Disclaimer

  1. De op deze website getoonde informatie wordt door Roofvisweb.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Roofvisweb.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Roofvisweb.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Roofvisweb.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
  2. Hoewel Roofvisweb.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Roofvisweb.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
  3. Verwijzingen naar sites die niet door Roofvisweb.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Roofvisweb.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Roofvisweb.nl worden onderhouden wordt afgewezen.