Uniek handgemaakte baits bij House of Lures.

De beste en meest unieke handgemaakte baits vanuit Europa blijven toestromen en ook jij kan er nu mee vissen! In dit nieuwe artikel zetten we graag enkele heel speciale aasjes van onze bouwers MT-Baits (BE), Full Moon Baits (BE), HandKarvedBaits (BE) en Dekker Custom Baits (NL) in de kijker!

MT-Baits (BE) ‘Pikachu #1’

Binnenkort te koop in onze shop een wel heel speciale creatie van MT-Baits in de vorm van deze handgemaakte ‘Pikachu #1’. Een handgesneden kop van dit populaire Pokémon figuurtje, afgewerkt met prachtig geel bucktail.

Deze genummerde (en jawel het is #1) muisachtige ‘Pikachu’ komt met 2 verschillende staarten (Zonker en Twister tail) maar je kan er echter op monteren wat jij zelf graag wil.

Hou de webshop en socials in de gaten!

Daarnaast komt dit uniek exemplaar ook nog eens in een speciale box! Zowel voor verzamelaars als liefhebbers van Pokémon, Pikachu, unieke aasjes ed wordt deze ‘Pikachu #1’ een absolute must have en show piece in de collectie.

Naast de unieke ‘Pikachu #1’ (volg ons op social media om het niet te missen), hebben wij momenteel de ‘Betsy’ jerkbait, ‘Meatball’ spintail en ‘Bulldozer’ Tailbait van deze bouwer in onze shop!

Full Moon Baits (BE) ‘Tumbler’

Full Moon Baits staat bekend voor zijn unieke aasjes uit verschillende houtsoorten met erg specifieke acties en deze keer in samenwerking met Divani werd er een heel aparte en unieke bait ontwikkeld waarvan er tot op heden maar 10 van werden gemaakt!

De ‘Tumbler’ is een van de best bewaarde geheimen want slechts enkele vrienden van de bouwers waren op de hoogte van deze unieke ‘Tumbler’. De ‘Tumbler’ is een uitzonderlijk aparte houten bait met custom tail fin met eigenschappen van diver, jerkbait, hybride en pullbait, all in one!

Onze shop heeft nu de eer en primeur gekregen de ‘Tumbler’ voor het allereerst aan het grote publiek te revealen en er meteen ook 1 te koop aan te bieden! Een heel speciale creatie van 2 unieke bouwers tesamen en wij hebben exclusief binnenkort voor jou een ‘Tumbler’ ter beschikking!

Naast de ‘Tumbler’ ontvingen we van FMB ook een hele reeks 1st generation baits van zijn hand. Via deze batch met verschillende modellen kunnen wij binnenkort iedereen de kans geven om de vangkracht en magie van FMB te ontdekken aan zeer scherpe prijzen!

HandKarvedBaits (BE) ‘TripleKarved Ruti’

We hebben ernaar gezocht en gevonden! Eindelijk in onze shop een super realistische 3-part swimbait in de vorm van deze ‘TripleKarved Ruti’. Deze belgische bouwer HandKarvedBaits (en ja dat is Karved met een K) heeft een echte passie voor handsnijwerk om al zijn masters uit te werken en die te transformeren naar een onverwoestbare resin bait icm een afwerking die bijna niet te onderscheiden is van echt!

TripleKarved Ruti beschikbaar in onze webshop!

De ‘TripleKarved Ruti’ komt met flexible vinnen, zelfs een extra set vinnetjes, en zwemt ook nog eens perfect zoals je het verwacht! Voor al wie van swimbaits houdt, deze ‘TripleKarved Ruti’ is een absolute must have!

The Quake verkrijgbaar in onze webshop!
Dekker Custom Baits (NL) ‘The Quake’

The ‘Quake’ is back! Deze handgemaakte chatterbait voor echte grote snoek met custom gespoten kop, top kwaliteit skirts en tinsel en extra trailerhaak met twistertail is weer terug in de shop!

Deze keer in meer kleuren dan bij de initiele (en onmiddellijk uitverkochte) lancering enkele weken geleden! De ‘Quake’ van Dekker Custom Baits is ongeveer 35cm en valt onder de categorie go big or go home! Zeker een aasje dat jouw snoeken nog niet gezien hebben!

Ondertussen…

Ondertussen zijn er zoveel geweldige bouwers druk bezig voor House of Lures! Lotus Baits (SE) is weer volop aan het bouwen aan ‘Fighting Breams’ en een paar nieuwe creaties.

De Bössel nu in onze webshop!

Tukker (NL) blijft ons voorzien van zijn geweldige ‘Bössel’ en ‘Smiling Pike Tail’.

Billow (SE) is aan het werk aan een grote batch ‘Cautus Jointed’, ‘Paddel Paddan’ en iets geheel nieuws! Gforce Lures (IE) komt weer terug met zijn geweldige ‘Looney Shad’. Jims Bait (SE) legt momenteel de laatste hand aan een paar modellen met grote staarten en er is zoveel meer aan de gang dat je niet zal willen missen!

Volg House of Lures op social media voor alle laatste nieuwtjes en releases.
Bezoek onze webshop WWW.HOUSEOFLURES.IE nu om deze en veel meer handgemaakte aasjes vanuit heel Europa te ontdekken en kopen.

House of Lures – New releases

The best and most unique handmade lures from Europe keep coming into the shop and you can also start fishing them! In this article we highlight a few very special baits from our builders MT-Baits (BE), Full Moon Baits (BE), HandKarvedBaits (BE) and Dekker Custom Baits (NL)!

MT-Baits (BE) ‘Pikachu #1’

Soon available in our shop this very special creation by MT-Baits in the shape of this handmade ‘Pikachu #1’. A hand carved head of this popular Pokémon figurine with beautiful yellow bucktail.

This numbered (and yes this is number #1) mouse like ‘Pikachu’ comes with 2 different tails (Zonker and Twister tail) but you can add whatever tail you prefer. Next to that this unique lure comes in a special box! For collectors, fans of Pokémon, Pikachu, unique baits etc. this ‘Pikachu #1’ is an absolute must have and showpiece for the collection.

Next to the unique ‘Pikachu #1’ (follow us on social media so you don’t miss out) we currently have the ‘Betsy’ jerkbait, ‘Meatball’ spintail and ‘Bulldozer’ tailbait of this builder in our shop!

Full Moon Baits (BE) ‘Tumbler’

Full Moon Baits is known for his special baits in different woods with very specific actions and this time in collaboration with Divani a very different and unique lure was created. Only 10 were made up to today. The ‘Tumbler’ is one of the best kept secrets by both builders and only a handful of friends were aware of its existence.

The ‘Tumbler’ is a truly unique bait with custom metal back fin and a versatile action from diver to jerkbait, hybrid to pullbait, one bait that can do it all!

Tumbler

House of Lures now has the honor and opportunity to reveal and present the ‘Tumbler’ for the first time but soon also have one up for sale! One very special ‘Tumbler’ will be coming soon exclusively available in our shop!

Next to the ‘Tumbler’ we received from FMB a whole set of his First-Generation Baits. With this batch of different models, we will soon be giving everybody the opportunity to discover the catching power and magic of FMB at reduced prices!

HandKarvedBaits (BE)‘TripleKarved Ruti’

We searched and we found. Finally in our shop a super realistic 3-part swimbait in the shape of this fabulous ‘TripleKarved Ruti’. This Belgian builder HandKarvedBaits (and yes that is Karved with a K) has a true passion for carving master and transforming these into indestructible resin lures icw a finish so its hardly to diversify from the real!

TripleKarved Ruti online in the webshop!

The ‘TripleKarved Ruti’ comes with flexible fins, even a spare set of them, and swims perfectly like you would expect. For anyone who loves swimbaits, this ‘TripleKarved Ruti’ is an absolute must have!

The Quake check them in our webshop!
Dekker Custom Baits (NL) ‘The Quake’

The ‘Quake’ is back! This handmade chatterbait for big pike with custom painted head, top quality skirts and tinsel and trailer hook with twistertail is back in our shop!

This time in more colors than the initial launch (which sold out completely immediately) a couple weeks ago. The ‘Quake’ by Dekker Custom Baits is around 35cm and sits in the category go big or go home. Definitely unlike any bait your pike has seen before.

In the meantime….

In the meantime, so many awesome builders are hard at for House of Lures. Lotus Baits (SE) is building the ‘Fighting Bream’ and a few new models for the shop.

Bössel in the shop!

Tukker (NL) keeps feeding us with his ‘Bössel’ and ‘Smiling Pike Tail’. Billow (SE) is preparing a big batch of ‘Cautus Jointed’, ‘Paddel Paddan’ and something new.

Gforce Lures (IE) is coming back with his ‘Looney Shad’. Jims Baits (SE) is finishing special baits with big tails. And so much more going on and coming you are not going to want to miss….

Follow House of Lures on social media for all news and new releases.
Visit WWW.HOUSEOFLURES.IE now to discover and buy these and many more handmade lures from across Europe!