Schrijf je nu in! Sportvis Academie Zwolle.

Wil jij een MBO-studie doen waarin jouw hobby deel uitmaakt van de lesstof? Wil jij karpers kweken op school? Wil jij les krijgen van bekende sportvissers als Gerwin Gerlach, Jasper Smit, Robert van der Kamp, Wim Russchen en Roelof Schut? Wil jij een groenopleiding volgen waar ruime aandacht is voor viskweek en sportvissen? Kies dan voor Sportvisacademie Zwolle!

Volgende week vrijdag 27 januari hebben we weer open dag. Van 15.00 uur tot 20.00 uur

Zoek jij dé opleiding die bij jou past? Of twijfel je over de opleiding waarvoor jij je al hebt ingeschreven? Meld je dan (alsnog) aan bij Sportvisacademie Zwolle en kies voor de meest unieke MBO-opleiding van Nederland.

Aanmelden bij www.Zonecollege.nl locatie Zwolle

De studierichting

Sportvisacademie Zwolle is een MBO-opleiding op niveau 3 en 4. Je leert er niet alleen over sportvissen, maar ook over natuurbeheer, viswaterbeheer, waterkwaliteit, viskweek en ondernemerschap. Hiervoor voer je visserijkundige onderzoeken uit, kweek je karpers of andere vissen, leer je werken als visgids en doe je onderzoek naar de waterkwaliteit.

Daarnaast loop je stage bij toekomstige werkgevers als recreatieparken, hengelsportwinkels, adviesbureaus, forelvisserijen, betaalwateren, Staatsbosbeheer, gemeenten en waterschappen.

Waterschappen zijn erg enthousiast over Sportvisacademie Zwolle en zien in studenten toekomstige collega’s. Omdat de studenten les krijgen in de Europese Kaderrichtlijn Water, kunnen ze het waterschap adviseren over hoe zij met het water moeten of kunnen omgaan. Hierin speelt de aanwezigheid van bepaalde vissoorten – en kennis over hun leefomgeving – een belangrijke rol.

De opleiding

De sportvisacademie is een volwaardige MBO opleiding die op niveau 3 en 4 wordt gegeven. Van origine is de opleiding Sportvisserij & Aquacultuur – want zo heet de opleiding in Zwolle officieel – een natuurbeheer opleiding. Dat betekent dat er in deze studie erg veel aandacht is voor:
– Plantenkennis
– Natuurbeheer
– Flora- en Faunawet
– Aanleg en onderhoud
– Inrichtings- en onderhoudsplannen
– Veiligheid (VCA)
– Motorkettingzaag
– Bosmaaier
Deze vakken leiden de student op voor werkzaamheden bij bedrijven en organisaties die veel met groen- en natuurbeheer doen. Denk hierbij aan gemeenten, groenbedrijven, natuurorganisaties (landschapsbeheer, Natuurmonumenten, etc.) en hoveniers.

De studenten hebben een natuurgebied ingericht en geven voorlichting aan een basisschool.Studenten leren ook omgaan met de motorkettingzaag.

Onder de noemer Sportvisserij vallen de volgende vakken:
– Viskennis
– Visstandbeheer
– Kaderrichtlijn Water
– Waterkwaliteit
– Inrichting viswater
– Monitoring visstand
– Habitateisen
– Vismigratie
– Recreatie en toerisme
– Materiaal en techniek
– Aquacultuur (viskweek)

Met deze vakken wordt de kennis van natuur- en groenbeheer zo gedoceerd, dat ook bedrijven en organisaties als waterschappen, recreatieparken, (ecologische) adviesbureaus en Staatsbosbeheer tot de potentiële werkgevers behoren.

De enige in Nederland!

In Nederland zijn diverse forel-, paling-, meerval- en zeeviskwekerijen. Om in deze groeiende markt te kunnen werken, heb je kennis van aquacultuur nodig. Elke vissoort vereist zijn eigen specifieke kweektechniek en die leer je op Sportvisacademie Zwolle. Het is de enige MBO-school in Nederland waar je in de praktijk leert om vissen te kweken. Hiervoor is een groot aquacultuur-lokaal ingericht. Niets is mooier dan jouw eigen karper te zien opgroeien van bevrucht eitje naar dertigponder.

Kans op werk

Van origine is de opleiding een natuurbeheeropleiding. Dat betekent dat er aandacht is voor natuurbeheer en dat je leert werken met motorkettingzaag, bosmaaier en andere gereedschappen. Een cursus veilig werken (VCA) maakt onderdeel uit van de opleiding. Dankzij deze verbreding wordt je tevens opgeleid voor het werken bij groenbedrijven, gemeenten en natuurbeheerorganisaties. In de groensector heb je – ook in deze tijd van economische crisis – een goede kans op een baan.

Open dag is vrijdag 27 januari. Aanmelden bij www.Zonecollege.nl locatie Zwolle