Jan Eggers 100 jaar snoeken in Nederland, hoofdstuk 6

Meer prioriteit voor de sport en super strenge winter

De geschiedenis van de snoekvisserij in Nederland beschrijven, is natuurlijk meer dan enkel en alleen het vissen op deze rover met de eendensnavel onder de loep nemen. Er zijn ook bestuurstechnische en politieke zaken die bepalen of we als snoekvisser aan onze trekken komen of juist beperkt worden in het uitoefenen van onze hobby. Vooral de politieke kant van de zaak is vaak moeilijk te begrijpen voor de doorsnee snoeker. Dat is niet alleen anno 2013 zo, en dan denk ik aan het door de politiek ingevoerde verbod op de levende aasvis.

Tekst en foto’s Jan Eggers

Dit is de oogst aan onderlijnen, takels, ongeschikt kunstaas voor de polder dat een beroepsvissers in de jaren 1960 – 1980 in zijn fuiken vond, werpen was toen moeilijk.
Dit is de oogst aan onderlijnen, takels, ongeschikt kunstaas voor de polder dat een beroepsvissers in de jaren 1960 – 1980 in zijn fuiken vond, werpen was toen moeilijk.

Maar ook aan de wensen van het beroep om weer schubvis te mogen vangen, maar dat was in het verleden ook regelmatig het geval. Als je het geluk hebt dat er een kabinet komt met een minister van landbouw die oog en hart heeft voor de sportvisserij, ben je beter af dan wanneer deze bewindsman, of -vrouw, dat sportvissen maar niets vindt en liever naar de actievoerders van de Dierenbescherming luistert. Zo rond 1965 had de sportvisserij het zo slecht nog niet getroffen met de verantwoordelijke minister. Ik noemde zijn naam al, Barend Biesheuvel die het later zelfs nog tot minister-president zou schoppen. Zo werden er een aantal bekwame mensen uit de sportvisserij benoemd op verantwoordelijke posten bij het ministerie. De contacten tussen de minister en de AHB en het CNHV werden geïntensiveerd en men luisterde naar elkaar. Je zou heel eenvoudig kunnen stellen dat het ministerie begon in te zien dat de belangen van de sportvisserij belangrijker waren dan die van de in aantal slinkende beroepsvissers op het binnenwater. Vroeger waren de veranderingen qua visserij wetgeving praktisch altijd in het voordeel van het beroep uitgevallen, nu veranderde dat. Ik noem nog maar even de verhoging van de minimummaat van snoek naar 50 cm en de langere wettelijk gesloten tijd voor vriend Esox lucius. Beslissingen waar het beroep fel op tegen was.

Snoekvergunning kon je in die tijd meestal in beperkte mate alleen via de  beroepsvissers krijgen, nu is alles veel beter geregeld op dit punt.
Snoekvergunning kon je in die tijd meestal in beperkte mate alleen via de beroepsvissers krijgen, nu is alles veel beter geregeld op dit punt.

In deze periode beginnen een aantal wezenlijke veranderingen in het politieke denken waar de sportvisserij later veel voordeel van zou krijgen. Er komen niet alleen discussies over de wetgeving en maar ook over de versnippering van de vergunningen. Van veel viswater waren de visrechten in handen van de beroepsvissers, vooral om met wat men toen de “speciale hengel” noemde met kunstaas en levend aas op roofvis te mogen vissen. Ik weet nog dat er bij de visclub in De Rijp vaak geloot moest worden om een snoekvergunning te bemachtigen. De beroepsvissers gaven maar een beperkt aantal van deze vergunningen uit, beducht als ze waren voor teveel concurrentie. Het kon gebeuren dat er soms meer snoekvergunningen nodig waren en die werden dan nog wel eens voor een hogere prijs beschikbaar gesteld. Het snoekseizoen in de Eilandspolder was toen veel korter dan nu, namelijk van 1 september tot en met 31 december. Door de strenge winter van 62-63 was de visstand in veel ondiepe polders enorm gekelderd en ik weet nog goed hoe er tonnen dode vis, waaronder veel mooie snoeken, achter de sluis in De Rijp opgeruimd moesten worden. Het gevolg was dat er zeer weinig animo was om een snoekvergunning voor de herfst van 1963 aan te schaffen. Maar dat loste men op door te stellen dat wie nu een snoekvergunning kocht, er verzekerd van was dat hij de volgende 5 jaar er ook een zou krijgen en dus niet hoefde te loten. Handig gedaan!

Ook na de strengste winter blijven er enkele snoeken over die dan voor een nieuwe generatie zorgen.
Ook na de strengste winter blijven er enkele snoeken over die dan voor een nieuwe generatie zorgen.

Het was verbazingwekkend om te zien hoeveel kleine snoekjes er zich in een mum van tijd tot 40 cm en nog groter ontwikkelde na deze strenge winter. Er was volop ruimte voor de kleine snoek waardoor ze snel groeiden en reeds na een jaar aan het paaiproces deelnamen. Zo ziet men maar weer eens dat Moeder Natuur altijd weer met passende oplossingen komt.

Je was toen meer bezig met het niet verspelen van vaak te zwaar kunstaas dan met het vangen van snoek.
Je was toen meer bezig met het niet verspelen van vaak te zwaar kunstaas dan met het vangen van snoek.
Er waren veel advertenties met deze Hurricane Spinner en ik moet hem altijd nog een keer testen.
Er waren veel advertenties met deze Hurricane Spinner en ik moet hem altijd nog een keer testen.

Veel nieuwe zaken in oude visbladen.
Ik vertelde al eerder dat het snuffelen in de oude jaargangen van de verschillende hengelsport bladen, De Sportvisser voorop, uit de 60er en 70er jaren van de vorige eeuw heel veel goede herinneringen naar boven brengt. Ik zie namen van auteurs waar ik toen met eerbied tegenop keek en die later goede visvrienden werden. Ik denk dan aan Jan Schreiner maar ook Jan Veenhuysen, Rein van Rutten en Cor van Beurden. En verder aan Peter Zaagsma, Andre Steentjes, van wie ik later veel vliegvisboeken en splitcane hengels kocht, en Iwan Garay.

Jan Schreiner schreef in deze periode veel boeken over spinnen met kunstaas en  dan vooral in de polder.
Jan Schreiner schreef in deze periode veel boeken over spinnen met kunstaas en dan vooral in de polder.

Midden 60er jaren schrijft J. Durivou Jr. veel over vliegvissen op ruisvoorn en licht spinnen in de polder en omdat hij vlakbij me in De Rijp kwam wonen, gingen we vaak samen de polder in en leerde ik vooral de kneepjes van het vliegvissen en zo ook het snoeken met de streamer.

Na aflevering 4 vroeg lezer Mike-V op het forum wanneer er voor het eerst met de streamer gericht op snoek werd gevist? Ik weet zeker van begin 60er jaren want toen schreef Frans Domhof een artikel over het vissen op snoek met de Matuka streamer.

De eerste Rapala advertentie die ik in1968 tegen kwam.
De eerste Rapala advertentie die ik in 1968 tegen kwam.
In de bladen kwamen ook artikelen over onderzoek bij snoek en ook kwam ik al verzoeken aan de OVB tegen om onderzoek naar dressuur bij snoek te doen.
In de bladen kwamen ook artikelen over onderzoek bij snoek en ook kwam ik al verzoeken aan de OVB tegen om onderzoek naar dressuur bij snoek te doen.

Er komen al meer advertenties van kunstaas en dan vooral kunstaas voor het snoeken in de polder. Over snoeken op de rivieren en randmeren lees je eigenlijk niets en de snoeken die op het grote water zoals Vinkeveense plassen, Sloterplas, Maarseveense en Loosdrechtse plassen gevangen worden, pakten bijna zonder uitzondering een levende aasvis. Je zou kunnen stellen dat KRO kanjer-koning Willem Bouwman de uitzondering was met zijn kanjersnoeken van de Wijde Blik en Spiegelpolder die een grote plug pakten. De grootste pluggen die ik me uit deze periode kan herinneren waren de 40 grams Abu Hi-Lo pluggen met verstelbare schoep. Ik heb dit model later bij snoekinstructiedagen veel gebruikt om te laten zien dat de stand van de schoep bepalend was voor de diepgang van de plug.

DE 40 grams Abu Hi-LO was vele jaren langs de grootste plug in mijn viskoffer maar ik had meer vertrouwen in de kleinste maat. Wel de rubbertjes van de dreggen halen, ik ken het gevoel als je dat niet doet…
DE 40 grams Abu Hi-LO was vele jaren langs de grootste plug in mijn viskoffer maar ik had meer vertrouwen in de kleinste maat. Wel de rubbertjes van de dreggen halen, ik ken het gevoel als je dat niet doet…

In de advertenties zie je de overgang van splitcane naar het veel lichtere holglas hengels en licht vissen was toen wel in de mode. Het is ook een komen en gaan van een heel groot assortiment werpmolens. De oude rol, zowel van hout als aluminium, verdwijnt, en heel af en toe lees je over de rechtshandige Abu Ambassadeur. Mijn favoriete molen, de Abu 505 wordt 10 gulden goedkoper in 1963, dus 55 gulden en gaat 2 jaar later weer naar 57 en 59 gulden.

De oogst uit de fuiken van de laatste 15 jaar, meer kunstaas en minder onderlijnen met dreggen.
De oogst uit de fuiken van de laatste 15 jaar, meer kunstaas en minder onderlijnen met dreggen.
Kanjerkoning Wim Bouwman vertelt hoe hij gericht op kanjersnoek vist.
Kanjerkoning Wim Bouwman vertelt hoe hij gericht op kanjersnoek vist.

We zien in 1963 de eerste advertenties voor snoekreizen naar Ierland van reisbureau BBI uit toen Emmen en nu Groningen en ze heb net hun 50 jarig jubileum gevierd. Wat ook opvalt is dat goede snoekvissers en specialisten op castinggebied hengelsportspeciaalzaken beginnen. Hier komen enkele namen: Jan Schreiner en Willem Persoon runnen Flitsend Nylon in Amsterdam en ik heb wel eens met mijn neus op de etalage gedrukt staan kijken naar al dat moois dat toch wel duur was en ik durfde niet naar binnen… Cor van Beurden kwam in de winkel van Sciarone in Den Haag, Ronald Fenger en Ben Pont begonnen in Rotterdam en Jonny Broers had een speciaalzaak in Amsterdam. Dit waren allemaal winkeliers die vooral goede voorlichting konden geven over hoe al die nieuwe spullen in de praktijk te gebruiken.

De meeste van deze nieuwe spullen werden nog in Europa geproduceerd en vooral uit Zweden, Finland en Frankrijk kwamen interessante zaken. Slechts heel mondjesmaat kwam er iets uit Amerika en een van de eerste kunstaasjes die hier ook succes hadden, was de flexibele zacht plastic twisterstaart. De discussie over wat beter en sportiever is voor snoek: kunstaas of levend aas, ging maand in maand uit soms vrij heftig verder. De beste opmerking daarover die ik in De Sportvisser van januari 1969 las, was deze: het maakt niets uit welke manier men gebruikt, het gaat vooral om de mentaliteit van de visser! Ik zou deze uitspraak later ook vaak gebruiken bij het verdedigen van een takel bij gebruik van dood en levend aas. Een enkele haak die geslikt wordt is veel dodelijker dan 2 dreggen die voorin de bek zitten.

De jeugd snapte het. De 10 jarige Peter Hoogewerf uit Haarlem ving een 94 cm snoek en zette deze terug in de hoop haar later als metersnoek nog een keer te vangen.
De jeugd snapte het. De 10 jarige Peter Hoogewerf uit Haarlem ving een 94 cm snoek en zette deze terug in de hoop haar later als metersnoek nog een keer te vangen.
Geeft informatie over deze snoek en de andere links
Geeft informatie over deze snoek en de andere links

Maar goed, ondanks de zeer positieve houding van alle redacteuren en free lance medewerkers van de diverse bladen over catch and release van snoek, komen we nog steeds de nodige foto’s tegen van dode metersnoeken. Waarom? Waarschijnlijk ter meerdere eer en glorie van de vanger die abonnee was en de doorsnee lezer was gek op dit soort plaatjes met daarbij nog een smeuïg vangstverhaal. Ik zal op het einde van dit hoofdstuk nog wat foto’s van volslanke snoekgroetmoeders tonen, nu eerst nog iets over hoe het mij toen verging.

DE voorpagina’s werden beter, men hield ze niet meer in de ogen vast.,
DE voorpagina’s werden beter, men hield ze niet meer in de ogen vast.,

Van veen naar klei
Ik wil in dit zesde hoofdstuk naast enkele landelijke snoekgebeurtenissen ook nog enige grote veranderingen in mijn eigen snoekvissersleven kwijt. Nee, niet dat ik eind 60er jaren trouwde en meteen stukken minder mocht snoeken van mijn vrouw. Daar heb ik nooit last van gehad. Wilt u een grappig voorval op dat gebied? Op mijn trouwdag, op 1 oktober dus midden in het snoekseizoen, ben ik van 8.30 tot 12.00 uur wezen snoeken en ving ik nog 4 snoeken, 2 aan de spinner en 2 aan een kleine plug. Echt waar! Het snoeken in genoemde Eilandspolder ging in die periode trouwens snel achteruit. Door de eutrofiering werd het water troebel, verdwenen de waterplanten en daarmee ook de snoek. We kregen er snoekbaars voor terug, maar echt blij was ik daar niet mee. In die periode was ik al grotendeels overgeschakeld op het vissen met kunstaas, vooral met spinners en door schade en schande leerde ik hoe dat het beste ging.

In 1971 verhuisde ik naar Bovenkarspel en daar ontdekte ik dat in deze diepere kleipolders de snoekstand niet alleen stukken beter was dan in de veenpolders, maar dat men hier ook anders snoekte. De aasvissen waren veel groter, men viste vaak in het midden van de vaarten, met pluggen ving ik meer dan met spinners en…. de snoeken werden hier veel groter. Wat me in al die jaren snoeken rondom De Rijp nooit gelukt was, lukte hier wel: ik ving mijn eerste metersnoek en tevens vele exemplaren tussen de 80 en 100 cm. Ik denk dat snoek, en ook de andere vissen, in het kalk – en voedselrijke water met een hogere pH van West-Friesland veel sneller groeien dan in het zure en voedselarme water van de veenpolders. Ook de “aankleding en stoffering” van deze grote polders met namen als Het Grootslag, De Vier Noorderkoggen en De Drieban zag er heel anders uit. Weinig groene weiden maar vooral een tuinbouwgebied dat toen door de grote ruilverkaveling uitgebreid op de schop genomen werd. Gelukkig had ik al snel een paar nieuwe vismaten die me vertelden bij welke beroepsvisser je een snoekvergunning kon kopen en hoe je vooral met een  bootje bij de beste stekken kon komen.

Echt er was, en is nog steeds, zoveel viswater dat je niet wist waar je moest beginnen. Mijn geluk was dat ik een stukje nog niet verkavelde polder vond tussen de oude provinciale weg N506 en het dorp Venhuizen, lokaal bekend als Houterpolder. Er was maar een hoofdsloot van een paar km lengte en nog een stuk of 4 zijsloten, meer dan voldoende om met heel veel plezier in mijn eentje te bevissen, al was het alleen maar om de 40 cm plus baarzen. Bij de oude vrijgezelle broers Koorn onder aan de IJsselmeerdijk kon ik mijn roeibootje stallen

Onder aan de dijk bij Venhuizen lag mijnranke bootje bij de gebroeders  Koorn van wie ik wel eens een lift als ik de polder in ging. Hier kon de snoek  groot worden!
Onder aan de dijk bij Venhuizen lag mijnranke bootje bij de gebroeders
Koorn van wie ik wel eens een lift als ik de polder in ging. Hier kon de snoek groot worden!

Destijds zette ik al mijn gevangen snoeken al terug, doch dat was bepaald niet de gewoonte in dit deel van Nederland. De snoeken werden hier niet alleen gedood voor de pot, maar vooral verkocht aan de visgroothandels die in de steden aan het IJsselmeer genoeg te vinden waren.

De aasvis was en bleef populair en als je ze een tijdje in een witte emmer bewaarde werden ze ook wit en vielen meer op in het water.
De aasvis was en bleef populair en als je ze een tijdje in een witte emmer bewaarde werden ze ook wit en vielen meer op in het water.

Omdat ik de enige was die in dit poldertje viste en geen ruchtbaarheid gaf aan mijn zeer goede vangsten, kon ik de snoeken die ik ving zonder risico dat ze een week later met levend aas gevangen en verkocht werden, netjes terugzetten.

PICT0003

Ik en nog een aantal andere snoekvissers vonden dat verkopen van snoek heel jammer maar wat doe je er aan? Het antwoord is eenvoudig, doch de uitvoering niet: de bestaande regels in de vergunning veranderen. Hoe dat in de Kop van Noord-Holland gelukt is, hoe vervolgens het idee van een Snoekstudiegroep Nederland-België ontstond en hoe er, ook met medewerking van de zojuist gevormde NVVS en Het Visblad, een mentaliteitsverandering bij de snoekvissers ontstond, zal ik in de volgende hoofdstukken beschrijven.  Eerst nog wat informatie over echte kanjersnoeken, want dat verveelt snoekvissers immers nooit.

Vertellen het verhaal van de snoek van mevr. Rademaker.
Vertellen het verhaal van de snoek van mevr. Rademaker.

DSC_0034

Steeds minder kanjersnoeken?
Als uitzondering op de 15 kg limiet eerst de snoek van 14,5 kg en 118 cm van de Wijde Blik genoemd omdat die door een dame, mevr. Rademaker uit Amsterdam gevangen was. Van hetzelfde, nog steeds zeer goede, snoekwater komt ook de 15,5 kg snoek van J. Niekerk uit Amsterdam en deze snoek was 128 cm lang. Nog zwaarder en langer was de snoek van P. Janbroers,ook uit Mokum,: 16 kg en 127 cm en gevangen in het Kinselmeer. Deze snoek van einde 60er jaren is voorlopig de laatste kanjer die ik te melden heb. Ik heb zojuist een paar uur lang veel visbladen tot begin 1975 doorgebladerd en… geen snoek boven de 15 kg gezien.

Wel zag ik meer aanmeldingen van grote snoekbaarzen en, ook heel interessant, steeds meer commentaar en weerstand tegen dode krantensnoeken. De mentaliteit veranderde echt!!

Ik wil deze 25 jaren afsluiten met goed nieuws voor alle vissers: Op 4 januari 1975 werd door ruim100 hengelsportbestuurders, die 21 hengelsportfederaties vertegenwoordigden, besloten de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties, de NVVS, op te richten.

Jan Eggers

De code gebroken!!!

Het is een jaar of 4 geleden dat ik een artikel las over het slow trollen met shads. Deze mannen deden het in vaarten strak langs het kantje en vingen er volgens dat artikel mooie vissen mee. Niet van die mega juupsa’s maar wel strakke aantallen elke keer. Nou is dat slootjes vissen niet helemaal mijn ding, ik weet er zijn er die hebben er mega veel succes mee maar ik heb liever een beste slok water om me heen. Ach, elke gek zijn gebrek!

Tekst en foto’s Hilco van Nuil

Shad power!
Shad power!

Maar het liet me niet los en elke keer spookte het artikel door mijn kop. Had het wel eens geprobeerd zo langs het talud maar echt veel kon ik er niet op vangen helaas. Ik dekte gewoon te weinig water af waarschijnlijk en dat is het probleem in de zomer want dan liggen ze echt all over the place! En dat gepiel met zo een shadje schoot dus niet echt op en de shads kwamen dus weer in een box om in de vergetelheid te geraken!

Op de grinder ook gaaf!
Op de grinder ook gaaf!

Zo viste ik lekker verder met mijn pluggen en swimbaits en als de plantenzooi te gek werd dan kwamen de ondiep lopende jerks of grinders uit het ruim te voorschijn. Mooi werk en niks meer aan het handje, de vangsten liepen gewoon weer  helemaal top! Tot de rottige augustus maand, elk jaar had ik daar een dip in de vangsten! En ik niet alleen….. vaak hoorde ik in de avond, als de vissers weer aan de wal waren, dat het beroerd en hopeloos was. De warmte kreeg de schuld, ze wilden niet… taai taai dat was het!!!!!

Zwarte rovers!
Zwarte rovers!

Op weer zo een kansloze dag zat ik troosteloos in de rat loerend naar mijn collega vissers die de taludjes aan het trollen waren. Anderen gooiden zich een breuk met grote stukken rubber of met spinners, de hele kermis kwam voorbij! In een verre hoek van het water waren de aalscholvers vol aan het jagen en ook de futen deden hun best om de maag gevuld te krijgen. Zij vingen goed zo te zien en ik had niet de illusie dat het onder water voor de groenjassen armoede was. Nee, armoede was er alleen voor ons: de koppige vissers!!

Top kleurtje in de zomer!
Top kleurtje in de zomer!

Moedeloos zakt mijn hoofd naar beneden, het is niks en wordt ook niks meer vandaag. Ik pakte mijn pakje tabak en draaide troosteloos mijn shagje, maar toen ik hem wou aansteken donderde die van mijn lippen!!! Aalscholvers, futen dressuur! BAM… ik zag het licht en dook mijn hengelbak in op zoek naar mijn shadhengel. Helemaal onder de andere hengels, daar lag ze en keek me aan zo van:  hehe, hij heeft ook eens een helder moment hoor! Ik stommelde meteen door naar de storage om mijn box met shads te voorschijn te halen! Een big smile kwam op mijn gezicht want zou het dan toch…..is dit de code?!

Doe eens een ratel in je shad erg succesvol!
Doe eens een ratel in je shad erg succesvol!

Snel onderlijnen wisselen, fluor carbon 80 lb dat was de keuze en een mooie shad van 17cm met een 70 gram loodkop. Alles op een lichte jerkbait hengel voor in de steun en slip op standje no way! En op mijn shadhengel voor in de hand monteerde ik een grote shad van 25 cm en een loodkop van 50 gram! Het idee was dat ik de shad op mijn steunhengel redelijk recht onder de boot wou vissen en de grote shad met een dikke schoepstaart achter de boot. De dikke shad met een iets lichtere loodkop kon zo zijn kunsten vertonen in mijn schroefwater en Voila!!!!!

Doe eens een ratel in je shad erg succesvol!
Dressuur monteer een klein spinnerblad!

En daar ging ik, op weg naar mijn heldere moment. Die futen waren allemaal aan het jagen rond de plantenbedden waar die aalscholvers aan het vreten waren. Die deden dus niks anders dan de witvis, die in paniek uit de planten kwamen stuiven, op te wachten!!!!! Ik dacht ha… als jullie dat op die manier doen dan doen die snoekies dat waarschijnlijk ook. Die zijn die grote plonsen met kunstaas dik en dik zat en ze doen nu mooi wat moeder natuur ze aanbied.

Of een grote haha!
Of een grote haha!

Ik zet de buitenboordmotor in standje vooruit en trol zo langzaam het plantenbed rond met mijn shads en ja hoor!! Binnen 3 minuten kreeg ik me daar een ram op mijn handhengel en zodra ik het gevecht aan wil gaan met een beste snoek zie ik mijn steunhengel krom tot het handvat gaan!! En daar sta je dan als een malle te springen in de boot met 2 stokken. Op die manier ving ik er in een dik uur 7 beste snoeken bij. Toen de aalscholvers dachten het is genoeg geweest werd het ook op mijn hengels weer rustig. Ik heb het nooit zo op die aalscholvers maar deze dag hebben ze me toch een beetje geholpen.

Dikke Fish on!
Dikke Fish on!

Zoals zo vaak geeft de natuur wel aan wat succesvol kan zijn, je moet het alleen willen zien en niet vastgeroest raken in je manier van werken. Elke ochtend vindt dit festijn plaats dus je hoeft alleen maar op de juiste plek te zijn. Probeer er dan wel een uur eerder te zijn dan de vogels. Dat klinkt maybe raar maar ze liggen dan al op de plek en je kan ze dan goed vangen met een ratelplug of met een shad met een spinnerblad, strak aan de randen van de plantenbedden. Op die manier pak je nog een paar bonus snoeken voor het grote spektakel begint!

De code was voor even gebroken!!!!!!

Reageren op het artikel van Hilco van Nuil? Dat kan gratis op ons Roofvisweb Forum.

Fish On!
Greets Hilco.

Review Llungen Nutbuster.

Review
Review Llungen Nutbuster door Frans Oomen.

Vissen met spinnerbaits is hot. Al een paar jaar lang is dit kunstaas niet meer weg te denken uit de snoekvisserij. In deze review wil ik een spinnerbait beschrijven waar ik de afgelopen 2 seizoenen veel mee gevist heb. De Llungen Nutbuster.

Tekst en foto’s Frans Oomen

Mooie metervis op de nutbuster.
Mooie metervis op de nutbuster.

De spinnerbait valt op door zijn iet wat afwijkende loodkop. De onderzijde van de loodkop is wat afgeplat. Hierdoor ligt het zwaarte punt onderin en zal de spinnerbait recht blijven bij hogere snelheden. Daarnaast doet hij waarvoor de spinnerbait gemaakt is, nl door de planten glijden. De spinnerbait weegt 2,4 oz wat overeen komt met 68 gram. Ook aan lichte hengels moet dit nog wel te gooien zijn. Door zijn compacte vorm vis je hem nét iets dieper dan de meeste spinnerbaits. Die diepgang maakt dat ik hem meestal inzet bij losse planten. Zo net na de opening zijn de planten nog niet zo hoog en vis je hem er makkelijk over en doorheen.

Loodkopje.
Loodkopje.

Het geheel meet 14,5 cm en is daarmee redelijk klein ten opzichte van de andere gekende spinnerbaits. Hierin zit ook direct een van de sterke punten van deze spinnerbait. Hij werpt zuiver! Ik vind dit echt heel belangrijk als je goed wilt grinden. Je kan het dan gewoon niet hebben dat je lijn in bochten over het water en tussen de planten door komt te liggen. Dat is vragen om planten te haken.

Nu we het toch over haken hebben komen we direct bij een ander zeer sterk punt van dit kunstaas. De haak. Vraag me niet wat voor type dit is maar hij valt echt op door zijn lange punt. Veel langer dan de gekende haken die je normaal onder spinnerbaits vind. De lange punt maakt dat je hem goed en vaak scherp kan vijlen. De bocht is ook lekker ruim en kan daardoor mooi indraaien bij een gehaakte vis. De haak zit los van de loodkoop en word gefixeerd door een stuk krimpkous met een soort kit er tussen. Dit blijft niet eeuwig zitten natuurlijk en na 2 seizoenen moest ik het krimpkousje vervangen. Ik heb er een stuk aquarium slang over geschoven en hij doet het weer als vanouds. Je kan dit zien als een minpunt maar realiseer je dat er flink wat vissen aangehangen hebben. Hoeveel weet ik niet meer, maar in elk geval veel!

Haakpunt
Haakpunt.

Er zit geen trailer haak op. Door de ruime bocht en scherpe punt is dit ook echt niet nodig. In de 2 jaar dat ik er mee vis heb ik nooit de behoefte gehad er eentje bij te zetten. Ik denk dat Llungen dat anders zelf wel gedaan had. Bedenk ook dat het indraaien niet zo makkelijk lukt als er nog iets achter hangt. Plus je moet bij het zetten van de haak de kracht verdelen over alle haakpunten. Een enkele haak ram je er gewoon harder in!

Keurig in het scharnier gehaakt.
Keurig in het scharnier gehaakt.

De skirt is van rond rubber gemaakt en ook erg duurzaam. Het wordt op zijn plek gehouden door een rubberen bandje. Omdat dit na verloop kan verteren heeft de fabrikant er een ty-warp overheen getrokken. Het zijn eigenlijk 2 skirts achter elkaar. Doordat ze dicht op elkaar staan heeft het geheel een mooi volume onder water. Tip dus voor als je rubber bandjes op je spinnerbaits hebt zitten: borg ze met een ty-wrapje anders tref je na een tijdje een heleboel rubber draadjes aan in je tackle box.

Ty Wrap
Ty Wrap

Buiten de skirt zitten er geen andere versiersels op. Ook hier denk ik dat Llungen dat wel gedaan had als het meer opleverde. De spinnerbait is een uitgebalanceed ding dus het versieren met extra twisters en zo zie ik eerder als een verslechtering.

De arm van de spinnerbait zit stevig vast aan de loodkop. Je ziet niet dat er frictie ontstaat tussen lood en arm. Kan ook niet anders want de arm loopt helemaal door de loodkop. Hieraan zit immers de haak aan de achterzijde. Bovenaan zit een klein oogje met daar in een warteltje en een zgn fluted blad. De arm zou door het blad een vibratie mee krijgen wat attractief werkt. Of dat echt meer oplevert weet ik niet maar ik heb het vaker gehoord. De Amerikanen geloven het in elk geval.

Grote vis uit de planten geplukt
Grote vis uit de planten geplukt.

Dit blad geeft een goed hengelsignaal af. Ik vis mijn spinnerbaits graag aan een zware hengel dus is het fijn als je goed kunt voelen dat hij nog lekker draait. De bladmaat is volgens mij een #8. Ik heb op mijn spinnerbaithengel meestal een reel staan met een inhaal snelheid van 5.3 op1 of 5.0 op 1. Trager liever niet. Als je met niet te grote bladen vist is een trage reel nergens voor nodig. Met die snellere reels kun je je spinnerbait in een hoger tempo terug vissen. In sommige gevallen levert dan net iets meer op.

Ik heb mijn Nutbusters destijds in Amerika besteld. Inmiddels zijn ze ook in Nederland te krijgen via www.snoekspinners.nl

Frans Oomen

“Mijn” zandput belly missie 003. Kijkers en verspelen…

001

Tekst en foto’s Pascal van Veen

Er moet gewerkt worden doordeweeks. Overdag dus gaan tijd om te vissen en in de avonduren meestal thuis nog wel druk met van alles en niks. Vandaag pak ik dus mooi een paar uurtjes in de avond om de plas op te gaan. Een paar dagen per week zorg ik thuis voor het eten i.v.m. de werktijden van mijn vriendin. Ik kan dus mooi een beetje sleutelen aan de avondindeling op een manier die mij het beste uit komt. Bijtijds sta ik achter de pannen en zitten mijn dochter en ik al lekker in de tuin aan ons prakkie als moeders thuis komt. Ik schuif mijn voer naar binnen en “krijg” toestemming om de rest van het gezin te verlaten zodat ik nog een uurtje of wat kan pakken op het water.

Tien minuten later lig ik weer met de hele handel te water en begin ik met de “Ralph” van Derk. Die leverde mij de vorige keer ook vis op dus maar zien wat hij vandaag kan betekenen. Parkeer mijn belly boven 5m water en begin te slepen langs het eiland. Halverwege het eiland zie ik signalen op de dieptemeter en stop even om mijn verticaalhengel te pakken. Als ik de “Ralph” binnendraai en deze vanuit de diepte omhoog zie komen, zie ik een mooie vis volgen. Een kijker, zoals wij die noemen.  Wat ik ook doe, het werkt niet. Nogmaals gooien en weer binnenvissen doet die vis weer volgen maar uithalen, mooi niet! Dan maar starten met de shad op die signalen die ik net op de dieptemeter zag… Misschien dat snoekmans wel de oorzaak is maar als ik een klein stukje terug trappel en een rondje draai is er geen signaal meer te zien. Laat staan dat ik hier een vis weet te haken. Verder slepen dan maar. Ik trappel richting de ondiepe plaat en daar aangekomen wissel ik weer van kunstaas. “Ralphie” deed weer zijn best maar helaas.

Gewoon domweg de hele ondiepte bestoken. Niet alleen de rietkanten maar gewoon dwars over… Na een paar worpen weer een kijker. Worp na worp blijft ie volgen maar pakken, effe niet dus. Dan niet, ik ga gewoon verder, bekijk jij het maar. Een paar worpen de andere kant op en het is raak.

Klein maar we zijn weer van de nul af…
Klein maar we zijn weer van de nul af…

Echt vol tussen de planten liggen de vissen hier. Mijn jerkbaitje is zowat niet eens meer te zien tussen al die sla die meekomt. Na het onthaken draai ik me weer richting de ondiepe plaat en vis verder. Het moet de 2e worp zijn die ik maak als ik een heel beste beuk op mijn jerkbait voel. Ik geef een ram terug en voel inderdaad flink kopstoten aan de andere kant. Dit is een goeie, zeg ik gewoon hardop in me eentje. Niemand die het hoort maar dat heb ik nou eenmaal. Al ben ik alleen, aanspraak zat… Een paar meter lijn kan ik winnen maar hup, alsof het niets is wordt er weer meters lijn van de reel gerukt. Het zal toch niet waar zijn. We zijn amper onderweg met “mijn missie”, zal toch wat zijn als ik er nu al een eind aan kan breien. Nogmaals een spurt richting dieper water en pats… los… Mijn jerkbait hangt nog netjes aan de onderlijn. Datgene dat net nog aan die jerkbait hing is pleite. Ik heb het heel even met mezelf over vrouwelijke geslachtsdelen en allerlei andere wazige taal dat je in een normaal gesprek niet snel zult gebruiken…

Het is niet anders. Gewoon het onderlijntje controleren en kijken of de jerkbait nog vast zit zoals het hoort. Omdraaien en doorgaan. Die komt wel weer een volgende keer. De eerst volgende worp die ik maak geef ik twee tikken aan me jerkbait als deze weer gegrepen wordt. Het lijkt wel los te gaan zo ineens. Binnen een minuut of tien, haak ik vis nummer drie. Hoe gek kan het lopen. Terwijl ik de vis naar me toe haal en deze het water uit pak om te onthaken, komt er een man aanpeddelen. Hij staat boven op een surfplank, heeft één peddel in z’n hand en maakt wat rondjes over de plas. Tsja, dat kan ook… Ik laat de vis het water weer inglijden terwijl ik een praatje met de beste man maak. Na een paar minuten gaat hij er weer vandoor en besluit ook ik het voor gezien te houden. Doe nog een paar worpen over deze stek maar krijg geen leven meer. Trek in een bak koffie ;-)

Twee korte sessies…
Het is inmiddels al een paar dagen lekker weer en ik begin hem te knijpen. De afgelopen keer was het water al ruim 19 graden en als het nog heel veel warmer wordt, hou ik het vissen even voor gezien. Zodra de watertemperatuur boven de 21 graden uit gaat komen gun ik de snoeken wat meer rust. Ik moet er dus nog even snel op uit. Een visjassie aan in de belly is naar mijn idee ideaal, gewoon omdat ik daar genoeg zakken in heb zitten voor de nodige spullen die ik binnen handbereik en droog wil houden. Vanavond is het dusdanig benauwd dat die jas toch echt thuis moet blijven. Zweet mezelf zo al de touwtjes. Zoals bijna gebruikelijk, start ik met slepen langs het eiland. Krijg daar toch elke keer wel weer een aanbeet of een volger te zien. Iets daar onder water zorgt ervoor dat er altijd wel vis in de buurt is. “Ralphie” mag weer aan de lijn en als ik halverwege het eiland ben krijg ik een aanbeet. Elke keer is het rond dit stuk raak. Die sla ik dus niet meer over. Een goeie vis aan de andere kant. Aan de aanbeet en het beuken op de hengel voel ik gewoon dat dit weer een betere is. Welgeteld 10 seconden zal het duren voor de haken los schieten en ik weer met lege handen zit. Wat is dat toch man? Zoals we allemaal weten… de betere vissen schieten er altijd af. Ga er ook niet eens verder over nadenken. Het zal zo moeten zijn. De rest van de weg richting de ondiepe plaat gebeurd er niets. Overschakelen naar mijn favo jerkbait voor deze stek dan maar weer. Kanonnen wat zijn die planten gegroeid de afgelopen dagen. Mijn jerkbait terugkrijgen zonder planten is nu echt een uitdaging en mislukt ook bijna elke worp. Goed voor de vis hoor die planten! Na een worp of wat een aanbeet en na een paar keer goed terug rammen weet ik zeker dat mijn haak vlees heeft gepakt. Heb net al een vis gelost, deze moet gewoon blijven plakken!

Als ik de vis in het vizier heb gris ik mijn camera tevoorschijn om een plaatje te maken. Natuurlijk, precies op het moment van afdrukken doet ie nog een wilde poging om weg te komen. Heerlijk zo’n foto waar je net niks mee kan.

Dat is al de zoveelste mislukte foto…
Dat is al de zoveelste mislukte foto…

Dan maar oppakken en een foto maken terwijl ik de vis beet heb. Hij moet en zal knap op de foto. En natuurlijk meteen wat bewijsmateriaal voor mijn maatje. Die Slugger doet het prima hoor. Doe er nog maar een paar in wat andere kleurtjes vriend ;-)

Weer een dappere Dodo op de Slugger…
Weer een dappere Dodo op de Slugger…

Meten heeft geen zin hè… Na het onthaken mag hij terug om verder te groeien. Hoop niet dat dit mijn metervis van de plas moet zijn want dan gaat deze missie nog wel een paar jaartjes duren ben ik bang ;-) We gaan weer verder met smijten over het ondiepe maar ik weet niets anders meer dan planten te haken. Die Slugger loopt echt maar net onder het oppervlak maar de planten zijn gewoon al te groot gegroeid. Het is haast geen doen meer hier en ondertussen tikt de tijd ook weer aardig door. Als ik bij de overkant kom zie ik mijn broer weer staan. Net een nieuwe streamerhengel aangeschaft dus die moet even getest worden zegt ie. Terwijl ik het water uit stap mist hij nog een vis vanaf de steiger. We maken even een praatje en ik gooi nog even snel mijn belly in één van sierwateren die hier in de wijk liggen. Nog niet eerder gedaan en ook geen idee hoe diep het hier precies is. Terwijl mijn broer richting zijn auto loopt, trappel ik door het water en smijt wat in de rondte met een jerkbaitje. Een meter water, meer kan ik er niet van maken hier. Eerder niet echt op gelet maar dit water is ondertussen ook al bijna 21 graden.

We zijn druk in gesprek als we de parkeerplaats naderen en ook het einde van dit stuk water. Er ligt een duikertje op het einde… altijd goede stekken natuurlijk. Een paar worpen en ik krijg er een vis op. Als deze in het oppervlak komt, zie ik dat het een beste snoekbaars is. Na het onthaken direct terug en ik ga het water uit. Op naar de koffie en helemaal vergeten om even een foto te maken. Ach, hij komt niet van de plas dus telt eigenlijk ook helemaal niet. Ondertussen is het weekend aangebroken en kan ik geen tijd maken om te vissen. Heb een hoop klussies liggen die ik al tijden vooruit schuif. De deadline komt in zicht dus het moet nu toch echt gaan gebeuren. Het hele weekend staat dus in het teken van “werk”. Als ik zondag aan het einde van de dag geen zin meer heb besluit ik toch nog maar even te gaan ontspannen. Ik moet gewoon nog even het water op!

Het regent zo af en toe een klein beetje en er staat een beste bak wind. We gaan het zien. Niet geschoten is altijd mis en aftaaien kan altijd nog. Slepen langs het eiland… Daarom ligt hier dus altijd wel een visje. Zo rond de 3m hou ik mijn bellyboat terwijl ik aan de kant van het eiland enorme planten onder water zie staan. Een haast loodrechte muur staat er hier in het water joh. De dieptemeter geeft echt 3m aan en onder mijn voeten zie ik ook absoluut geen bodem. Een halve meter naast me staan de planten tot in het oppervlak. Topstek… behalve nu natuurlijk. Smijten, smijten, slepen, smijten… geen leven te bekennen hier. Het weer van de afgelopen dagen heeft in ieder geval nog iets goed gedaan… de watertemperatuur is weer wat gezakt en zit voorlopig weer ruim onder de 20 graden. Op de ondiepe plaat aangekomen, kom ik tot de conclusie dat het hier nu echt geen vissen meer is. Volgende keer een paar topwaters in me kunstaasbak stoppen. Worp na worp zitten mijn haken vol met planten en is er ook nog eens geen vis te bekennen. Dan maar weer gewoon slepen. “Ralphie” moet even plaats maken voor wat groters. Groot aas is grote vis zeggen ze altijd. Een zinkende BBZ aan de onderlijn en laat die dikke dames maar komen! Als ik een schooltje vis op de dieptemeter zie wil ik mijn shadhengel pakken. Ik trappel nog een klein stukje door om mijn BBZ door die school te loodsen en keer om zodat ik de shad wat tijd kan geven. Bam… aanbeet en uithalen. Zes meter water onder me voeten, groot aas aan de onderlijn, dus grote vis!! Voor ik het weet ligt de vis in de oppervlakte. Whahaha, wat nou grote vis…

Snap je toch geen hol van…
Snap je toch geen hol van…

Echt heel veel kleiner zullen ze toch niet worden als ze voor een BBZ gaan? Naja, zal wel aan mijn viskunsten liggen maar vooralsnog ving ik de grotere vissen allemaal op wat kleiner kunstaas. De kleintjes klappen bij mij gewoon op het grotere aas. Klagen doe ik niet want je kan ook met een nul van het water afkomen. Voorlopig redt deze vis gewoon de zondagavond! Nog maar een plaatje terwijl de maat van de vis wat beter te zien is.

Groot aas, kleine vis. Zal je altijd zien…
Groot aas, kleine vis. Zal je altijd zien…

Nogmaals sleep ik het stuk langs het vanavond ontdekte talud. Op de dieptemeter zie ik signalen genoeg voor mijn gevoel maar reactie, ho maar. Ben gebroken. Druk weekend achter de rug en ondertussen al weer dik over koffietijd. De hele handel het water uit en richting huis. Aankomende week nog maar wat uurtjes maken als ik weer wat meer tijd over heb.

Tot volgende week…
Pascal van Veen

Bekijk hier het 1e deel van “Mijn” zandput belly missie: Mijn zandput belly missie 001

Bekijk hier het 2e deel van “Mijn” zandput belly missie: Mijn zandput belly missie002

 

Met Cordes Travel door Zweden deel 6

ytyy
Met Cordes Travel door Zweden deel 6.

Beste Roofviswebbers,

Zo, we hebben weer internet en tijd, het is erg druk en vissen, vergaderen, huisjes bekijken en af en toe slapen gaat toch veel tijd in zitten…hahaha.

We gaan verder waar ons laatste verslag was gestopt, dat was bij de 102 en 111cm snoek van Linda. Daar hadden jullie nog geen foto van gekregen, dus bij deze ook de snoek van 111cm van Linda.

Linda met een Zwwedse 111cm.
Linda met een Zweedse 111cm.

Na deze geweldige avond met visgids Andy zijn we vertrokken naar Villa Sunside, ook wederom een prachtig huisje met snel internet TV, 25pk boot en stekken voor de deur. Zondagavond aangekomen, ik kende deze accommodatie al want daar ben ik samen met Marco Kraal en Maurits geweest in Maart tijdens onze ijsvissen trip, waar ik een 98cm snoek ving en Marco een 102cm, dus een sport onder en op het ijs met een temperatuur van -22. Anyway, aangekomen in het huisje had de huiseigenaar Lars al gezorgd voor een geweldige Thaise maaltijd, dus lekker eten en meteen daarna alle spullen klaar maken, want we willen nog even vissen natuurlijk. Samen met Jouke en Stefan het water op en kijken of we zonder waterkaart op kennis en gevoel een visje kunnen vangen, uiteraard is er wel een dieptemeter en elektromotor aan boord.

Mooi begin...80cm
Mooi begin…80cm

trollen

Na een 1 minuut varen gingen we wat casten, meteen een paar kleine snoeken tm 80cm, leuke vangst. Het gebied hier leent zich wat minder voor de snoekbaars, dus jagen op de snoek. Werpen met de pluggen van Svarzonker werkte prima, ook die Sebile Shads, waar de haak in de body vh rubber zitten gingen goed, deze Sebile Magic Swimmer is een ideale shad voor de ondiepe visgronden met veel riet of gras in het water, doordat de haak dus in de body zit, blijft de shad nergens hangen en als je een beet hebt, wordt de haak naar buiten gedrukt, ideaal.  Daarna zijn we gaan trollen, Jouke met zijn Abu Garcia Rocksweeper Nano en ik met de Berkley Skeletor 25/70, ging prima met een Bulldog van meer dan 200 gram, je moet niet werpen, maar trollen gaat prima.

Wat zwaarder trol kunstaas.
Wat zwaarder trol kunstaas.
Villa-Sunside.
Villa-Sunside.

Villa-Sunside-01

1DSC01358 1

Helaas weinig aanbeten gehad, dus ging de Salmo Fatso 110gram sinking op de hengel en 25m achter de boot trollen op dieptes tussen de 5 en 8m. Opeens een geweldig klap op de hengel, ik zit vast riep ik nog, maar Jouke zag al snel dat er een monster aan de Salmo hing, na een dikke dril van 10 minuten, waarbij deze dikke dame 3x uit het water sprong, verloor ik de snoek, door mijn eigen fout en zom deze weer weg, scheelde wel weer onthaken, maar deze dikke dame werd al snel richting de 120/130cm geschat, ach ja dat is vissen, hier leer je weer van. Even later had ook Jouke een geweldige klap op zijn hengel, een spannende dril volgde en een dame van 107cm kwam boven, 1 uur vissen op 1-2 minuten vh huisje en 2 dikke metersnoeken zien en vangen, geweldig ! Ook deze avond weer kort gevist van 18:00 tot 21:30 en wederom een aantal mooie vissen gevangen en verspeeld.

Trollen met 8 hengels
Trollen met 8 hengels

Downrigger

DSC01465 1

DSC01457 1

Maandagavond 18:00, Andy staat bij de haven van Villa Sunside en we gaan met 2 boten op pad, Jouke en Stefan op boot 1 en Linda, Andy en ik op de guidingboot van Andy. Twee sideplanners, links en rechts en Linda en ik een extra hengel in de hand. Als snel een paar kleinere snoeken en 1 van een meter. Andy is echt een professional en vertelde ons over “zijn” visgebied. Tussendoor heeft hij ons wat stekken laten zien voor het casten, diep en ondiep trollen en het vissen tussen de begroeiing, dit gebied biedt heel veel opties en de verste goede stek is op maar 10 minuten varen, met wind kun je hier bijna overal terecht. Andy heeft ons ook voorzien van veel informatie, dus we hebben een eerlijke en goede kijk op deze maagdelijke visgronden.

118cm voor Raffie
118cm voor Raffie.
Wat een snoek!
Wat een snoek!

Terug naar het vissen, op een gegevens moment tijdens het trollen wederom een dikke klap op mijn hengel met een Mitchell Mag Pro molen met 14/00 gevlochten lijn en uiteraard een stalen voorslag, had ik dus beet. Deze ging ik niet verliezen, deze vis was zwaar nam 4x een felle run, (leek wel een koolvis) en langzaam met beleid drilde ik deze dikke snoek binnen, met een net de vis in de boot, foto, filmen en dan meten…118cm !!! kijk dat is nog eens een mooie snoek, helemaal top en ben er erg blij mee. Linda (mijn vismaat, collega en vrouw) een 1 meter 11 op haar naam en ik een 1 meter 18, dar kun je trots op zijn op dit soort pr’s. Om 21:30 terug naar de haven, niet omdat de visgids alleen korte trips doet, maar omdat wij te weinig tijd hebben en aardig moe zijn.

Het huisje Sordellen
Het huisje Sordellen.
Wat een locatie!
Wat een locatie!

Snoekje

Dinsdag, nog wat vergaderen en wederom wat vissen, paar leuke snoeken gevangen, maar geen boven de meter deze keer, oei oei we worden verwend ;-) Woensdag en donderdag gevist bij Sordellen, deze accommodatie zal de komende weken op de website komen. Ingmar Boersma (Snoekerijen) was hier in Mei al geweest, dus er was al wat voorwerk gedaan, ook hier wederom geweldige gronden voor de snoek. Het leuke is dat dit een geweldig groot meer is, wel wat windgevoelig, maar niemand vist hier op snoek, de eigenaren vd huisjes en vd boten in de haven verklaarde ons voor gek, vissen op snoek ? “Are you crazy ? why ??” zij snappen daar niets van, dus des te meer vis voor ons om te vangen. Jouke ving een mooie 90cm snoek en ik een 80er, dus ook hier weer leuk en geweldige visgronden, waar men eigenlijk alleen (diep) kan trollen, begroeiing is er nauwelijks dus voor de casters geen optie. Wel een leuk kleine Zweedse blokhut voor een zeer scherpe prijs (binnenkort op de website), voor de groep die niets geeft om de accommodatie.

Mooie 90cm snoek voor Jouke.
Mooie 90cm snoek voor Jouke.
Mooie kromme hengel voor Raffie.
Mooie kromme hengel voor Raffie.

Woensdag  en donderdag hadden we een grote weeromslag het kwik ging van 14 naar 27gr en dat was net iets te warm voor de snoek volgens mij, want Johnny onze visgids kon de vis niet aan de haak  krijgen, trollend over dieptes tussen de 5 en 25m, geen vis aan de haak, wel heel heel veel grote vissen op de dieptemeter gezien, maar geen bijtlust. Wel nog een stuk of 15 aanbeten en 7 kleine snoeken gevangen waarvan de grootste 90cm was.

79cm

De boot bij accommodatie Sordellen.
De boot bij accommodatie Sordellen.

Vrijdag, vandaag vertrekken we richting Noorwegen, daar moeten we nog 4 accommodaties bekijken, deze zijn al een tijdje in ons programma maar krijgen hun jaarlijkse bezoek, kijken of alles nog in orde is, even bijpraten en horen of alles goed verloopt, kortom niet vissen maar bekijken en ontdekken, want er zit nog waarschijnlijk een nieuwe accommodatie aan te komen daar. Morgen (zaterdag) bezoeken we Stora Lee en Nordre Snersrud en zaterdag Fugli Gard en Sondre Bjerkerud. Wij vinden het belangrijk om te weten wat we onze gasten aanbieden, dus daarom ook deze bezoeken. En dan vertrekken we maandag met de Color Magic vd Color Line, waar we zelf agent voor zijn en gaat de reis van Oslo naar Kiel, dan zijn we dinsdag weer veilig terug in Deurne en kunnen we weer aan de bak.

Snersrud
Snersrud
Huisje locatie Nordre-Snersrud
Huisje locatie Nordre-Snersrud.

DSC01461 1

Tja en dan moeten we 10 Juli weer naar Noorwegen voor een “zout” trip naar Nappstraumen, een topaccommodatie op de Lofoten voor de zoute sportvisser. 20 Augustus met 45 man naar het Penn IJsland Festival in Ijsland Sudavik en 18 September op heilbot jacht in Langsundet bij Tromso, goed dan sluiten we het seizoen goed af met 4 weken USA waarvan 2 weken Florida Keys, nieuw in ons programma dus ook daar alles checken, nazien, vergaderen en vissen, zodat we weten waar we over spreken. Kortom een druk jaar voor ons, maar goed dat is ons werk met leuke en minder leuke kanten, want vergaderen terwijl het zonnetje schijnt en er geen wind staat en de vis ligt te wachten doet pijn ;-)

Als een spiegel
Als een spiegel

Dus beste Roofviswebbers, we hopen dat jullie het leuk vonden om ons een beetje te volgen en we zullen jullie via Roofvisweb ook een beetje op de hoogte houden vd zoute visserij, want ik weet zeker dat de roofvissers het ook geweldig zullen vinden om met lichte materialen op bv de grote koolvis te vissen, alleen dan is het geen 2-5 meter opdraaien, dan kun je gerust 20 tot 70m draaien…. Dus voor de échte mannen (en vrouwen) hahaha.

DSC01354 1

Dit was ons laatste stukje vd vis/werkreis van Zweden, bedankt voor jullie aandacht en we zien jullie wel op de jaarbeurs van Utrecht of bel of mail ons als je zin hebt in een leuke trip naar Zweden of Noorwegen.

Het was TOP in Zweden!!
Het was TOP in Zweden!!

Tot slot mijn dank aan Frank van Vliet die alle 6 verslagen heel snel en netjes op deze prachtige website heeft geplaatst, bedankt Frank !!

Groetjes,
Linda en Raffie Cordes Travel www.cordestravel.nl

Bekijk hier het eerste deel met de introductie: onze-reis-door-zweden-deel-1

Bekijk hier het 2e deel van onze reis naar Zweden: onze-reis-door-zweden-deel-2

Bekijk hier het 3e deel van onze reis naar Zweden: onze-reis-door-zweden-deel-3

Bekijk hier het 4e deel van onze reis naar Zweden: onze-reis-door-zweden-deel-4

Bekijk hier het 5e deel van onze reis naar Zweden: onze-reis-door-zweden-deel-5

22-3-2013 17-19-31

www.cordestravel.nl

Jan Eggers 100 jaar snoeken in Nederland, hoofdstuk 5

De nieuwe visserijwet en meer aandacht voor de snoekstand
In 1954 besluiten zowel de Eerste als Tweede Kamer dat het omstreden Pachtbesluit Visrecht 1941, waardoor het o.a. verboden was viswater te verpachten aan sportvissers, niet zal worden verlengd en daarvoor in de plaats komt de gewijzigde visserijwet. Op 1 februari 1955 wordt de Kamer voor de Binnenvisserij geïnstalleerd door minister Sicco Mansholt en wordt ook deze gewijzigde visserij wet van kracht. Zowel de AHB als het CNHV zijn lid van dit orgaan. In De Nederlandsche Hengelsport van maart 1955 kan men lezen dat er een mijlpaal is bereikt en het recht van de sport op het pachten van viswater in de wet is vastgelegd. 

Tekst en foto’s Jan Eggers.

Deze snoek was 137,6 cm en zou eigenlijk de Ned. Recordsnoek moeten zijn want dat staat op 137,5 cm, gevangen door Ton Curver in de Noorderplassen.
Deze snoek was 137,6 cm en zou eigenlijk de Ned. Recordsnoek moeten zijn want dat staat op 137,5 cm, gevangen door Ton Curver in de Noorderplassen.

Ook worden alle artikelen nog apart genoemd maar ik zal ze jullie besparen want het is taaie kost en jullie lezen liever over grote snoeken. Diezelfde AHB viert in 1956 zijn 50jarig jubileum en heeft dan rond de 80.000 leden. Opmerkelijk in deze periode is dat veel hengelsportverenigingen grote hoeveelheden pootvis uitzetten waaronder vooral karper en snoekjes. DE OVB kweekte in deze periode niet alleen de kleine snoekjes van ca. 3 cm maar ook wat grotere tot 10 cm. Als men ze tot 10 cm liet groeien had men wel het probleem van kannibalisme maar de levensvatbaarheid van de uitgezette 10 cm snoekjes was beduidend hoger. De kleine snoekjes kostten 2 cent per stuk, de grotere exemplaren 7 cent. Ondanks het uitzetten van deze pootsnoekje ging het slecht met de snoekstand en de watervervuiling rekende men als de grootste boosdoener met het teveel oogsten van snoek op de tweede plaats. In de hengelsportbladen kwamen advertenties met slogans als: “Zet uw vis weer terug in ‘t water, U behoudt uw sport voor later!”

 IN de herfst van 1956 begon Jan Schreiner met Willem Persoon een heel mooie hengelsport speciaal zaak in Amsterdam.
In de herfst van 1956 begon Jan Schreiner met Willem Persoon een heel mooie hengelsport speciaal zaak in Amsterdam.

Ook begonnen steeds meer schrijvers van artikelen over snoekvissen zich af te vragen of er niet paal en perk gesteld moest worden aan het ongelimiteerd meenemen van snoek. Een ander idee dat veel discussie opleverde was het verhogen van de minimummaat naar 50 cm, en dan vooral van de kant van de beroepsvissers. Wat wel opvalt is dat de medewerkers van noem het de commerciële bladen, met Jan Schreiner voorop, meer promotie maakten voor catch & release dan de redactie van het AHB bondsblad. Voor de doorsnee visser was het meenemen van gevangen vis immers een veel belangrijker punt dan voor de meer modernere sportvisser. Dit veranderingsproces zou nog vele jaren duren en ik kom er in de volgende bijdragen zeker en vast op terug.

27 juli 1949 Ook toen kwamen er dikke meters uit ons gebied.
27 juli 1949 Ook toen kwamen er dikke meters uit ons gebied.

Kanjers uit de bladen.
Ik zei in het begin al dat ik keuzes moet maken wat betreft de ruimschoots beschikbare informatie over het snoeken in de tweede helft van de vorige eeuw. Nu we gelezen hebben dat de eerste belangrijke stappen naar een bewuster en meer verantwoord snoekvissen gezet zijn, lijkt het me verstandig om in sneltreinvaart door de volgende jaren te gaan en slechts hier en daar bij een echte kanjersnoek te stoppen. Helaas zijn de meeste kanjersnoeken die op de foto staan morsdood. Men praat dan wel al meer over snoek levend terug zetten maar zo’n kanjer terug zetten is zonde. Waarom? Er zit veel visvlees aan en snoek smaakt immers goed. Zo’n kanjersnoek vreet veel te veel andere vissen en is een bedreiging voor de visstand. Met zo’n opgezette metersnoek kun je laten zien wat voor een goede snoekvisser je bent.

Alles klopte bij de broers Zegsteroo.
Alles klopte bij de broers Zegsteroo.

Gelukkig denken we nu over deze zaken heel anders en hoef je bij de visbladen niet meer aan te komen met dode metersnoeken, dit historische artikel uitgezonderd…. Ik heb de grens bij 25 pond en 120 cm getrokken en ben net als de lezers nieuwsgierig wat voor snoekgrootmoeders dat gaat opleveren. Frans Grapperhaus uit Heemstede opent deze galerie met een kanjer van 14 kilo, 115 cm lang en een buikomvang van 64 cm uit het Noord-Hollands Kanaal. Nog zwaarder was de snoek die Jan van Groningen in 1956 uit de Wijde Blik haalde: 15,6 kilo. Volgens de getuigen was de lengte 137,6 cm, dat zou ook nu nog een Nederlands record zijn, en gezien de prima foto is dat mogelijk. Amsterdammer F. Boot ving op 17-11-57 een snoek van 127 cm en 13,350 kg op de Vinkeveense plassen. Sluiswachter Oostveen uit Monnickendam haalde kort daarna met een snoek van 15 kg de visbladen.

Sluiswachter Oostveen was een  tevreden man.
Sluiswachter Oostveen was een tevreden man.
Beroepsvisser Andries Visser met de 41 ponder uit Lemmer.
Beroepsvisser Andries Visser met de 41 ponder uit Lemmer.

Begin 1958 vingen beroepsvissers Steven en Andries Visser in een nylon netje in het IJsselmeer bij Lemmer een snoek van 41 pond met een lengte van 125 cm. Ook op de foto een van de meest imposante Nederlandse snoeken die ik ooit zag. In oktober van hetzelfde jaar vingen wederom twee broers een grote snoek. Het waren de broers Zegsteroo uit Amsterdam die in de poldersloten rondom Broek op Langedijk een Esox van 13,2 kilo en 118 cm vingen aan een klein baars lepeltje en 0,22 mm nylon op de molen.Eind december 1958 ving de al eerder genoemde F. Boot wederom een grote snoek rondom Vinkeveen: 14 kg en 115 cm.

De Hr Boot ving diverse metersnoeken rondom Vinkeveen.
De Hr Boot ving diverse metersnoeken rondom Vinkeveen.

Gezien het feit dat ik teveel grote snoeken moet noteren, verhoog ik bij met ingang van 1959 de “minimummaat” van snoek voor dit artikel naar 15 kilo en 125 cm.

Even snel een berichtje tussendoor: Ik zie in De Sportvisser van juni 1960 voor het eerst een artikel over het vissen met een dode aasvis aan een takeltje met 2 dreggen zoals we nu ook nog regelmatig gebruiken. Met als tip: het is een prima aas, vooral op zwaar bevist water…

Ik ben inmiddels in jaargangen 1963 aan het snuffelen en kwam al 6 snoeken tussen de 25 en 30 pond tegen maar nog geen kanjer boven de 15 kilo, die waren toen blijkbaar schaars. Dat snuffelen in de eerste 10 jaargangen van dit naar mijn mening beste hengelsportblad van Nederland werkt niet alleen zeer verslavend maar kost ook zeeën van tijd. Er staan zoveel uitstekende en vooral op de praktijk gerichte artikelen over kunstaasvissen van Jan Schreiner in die ieder beginnende kunstaas visser ook nu nog zou moeten lezen. Je ziet steeds meer bekende soorten kunstaas, molens en nylon op de markt komen en er ontstaan steeds meer hengelsportgroothandels waarvan een heel groot deel inmiddels ook weer is verdwenen.

Ik verzamelde toen al gegevens  over grote snoeken en had toen zelf nog nooit een metersnoek gevangen. OP de foto links toont hij de grote plug.
Ik verzamelde toen al gegevens over grote snoeken en had toen zelf nog nooit een metersnoek gevangen. OP de foto links toont hij de grote plug.

De kanjerkoning uit Weesp was zijn  tijd vooruit.
Maart 1962 was voor deze schrijver een bijzonder maand op snoekvisgebied. Want nu ik de foto en advertentie van de ABU 505 molen weer zie, weet ik dat enkele maanden later deze toen zeer revolutionaire molen met half gesloten kap gekocht heb. Ik heb er geen spijt van, ik heb hem nog steeds en vis er ook na 51 jaar nog steeds mee. Toen gebruikte ik hem voor alle manieren van vissen, nu alleen nog voor het spinnen met kunstaas. Ik denk dat ik het destijds voor mij vrij hoge bedrag van Fl. 55,- niet beter had kunnen investeren. Niet omdat men nu meer dan 50 – 60 euro voor zo’n oude 505 betaalt. Nee, het visplezier dat ik er mee had en nog steeds heb, is gewoonweg onbetaalbaar, ik hoop dat het nog lang zo blijft.

Met deze plug werd Wim Bouwman Kanjerkoning. Ik moet er ook maar eens mee gaan trollen.
Met deze plug werd Wim Bouwman Kanjerkoning. Ik moet er ook maar eens mee gaan trollen.

Zo midden in de 60er jaren worden visreizen naar Ierland, eerst voor zalm en forel, en dan voor grote snoek, al populairder. Over onze eigen snoekwateren is men door watervervuiling, verrijking met meststoffen, toenemende visdruk en het nog steeds het meenemen van grote en kleine snoeken, minder positief te spreken. Veel snoekvissers die graag een snoekje voor de pot mee naar huis namen waren niet echt blij met de verhoging van de minimum maat voor snoek naar 50 cm. Trouwens de beroepsvissers waren helemaal des duivels over deze verhoging en dat gold eveneens voor het verlengen van de wettelijk gesloten tijd voor snoek van 1 juni naar 1 juli. De destijds verantwoordelijke minister, zijne excellentie B. Biesheuvel, hoopte echter met deze maatregelen de snoekstand te verbeteren en de sportvissers onder de snoekvissers waren blij met deze maatregelen.

Zouden ze een bekeuring krijgen wegens dierenmishandeling, het in de oogkassen vasthouden van snoek. Van mij had het gemogen.
Zouden ze een bekeuring krijgen wegens dierenmishandeling, het in de oogkassen vasthouden van snoek. Van mij had het gemogen.

Een snoekvisser die totaal geen last had van de verhoging van de minimum maat, was de “snoekentemmer van Nederhorst den Berg”, de Hr. Willem Bouman uit Weesp. Hij stond fier aan kop in de eerste KRO Kanjer-Koning-Competitie in 1965 met, helaas dode, snoeken van 120 en 122 cm. Dat waren dan zijn echte toppers, maar hij ving tevens de nodige snoeken tussen de 100 en 120 cm. Allemaal op de snoekrijke wateren rondom zijn woonplaats en we hebben het dan over de Wijde Blik, Spiegelplas en de Blijkpolder. Als aas gebruikte deze snoeker uit de Jan Tooropstraat grote tweedelige pluggen, ik herkende op een foto een houten 25 cm plug van DAM, die hij achter zijn boot sleepte. Hij vertelde en passant dat hij deze pluggen eerst leerde zwemmen, dat noemen ze tegenwoordig met een duur woord “tunen”.

In de herfst van 1962 ving ik in 2 uur tijd met de Abu Reflexspinner 4 snoeken van rond de 70cm en bij de grootste kwam een halve snoek van 45 cm uit zijn bek en toen was ik overtuigd van de vangkracht van deze spinner. Kort hierna ben ik begonnen met het levend terugzetten van de snoeken die ik ving.
In de herfst van 1962 ving ik in 2 uur tijd met de Abu Reflexspinner 4 snoeken van rond de 70cm en bij de grootste kwam een halve snoek van 45 cm uit zijn bek en toen was ik overtuigd van de vangkracht van deze spinner. Kort hierna ben ik begonnen met het levend terugzetten van de snoeken die ik ving.

We zien nu eigenlijk dat deze visser zijn tijd ver vooruit was, wist wat hij deed met de actie van zijn kunstaas en ook wist dat snoek niet bang was voor groot kunstaas. Tegenwoordig worden met deze techniek vele dikke meters gevangen maar 48 jaar geleden was Willem Bouman een onbegrepen solist die echter de titel Kanjer Koning terecht verdiende. Ik zal de lezers nog iets bijzonders vertellen. Ik heb destijds deze door mij zeer bewonderde snoeker enkele brieven met vragen etc. gestuurd doch helaas nooit een antwoord gekregen. Tja, waarom zou je een onbekende 22 jarige poldersnoeker een antwoord sturen? Volgens mijn gegevens moet deze snoekentemmer nu rond de 90 jaar oud zijn, vooropgesteld dat hij nog leeft. Als dat het geval is, zou ik hem nog graag eens interviewen over zijn vangsten van weleer. Toen wist ik nog lang niet zoveel van kanjersnoeken als ik nu doe, maar ik had wel door dat het mogelijk was om gericht metersnoek te vangen, hij bewees het immers!

Ik ben nieuwsgierig of deze oproep nog iets oplevert en misschien zijn er lezers die me hiermee verder kunnen helpen. Zo ja, dan leest men er zeker en vast op deze website over.

Links 3 verzwaarde Abu Reflex spinners zoals ze standaard gemaakt worden. Rechts 2 onverzwaarde modellen zoals die destijds op advies van Cor van Beurden speciaal voor Nederland gemaakt werden.
Links 3 verzwaarde Abu Reflex spinners zoals ze standaard gemaakt worden. Rechts 2 onverzwaarde modellen zoals die destijds op advies van Cor van Beurden speciaal voor Nederland gemaakt werden.

Mijn overstap naar kunstaas
De periode van zeg 1955 tot midden 60er jaren is voor mezelf op snoekgebied er ook een van grote verandering geweest. Na de lagere school in De Rijp, morgen 7 juni ga ik naar een reünie van deze school tgv het 100 jarig bestaan, fietste ik 6 dagen in de week naar het lyceum in Alkmaar en reed ik op Dijk 5 langs de hengelsportzaak van Cees Bijvoet. Hier zag ik hengelsportmateriaal zoals kunstaas, volglas en holglas hengels, goede nylon en veel molens. Een van de eerste molens die ik zelf mocht kopen als verjaardagsgeschenk was een Ariston en ik deed 0,25 mm nylon op de spoel. Vervolgens ging deze molen op een veel te zware en stugge volglas hengel, type bezemsteel en ik kon met een echte werphengel vissen.

IN de herfst van 1956 begon Jan Schreiner met Willem Persoon een heel mooie hengelsport speciaal zaak in Amsterdam.
De echte speciaalzaak van Cees Bijvoet aan de Dijk 5 in Alkmaar.

photo bijvoet3

Met de gastvissers uit Amsterdam ruilde ik wel eens aasvisjes tegen een spinner of kleine houten plug en kon ik ook met kunstaas vissen. Ik weet nog goed dat ik aan veel te zware spinners een paar baarzen ving bij de brug over de Beemster ringvaart en regelmatig vast zat en spinners op de bodem parkeerde. Een ander groot probleem was het kinken van de nylon en pas na het ontdekken van anti-kinkvaantjes werd dat probleem minder. Op een keer kwam er een visser uit Beverwijk die met me de polder in wou en alleen maar met kunstaas viste en dat waren onverzwaarde tandemspinners. Ik zag hoe hij er in de polder op vrij ondiep water snoek mee ving en was de koning te rijk toen ik er twee van hem kreeg en er ook een snoekje mee ving. Pas later kreeg ik door dat ik met een zeer bekende wielrenner gevist had: Ab Geldermans, ooit drager van de gele trui in de Tour de France.

Mijn eerste Abu 505, de rode en nog zonder chroomrand op de kap, de grijze 506 is nu mijn meeste gebruikte molen.
Mijn eerste Abu 505, de rode en nog zonder chroomrand op de kap, de grijze 506 is nu mijn meeste gebruikte molen.

Omdat Cees Bijvoet spullen verkocht die in De Rijp niet te koop waren, werd ik al meer een vaste klant van “Abu Ceessie” en mocht ik helpen in de winkel als het druk was of Cees door zijn moeder geroepen werd om te eten. Zijn bijnaam zegt het al, Cees was gecharmeerd van de kwaliteitsspullen van Abu en had een groot Abu assortiment in zijn winkel. Een van de eerste Abu zaken die ik kocht waren de onverzwaarde Abu Reflex spinners die prima geschikt waren voor de ondiepe Eilandspolder en ik ving er veel snoeken mee. Inmiddels had ik van een Conolon holglas blank, losse kurken en verchroomde ogen een lichte spinhengel gemaakt en de lichte spinners lieten zich daar goed mee werpen en binnen vissen. En vooral na de aankoop van de Abu 505 molen was het vissen met kunstaas mijn lust en mijn leven. Nadat ik eerst de oude visbladen van Cees Bijvoet mocht lezen, werd ik daarna zelf abonnee en probeerde ik veel nieuwe dingen in de polder uit. Ook regelde Cees ieder jaar de Abu catalogus Napp och Nytt, in het Engels Tight Lines en Petri Heil voor Duitsland. Voordat je het weet verzamel je die catalogi waar heel veel tips en informatie in staat en ik heb er op dit moment zo’n 230 uit heel veel landen en het is weer een hobby in een hobby.

Ik leerde veel over kunstaas vissen uit deze Abu catalogi in deze periode.
Ik leerde veel over kunstaas vissen uit deze Abu catalogi in deze periode.

Ik schreef naar hengelsportfabrikanten zoals Rapala, Mepps en niet te vergeten Abu en had zelfs plannen om bij Abu te gaan werken. Ik was bezig met een cursus Zweeds en correspondeerde met de leuke dochter van de personeelschef van Abu: Ingegerd Borgström. Haar ome was Göte Borgström en die was de eigenaar van het hele Abu gebeuren. Een goede kruiwagen dus maar ook dat liep weer anders dan gepland. Toen ik terug kwam van een 5 weekse trip door Zweden belandde ik met viskleren en laarzen aan op de kermis in Schermerhorn in dancing Land’s Welvaren, juist ja, waar ook die foto van die 40 ponds snoek hing. Na een paar biertjes de laarzen uitgetrokken, een leuke dame gevraagd om te dansen en de rest is geschiedenis….. we zijn bijna 44 jaar getrouwd. Ook ben ik nog altijd zeer tevreden met Abu spullen, vooral die made in Sweden en kon toen niet vermoeden dat ik later met een omweg, omdat Berkley waar ik adviseur was Abu kocht, weer met Abu te maken zou krijgen.

Mijn beste combinatie in de 60-70er jaren om mee te spinnen en ik zal deze zelfbouwhengel nooit wegdoen.
Mijn beste combinatie in de 60-70er jaren om mee te spinnen en ik zal deze zelfbouwhengel nooit wegdoen.

Tot zover mijn overstappen, van Zweden naar Nederland en van levend aas naar kunstaas. Op snoekgebied een grote verandering maar niet de grootste. Dat was het feit dat ik zo midden jaren 60, kan ook iets eerder geweest zijn, alle snoeken die ik ving voorzichtig onthaakte en netjes terugzette. Ik voelde me toen pas een echte snoekvisser en het terugzetten van die eerste snoek gaf een heel voldaan gevoel.

Jan Eggers

SNOEKBAARS EN KARPER KOMEN ZONDAG IN VIS TV

Persbericht Sportvisserij Nederland
Persbericht Sportvisserij Nederland

Voor de echte liefhebbers van Vis TV en degenen die nog niet alles hebben gezien van de serie van 2013, heeft RTL komend weekend weer een tweetal herhalingen van het populaire hengelsportprogramma van eigen bodem.

VisTV 2013-4 snoekbaars (Small)1

Eerst op RTL-4 om circa 8.30 uur de uitzending over struinend vissen op snoekbaars vanaf de kribben van de Waal bij Rossum.

Vis TV 2013-5 (Small)

Om 9.30 uur kun je vervolgens op RTL-7 genieten van de aflevering waar onze presentatoren Ed en Marco nog steeds lyrisch over zijn. Namelijk het vissen op karper met drijvende hondenbrokken in de ringsloot rond de Koeweide van Barneveld.

Zo wordt uitzending 4 over het vissen op snoekbaars aan de Waal, die vorige week op RTL-7 was te zien, komende zondag 23 juni op RTL-4 vertoond en volgt even later op RTL-7 uitzending 5 over het vissen op karper in Barneveld.

Daarnaast kun je op de website van Sportvisserij Nederland handige vistips bekijken die met de desbetreffende uitzending verband houden.

Ook bij uitzending gemist van RTL is de aflevering te zien, zodat je geen aflevering van Vis TV 2013 hoeft te missen.

“Mijn” zandput belly missie 002

001

Tekst en foto’s Pascal van Veen

Vroeg op pad…
Op de openingsdag van het seizoen lag ik vroeg te water en had ik leuke actie. Zullen ze in de vroege uurtjes het meest actief zijn dan? Zaterdag ochtend voor 07:00 lig ik weer met de hele handel te water en gaan we het zien. Was het gister schitterend weer en heb ik tot (te)laat in de tuin, gezellig aan een pilsie gezeten… Vandaag is het bewolkt en was ik zo slim om mijn jas thuis te laten, het zou immers net zulk weer worden als gister. Een flinke zucht wind zorgt ervoor dat het eigenlijk gewoon koud is, zo op de vroege morgen. Maar goed, als je flink trappelt krijg je het vanzelf warm.

Best fris nog op de vroege ochtend…
Best fris nog op de vroege ochtend…

Eerst het ondiepe deel achter het eiland langs bevissen. De zon is nog maar net op dus ik verwacht nog wel wat vissen op het ondiepe. De planten doen het goed de laatste dagen. Bijna het hele ondiepe deel staat al vol met planten waardoor mijn Tournaments Bait Kikker constant vol met planten terug komt. Ik vis mijn Kikkers altijd met dreggen i.p.v. de eveneens verkrijgbare Worm Hook.

Ongetwijfeld dat er mensen zijn die er wel mee kunnen vissen, als ik ze gebruik weet ik geen vis te haken. Een ander wapen dan maar. Een maatje van mij kan aardig jerkbaits bouwen en heeft voor mij laatst een mooie suspending glider gemaakt. In Zweden al even mee gevist maar nog geen vis op gehad. Deze kan ik mooi boven de planten vissen en door de glitters in de lak is hij mooi te volgen van grote afstand. Inmiddels ben ik aan de overkant gekomen en bevis de grote ondiepe plaat die hier langs de kant ligt. Als ik op een bepaald moment mijn jerkbaitje terug tik en deze een meter of 2 naast me stil laat hangen, zie ik een vis volgen. Nog voor ik een laatste tik aan de jerkbait kan geven komt het schot… Meteen terug rammen en hangen. Camera op mijn borst starten en het fototoestel uit het zijvak grissen om een plaatjes te maken. Precies op het moment dat ik afdruk springt de vis het water uit. Met mijn fotokunsten krijg ik dat natuurlijk nooit scherp maar leuk is het wel.

Zo krijg je ze niet vaak op de foto…
Zo krijg je ze niet vaak op de foto…

Mooi ook dat ik mijn borstcamera heb draaien, hier staat deze stuntpiloot dus ook gekleurd op ;-) Als ik de vis onthaakt heb gaat hij direct terug. Meten heeft geen meerwaarde. Een mooie vis van ergens rond de 70cm. Kom 30cm tekort om mijn missie te volbrengen, hahaha. Je hoort mij overigens helemaal niet klagen hoor. Zo wil ik er nog wel meer vangen. Als ik een uurtje later het hele ondiepe deel nogmaals bestookt heb met mijn jerkbaitje hou ik het voor gezien. Ik heb nog wat werk liggen dat eigenlijk al af had moeten zijn. Kijken of de rest van het gezin al uit bed gekropen is, ik heb wel trek in een bakkie koffie ;-)

Toch nog maar een uurtje extra…
Vandaag(zondag) een verjaardag gehad en rond 17:00 weer thuis. We doen een pizza want moeilijk doen is niks voor ons in het weekend. Als ik deze achter mijn kiezen heb zitten, besluit ik nog even de plas op te gaan. Van mijn grote vriend Derk heb ik laatst een plug gekregen die ik nog steeds moet proberen. Bellyboat te water en eerst de rietkant even meepakken met een jerkbaitje. Niks geen leven te bekennen. Eens zien wat die plug doet dan maar. Een paar keer gooien laat zien dat deze prima naar een meter of 2-3 te vissen is. Ik trappel richting de overkant naar de ondiepe plaat en sleep de plug achter me aan. Bij de overkant aangekomen heeft ie lekker gezwommen maar geen vis in de “boot” gebracht. Het ondiepe stuk nog maar eens bestoken met die jerk die het gister ook goed deed. Binnen 5 minuten gaat er een snoekje aan hangen die ik even snel tussen mijn flippers parkeer voor een foto.

Geen “missie” vis maar altijd welkom.
Geen “missie” vis maar altijd welkom.

Ook deze vis hoef ik niet te meten. Dat deze de meter niet haalt, is vrij duidelijk. Gewoon weer verder trappelen en kijken of er nog eentje te vinden is. Binnen 10 minuten is het weer raak. Bijna net als gister… Als ik de Slugger binnen heb getikt zie ik een paar mensen staan kijken vanaf de kant. Ik kijk even op omdat ik voel dat ze het over mij hebben. Mijn jerkbait ligt een meter of 5 voor me in het water als ik ineens een hoop gespetter hoor. Direct kijk ik naar mijn jerkbait en zie een snoek wegsperen met mijn jerk in z’n kaken. Als ik contact voel haal ik uit en hoor die mensen op de kant zeggen, “Hij heeft een vis aan z’n hengel…”. Direct springt hij een paar keer het water uit en als ik hem in de kieuw kan grijpen, onthaak ik de vis en til hem even de lucht in. Zo kunnen ze op de kant ook zien wat er net aan de andere kant van mijn lijn hing. Hij is iets groter dan de vorige maar hij mag direct terug het water in.

De rest van de ondiepe plaat brengt geen vis meer en ondertussen is het 20:30 geworden. Je raadt het al, ik lust wel een bakkie koffie… Een belletje naar huis en mijn vriendin zorgt met een half uurtje voor een heerlijk bakkie. Rustig terug trappelen dan maar. En als ik toch aan het trappelen ben, kan ik net zo goed een plug achter me aan slepen. Eerst richting het eiland en dan hierlangs een diepte van rond de 4m aanhouden. Dan loopt mijn Derkplug mooi op diepte en maak ik misschien wel een kansje. Halverwege het eiland zie ik steeds vaker signalen op de dieptemeter en zeg ik tegen mezelf dat het toch echt wel mogelijk moet zijn om hier een visje te vangen. Ik weet het, ik praat veel met mezelf ;-) Na een meter of wat verder te zijn getrappeld krijg ik een beuk op me hengel. Uithalen en hangen. Zie je wel, kon gewoon niet missen.

Op mijn Derkplug. Met 77cm de grootste van het weekend.
Op mijn Derkplug. Met 77cm de grootste van het weekend.

Hoe mooier kan het worden? Even een nieuwe plug proberen en vangen. De missie zit er nog niet op maar ik heb me weer prima vermaakt. Als ik bij de “uitstapplaats” het water uit ga, maak ik nog een praatje met een andere visser. Voor mijn gevoel 5 minuten later, kijk ik op mijn telefoon… Shit!! 21:30 alweer, een half uur geleden stond de koffie al klaar.

Het weekend zit er weer op. Morgen gewoon weer aan het werk en maar zien of ik van de week nog een gaatje kan maken voor de volgende poging.

Groeten en tot volgende week,

Pascal van Veen.

Art Baits bij De Kock Hengelsport.

Art Baits bij Hengelsport De Kock

Enkele decennia geleden was er wat zacht kunstaas betreft weinig op de markt. Als je al een twistertje en enkele kleuren van de culprit shad kon vinden in de hengelsportzaak was je de koning te rijk. De laatste 10jaar echter is het roofviswereldje als het ware overspoeld met kunstaas uit de V.S.

De kock 01
Peter en Sven heten de bezoeker welkom in de gezellige roofviswinkel in Testelt België.

Amerikaans zacht kunstaas is echter voornamelijk ontworpen om op black bass en stripers te vissen. Hoewel er leuke en goed vangende kunstaasjes bij zitten, duurde het niet lang of de eerste Handige Harry’s starten met het vervaardigen van Europese varianten. Kris Brems is één van de creatievelingen die startte met het gieten van zacht kunstaas om gericht mee op snoekbaars, baars en snoek te vissen. Peter de Kock van Hengelsport De Kock zag het potentieel en zette Kris er toe aan om er een bedrijfje van te maken. Zo werd Art Baits geboren.

Art Baits Rumble.

Via de winkel van Peter vinden de ontwerpen van Kris een publiek. Vele verwoede snoekbaars vissers zweren bij Kris’ Rumble.

237C_e

Ook de Whisper heeft nog steeds zijn aanhangers.
Ook de Whisper heeft nog steeds zijn aanhangers.

100

En de Persuader dient vaak als geheim wapen op waters waar de vis al van alles voorbij zag komen.
Snoekbaarzen zijn er gek op!
Snoekbaarzen zijn er gek op!

Deze drie standaards kregen al vlug gezelschap van zacht kunstaas dat door Peter en zijn Pro Staf Team ontworpen werden.

Een nieuwe serie zeer beweeglijke DK-shads van Art-Baits.
Een nieuwe serie zeer beweeglijke DK-shads van Art-Baits.

Peter zelf tekende voor de move vertical. Deze shad vond zijn weg niet alleen naar het zoet water…..

De move vertical
De Move Vertical.
Mooie snoek op "De Move Vertical"
Mooie snoek op “De Move Vertical”

Intussen is ze het favoriete kunstaas voor vissers die Denemarken en Noorwegen bezoeken op zoek naar Kabeljauw en heilbot.

Art-Baits-move-vertical-Japanese-red
Art-Baits Move Vertical-Japanese-red

20 shads kabeljauw Denemarken

Ook de vertical move is van Peter’s hand. Een mooie v-tail shad met een super drijvend staartje, ideaal om langzaam, soms zelfs statisch mee te vissen op licht stromend of stilstaand water.

Art Baits DK Vertical Move.

Sven Vervloesem, dubbel kampioen snoekbaarsvissen ( NKS ) tekende voor het ontwerp van de intussen razend populair geworden Sven Shad. Verticalen, diagonalen, of werpend vissen met heel lichte loodkopjes, het maakt niet uit, dit is gewoon een super vangertje.

Art-Baits DK Sven Shad

sven  Laurensmeer 343

Wout Wouters ontwierp de wout shad, een super kunstaasje dat tijdens de wintermaanden al vaak het verschil maakte.

De wout shad
De Wout Shad.

Nico Molkens en Bart Mylle hielpen Kris Brems om enkele zachte swimbaits fijn te tunen; groot snoek kunstaas zoals de Creeper en de Art-Beast waarmee al talloze metersnoeken over de meet getrokken werden.

The Beast… exclusief voor snoek.
The Beast… exclusief voor snoek en verkrijgbaar in verschillende kleuren!.
Art Baits The Beast

Art baits Creeper.


Wil jij ook graag met een prachtige vangst op de foto? Test het kunstaas van Art Baits op jouw favoriete water en wie weet.
Laat ons mee genieten van je vangst, voeg je foto toe aan de vangstberichten  van Hengelsport De Kock.

Bezoek Hengelsport De Kock

De Kock Hengelsport
Plaatsvondel 11
3272 Testelt
België
Tel : 0032 13/785885
Fax : 0032 13/785886
Bezoek ook de website en webshop op: www.hengelsportdekock.be

De groeten van het Pro Staf Team

Met Cordes Travel door Zweden deel 5

Flottarvillan
Flottarvillan, de locatie direct aan het water.

Beste Roofviswebbers,

We waren de laatste 3 dagen in misschien wel de mooiste en meest unieke plek voor de roofvisser in Zweden, vandaar de vele foto’s. Tot op heden was en is iedereen erg onder de indruk van deze omgeving, het visgebied en deze accommodatie, Flottarvillan 1 & 2 en het hoofdgebouw Kungsholmen.

Kungsholmen
Kungsholmen
Jouke 01
Zweedse snoekbaars voor Jouke Timmer
Jouke 40cm baars
Jouke Timmer met een baars van 40cm!

Jouke Timmer, Marco Kraal, Maurits en nog een aantal Nederlanders zijn al bij Kungsholmen geweest en hebben deze stek een dikke 9 gegeven als rapportcijfer.

Flottarvillan
Flottarvillan

We bezoeken een accommodatie telkens 3 nachten en vertrekken dan weer naar een ander huisje en visgebied om zo een beetje een beeld te krijgen wat voor accommodatie het is en wat er te vangen valt en wat het visgebied te bieden heeft. Nu Kungsholmen/Flottarvillan is in 1 woord TOP !! We hebben hier een prachtig huis met 5 slaapkamers en 10 losse bedden en een restaurant, sauna, jacuzi en BBQ op loopafstand.

Wat een natuur, het is hier genieten!
Wat een natuur, het is hier genieten!

De reis is ideaal voor vissers die niet lang willen reizen, je neemt het vliegtuig van Amsterdam naar Stockholm en vanaf daar is het maar 2.5u rijden naar Kungsholmen, men zou zelfs de trein kunnen nemen. Een ticket met de KLM kost op dit moment 125 euro retour, dus dat is goed te doen.

Deel-5-Zweden 6
Deze locatie is van alle gemakken voorzien!

De visserij, men kan hier vissen op snoek, baars en snoekbaars en forel in een bepaalde tijd. Men kan hier vissen met elke wind, want er zijn overal plekjes uit de wind te vinden. Laten we beginnen met het vissen op de snoekbaars, dan doen we vertikalend en deze snoekbaars is in grote aantallen te vangen tussen de 3 en de 9m diepte en op 1 dag kan men per persoon rustig 30 snoekbaarzen vangen en op een goede dag nog veel meer.

Op de snoekbaars
Op de snoekbaars

De snoek, deze vangen we op oa dezelfde plaats waar we ook de snoekbaars vangen, dit hebben we werpend en trollend gedaan. Het leuke is dat alle stekken erg dichtbij zijn, zelf zo dichtbij dat we onze hengels en spullen voor het snoeken thuis lieten en op weg naar de de volgende stek deze voor de andere visserij weer ophaalde, meteen even naar toilet en weer naar de volgende stek. Binnen 3-4 minuten bent u op de snoekbaarsstek en op 2 minuten op de 1e trolstek voor de snoek.

Visgids Andy met een mooie snoekbaars.
Visgids Andy met een mooie snoekbaars.

Omdat het een nieuw water is, hebben we een visgids geboekt voor 1 dag, Andy is onze visgids ter plaatse die voor de sportvissers van Cordes Travel te boeken is en dus een hele dag mee het water op gaat. Buitenom dat hij je de stekken laat zien, geeft hij volop tips, verteld over de visserij en als de vis wil bijten, dan vangen we ook nog grote vis.  Andy is al jaren visgids en kent deze wateren goed, dus zeker een advies om een dagje met Andy mee te gaan, hij zorgt ook voor de lunch en drankjes. Je treft Andy op de 1e dag, want hij komt de groepen alles over de boot uitleggen en verteld kort iets over de stekken en schrijft de visvergunning uit.

Succes vol kunstaas.
Succes vol kunstaas.

Jouke Timmer 03

Jouke was in de boot met Stefan en heeft vooral trollend en castend gevist en ving verschillende mooie vissen. Voordat de mannen de boot op gingen, viste zij nog even vanuit de achtertuin vh huisje Flottarvillan op 5m vh huisje ving Jouke Timmer zelfs een snoek van 60cm, geweldig !! Jouke had nog een dikke zien zwemmen, maar deze dikke dame had nog geen honger. In de avond trok hij zijn stoute schoenen aan en nam de boot om op 10m van Kungsholmen (Flottarvillan) op deze dame te jagen en jawel, zij beet deze keer wel en ving dus op 10m vh huisje een dikke snoek van 100cm !!

Mooie meter snoek voor Jouke Timmer
Mooie meter snoek voor Jouke Timmer.

Ondertussen waren Linda, Andy en ik op weg (2 minuten varen) naar de stek waar de kans op een grote snoek aanwezig was. Andy gebruikte 4 sideplanners en zo trolde we over het Zweedse water. Opeens een geweldige klap op de hengel van Linda en ja hoor een hele dikke snoek van 111cm volgde, deze dikke snoek kwam helemaal uit het water en vocht geweldig.

Linda met een Zweedse snoek van 102cm!
Linda met een Zweedse snoek van 102cm!

Na foto’s en film te hebben gemaakt ging de trip weer verder en na een 15 minuten kreeg Linda weer een dikke aanbeet en de dril begon, weer een snoek en deze was 102 cm, ik was enorm blij voor Linda, maar zou zelf ook wel een mooie snoek willen vangen. Maar na een 20 minuten melde zich weer een dikke snoek, deze was 105cm ! Dus in 2u tijd, 3 dikke snoeken boven de meter en dan op 2 min. varen vh huisjes…..top top !!

105cm Zweedse power voor Raffie.
105cm Zweedse power voor Raffie.
Een mooi moment.....het terug zetten.
Een mooi moment…..het terug zetten.

Jouke en Stefan hadden ondertussen ook snoeken gevangen van 1m, 80cm, 60cm en verschillende mooie snoekbaarzen van rond de 1-2kg en tot slot een mooie baars van 40cm.

Veel kromme hengels hier.
Veel kromme hengels hier.
Niet alleen maar meters maar wel heel veel actie.
Niet alleen maar meters maar wel heel veel actie.
Restaurant Kungsholmen
Restaurant Kungsholmen met internet, op naar het volgende verslag.

Tja en zo sloten we een zeeeeeeeer geslaagde dag af bij Flottarvillan en gaat onze reis verder naar Villa Sunside, ook daar zal Andy ons vandaag wat stekken laten zien en gaan we met hem mee, meer verslagen volgen !

Link Flottarvillan:
http://cordestravel.nl/zweden/flottarvillan-zweden-vissen-op-snoek-en-snoekbaars/

Link Villa Sunside:
http://cordestravel.nl/zweden/villa-sunside-zweden-vissen-op-snoek-en-snoekbaars/

Groetjes,

Linda, Diny, Jouke en Raffie

Bekijk hier het eerste deel met de introductie: onze-reis-door-zweden-deel-1

Bekijk hier het 2e deel van onze reis naar Zweden: onze-reis-door-zweden-deel-2

Bekijk hier het 3e deel van onze reis naar Zweden: onze-reis-door-zweden-deel-3

Bekijk hier het 4e deel van onze reis naar Zweden: onze-reis-door-zweden-deel-4

22-3-2013 17-19-31

www.cordestravel.nl