Predator Tour loodvrij in 2019!


In mei 2018 werd de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend. Deze overeenkomst tussen diverse ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en Sportvisserij Nederland heeft als doel om het gebruik van lood binnen de sportvisserij de komende jaren volledig af te bouwen. De eerst drie jaar met 30%, daarna willen we het loodgebruik in 7 jaar volledig uitbannen.

Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt als werpgewicht en komt – door verlies – blijvend in het water terecht. Lood is een ongewenste stof, en onder bepaalde omstandigheden giftig voor mens en dier. Op veel plekken in de samenleving is het gebruik van lood daarom al teruggedrongen en/of verboden. Denk bijvoorbeeld aan benzine, verf, waterleidingen en in de jacht. Binnen Europa is echter vooralsnog geen verbod op het gebruik van lood in de hengelsport van kracht.

Een beter milieu begint bij jezelf
De Nederlandse hengelsport zet zich al jaren in voor een schoon watermilieu en daar hoort lood niet in thuis. Sportvisserij Nederland heeft daarom met de bij haar aangesloten regionale hengelsportfederaties besloten het gebruik van lood af te bouwen. Een beter milieu begint immers bij jezelf. Voor Sportvisserij Zuidwest Nederland de (hengelsportfederatie met als werkgebied Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant waarbij 220 hengelsportverenigingen en 160.000 sportvissers zijn aangesloten) betekent dit dat zij de onder federatieve vlag georganiseerde Kampioenschappen loodvrij laat vissen. Ook de vermaarde World Crank Cup, een internationale wedstrijd voor roofvissen met de ‘plug’ dat vanuit Drimmelen en rond de Biesbosch wordt gehouden is inmiddels, sinds de editie van 2018, een loodvrij evenement.


Maatschappelijk verantwoord
Goed voorbeeld goed doet volgen en daarom is met Evert Oostdam, directeur van Pike Master Lures B.V., afgesproken dat de Predator Tour die door laatstgenoemde wordt georganiseerd op 31 mei t/m 2 juni 2019, ook loodvrij zal worden gevist. Deze grootste, meerdaagse roofviswedstrijd van West-Europa staat bij sportvissers in zeer hoog aanzien en jaarlijks wordt dan ook vanuit meer dan honderd snelle sportvisboten gevist op snoek, snoekbaars en baars. Sportvisserij Zuidwest Nederland is trots dat mensen als Evert Oostdam, een pionier en ambassadeur van de hengelsport, het maatschappelijk verantwoord vissen uitdraagt en zelf toepast. Wij hopen dat ook andere wedstrijden op deze manier zullen worden gevist. Zowel roofviswedstrijden als andersoortige viswedstrijden, op het strand, op zee, langs kanalen, plassen, poelen en vijvers.

Cultuuromslag op alle niveaus
Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een cultuuromslag plaatsvindt onder sportvissers. Zowel op het hoogste wedstrijdniveau (zoals de Predator Tour) maar vooral ook juist bij de ‘gewone sportvisser’. Het is daarom van groot belang dat de ambassadeurs van de sport het belang van loodvrij vissen uitdragen. Uiteraard richten we ons met de zusterfederaties en Sportvisserij Nederland, samen met de partners van de ‘Green Deal’, niet alleen op de eindgebruiker, maar juist ook op de producenten, distributeurs en detaillisten die (loodhoudende) visserijbenodigdheden produceren, distribueren en verkopen. Het is de bedoeling dat we de cultuuromslag publieksvriendelijk realiseren. Door informeren, stimuleren en samen overeenstemmen in plaats van door regels en handhaving. Voor een cultuuromslag is doorgaans een wat langere weg nodig, maar die leidt wel tot acceptatie. Evert Oostdam draagt daar met een loodvrije Predator Tour in sterke mate aan bij!