HSV Groot Rotterdam organiseert een roofvis koppelwedstrijd op 5 november

Op zondag 5 november 2023 organiseert HSV Groot Rotterdam voor de leden een koppelwedstrijd op roofvis met mooie (geld)prijzen. Er wordt van 8 tot 16 uur vanaf de kant gevist met zowel dood aas als kunstaas. Al het inschrijfgeld wordt uitgegeven als prijzengeld. Inschrijving en prijsuitreiking vindt plaats in Hal 4 aan de Watertorenweg 200 in Rotterdam.

Tijdens de wedstrijd mag er enkel met kunstaas en of dood aas worden gevist in alle wateren van Groot Rotterdam en zal het catch & release principe worden gehanteerd. De vis moet dus worden teruggezet nadat er bewijs is geleverd van de vangst met foto en info via de speciale app. De vijf grootste vissen tellen mee voor de einduitslag. De wedstrijd valt geheel onder de reglementen van Sportvisserij Nederland.

Regels

De wedstrijd wordt aan één stuk door gevist, dus zonder middagpauze. Er wordt gevist vanaf 8 uur tot 16 uur. De geplastificeerde persoonskaart en de door HSV Groot Rotterdam genummerde meetlinten zijn vanaf 6.30 bij Hal 4, Watertorenweg 200, 3063 HA Rotterdam af te halen.

Hier wordt ook verzameld en gestart. De briefing is na de uitreiking van de materialen. Bij het vertrek naar het viswater is het vervoermiddel naar keuze. Vervoer met auto, fiets of openbaar vervoer is dus toegestaan. Start van de wedstrijd om 8 uur; einde van de wedstrijd 16 uur. Alle deelnemers dienen zijn teruggekeerd voor 17:00 uur bij Hal 4, Watertorenweg 200, 3036 HA Rotterdam.


Het parcours omvat alle wateren van HSV Groot Rotterdam, dit is aangegeven op de speciale waterkaart die wordt uitgegeven. Van elke vis wordt een foto gemaakt. Op de foto dient duidelijk het HSV Groot Rotterdam meetlint met nummer zichtbaar te zijn en de geplastificeerde deelnemerskaartjes.

De foto dient genomen te worden van de vis met de kop naar links tegen de opstaande rand van het meetlint. Het parcours moet duidelijk in beeld worden gebracht op de vangstfoto.

De vis moet regulier voor de kieuwen zijn gehaakt. Bij constatering van gebreken over de goede omgang met de vis, wordt de laatste aangemelde vis in mindering gebracht. Foto en lengte van de vis moet direct na de vangst worden doorgegeven op het door de organisatie verstrekte telefoonnummer (app). De deelnemer machtigt de organisatie tot het recht om de afbeelding te gebruiken in deze wedstrijd.

De minimale afstand tussen twee koppels (ook wanneer niet gevist wordt) is 50 meter en koppels mogen niet tussen elkaar in vissen. Deze wedstrijd is gebaseerd op de goede trouw en eerlijkheid van de deelnemers. Elke deelnemer gaat akkoord met dit reglement en zal andere bewoners, voorbijgangers of vissers die actief zijn in dezelfde wateren, respecteren.

Ook het milieu dient te worden gerespecteerd. Gooi de verpakking van kunstaas, peuken, nylon en andere rommel in de afvalbakken of neem het mee.

Aassoorten:

Het kunstaas of dood aas mag niet worden uitgerust met meer dan twee haken/dreggen. Er mag maximaal 1 stuk kunstaas aan de lijn bevestigd zijn. Tijdens het vissen mag er gebruik worden gemaakt van 1 hengel. Een tweede hengel mag volledig opgetuigd als reserve worden meegedragen.

De volgende soorten kunstaas zijn toegestaan: softbaits of shads (vis-, amfibie- of wormachtige imitatie van zeer zachte en soepele kunststof); pluggen en jerkbaits van hout of kunststof; spinners, spinnerbaits, pilkers en lepels.

Voorwaarden:

Om mee te doen dien je in het bezit te zijn van de vispas van HSV Groot Rotterdam. Ook moet je een landingsnet en een onthaakmat bij je hebben. Om deel te nemen moet je je naam, inclusief foto, doorgeven via een appje aan een van de organisatoren.

Na bevestiging van HSV Groot Rotterdam moet het inschrijfgeld van 25 euro p.p. of 50 euro per koppel worden overgemaakt op rekening nummer NL14 INGB 0000080375 t.n.v. HSV Groot Rotterdam onder vermelding van ‘Roofviswedstrijd 5/11/2023’.

De organisatie behoudt zich het recht om te annuleren in geheel of gedeeltelijk als de veiligheid van de deelnemers niet meer kan worden gegarandeerd, in het bijzonder als gevolg van extreme weersomstandigheden. Bij ijsvorming zal de organisatie de wedstrijd verplaatsen naar een later tijdstip. Deze datum zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd.

Prijzen:

Op basis van de lengte van de vissen worden de prijzen vastgesteld. De score zal bepaald worden op basis van de gezamenlijke vangst. De vangsten worden direct verwerkt in het van HSV Groot Rotterdam geavanceerd Fish-scoringsysteem.

Voor de einduitslag tellen alleen de vijf grootste vissen mee. De prijsuitreiking met een drankje en een hapje is om 17.00 uur in Hal 4 Watertorenweg 200 te Rotterdam.

Al het inschrijfgeld wordt uitgegeven als prijzengeld. Wij gaan nu uit van 50 koppels. Bij meerdere koppels worden de prijzengeld in verhouding verhoogd. In totaal worden er twaalf prijzen voor de koppels en drie prijzen voor de grootste vangst uitgereikt.

Totale lengte snoek (koppel)
1ste prijs 250 euro
2de prijs 200 euro
3de prijs 150 euro
4de prijs 100 euro

Totale lengte snoekbaars
1ste prijs 250 euro
2de prijs 200 euro
3de prijs 150 euro
4de prijs 100 euro

Totale lengte baars
1ste prijs 250 euro
2de prijs 200 euro
3de prijs 150 euro
4de prijs 100 euro

Grootste vissen (individueel)
Grootste snoek 150 euro
Grootste snoekbaars 150 euro
Grootste baars 150 euro

De score wordt vastgelegd met een geavanceerd scoringssysteem en gedurende de wedstrijd kunnen alle vissers dit volgen, alleen het laatste uur is dit niet meer mogelijk.

De organisatoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, verlies, diefstal of andere incidenten tijdens de wedstrijd.

Inschrijving:

De inschrijving is uiterlijk: zondag 22 oktober 2023 voor reeds bestaande koppels, en zondag 8 oktober 2023 voor niet-bestaande koppels. Inschrijfgeld: 50 euro per koppel. Lidmaatschap HSV Groot Rotterdam is vereist.

De inschrijving is op de app ‘Roofviswedstrijd 5/11’ voor bestaande koppels. De beheerders van deze app zijn Arjan Oosthoek (telefoon 06-38319508) en Leon Wolfs (telefoon 06 13815771).

Niet-bestaande koppels schrijven in via de app die beheerd wordt door John Jagt (telefoon 06 43173058). Op zaterdag 7 oktober 2023 worden door John de niet-bestaande koppels onderling gekoppeld in hengelsportwinkel Ahoy aan de Dordtselaan 132 in Rotterdam.

Location Hal 4
Watertorenweg 200
Rotterdam
Zuid holland
3063 HA
Nederland

Meer info: https://groot-rotterdam.nl/evenementen