SNOEKBAARS IN 4e AFLEVERING VIS TV

Na de Rotterdamse snoeken van vorige week vissen Ed en Marco komende zondag 24 maart opnieuw met kunstaas, maar dan op snoekbaars.

De kribben van de Waal bij Rossum lenen zich daarbij uitstekend voor het vissen met shadjes en ander ‘gummy’. Uitwerpen, daarna het kunstaas gecontroleerd laten afzinken om het vervolgens met korte halen over de bodem te laten ‘binnendansen’.

Persbericht Sportvisserij Nederland

232323

Alleen heeft overmatige regenval de rivier daags voor de opnamen flink doen stijgen en de kribben hier en daar grotendeels onderwater gezet. Daarbij maakt de sterke stroming het vissen er bovendien niet gemakkelijker op. Als dat maar goed gaat.

Ook de nieuwe serie Vis TV bestaat weer uit 12 wekelijks en op zichzelf staande afleveringen, zodat je tot half mei de prachtige en vaak spannende visavonturen van Ed Stoop en Marco Kraal kunt meebeleven.

Daarnaast kun je op de website van Sportvisserij Nederland handige vistips bekijken die met de desbetreffende uitzending verband houden.

Vis TV is steeds te zien op zondagmorgen van circa 9.30 tot 10.00 uur op RTL-7, terwijl herhalingen elke zaterdagmiddag om circa 14.30 uur op deze zender worden vertoond.

Ook bij uitzending gemist van RTL is de aflevering te zien, zodat je geen aflevering van Vis TV 2013 hoeft te missen.

Voorlichtingsdagen Sportvisacademie Zwolle op 21 maart!

Een natuurbeheeropleiding met een sportvisserijsausje. Sportvisacademie Zwolle? Leer je daar vissen? Kun je later alleen maar werken in de sportvisserij? Word je opgeleid tot beroepskarpervisser? Zit je onder schooltijd alleen maar aan de waterkant? Allemaal vragen die zijn opgeroepen sinds Sportvisacademie Zwolle bestaat. Eén ding is duidelijk: het is duidelijk dat de hengelsport een volwaardige plaats heeft verworven in het onderwijs.

Wim Russchen is sinds dit schooljaar ook werkzaam in Zwolle.

De voorlichtingsdagen worden georganiseerd op donderdag 21 maart van 19.00 t/m 21.00 uur. Sportvisacademie Zwolle is gelegen aan Koggelaan 7 te Zwolle. Er is een ruime (gratis) parkeergelegenheid.

Derdejaars studenten hebben in het kader van de opleiding een promotiefilm gemaakt. Check het filmpje!

Voorlichtingsdagen 8 & 9 februari
Om nieuwe studenten, hengelsportbedrijven, waterschappen, hengelsportverenigingen en andere geïnteresseerden in de keuken te laten kijken, organiseert Sportvisacademie Zwolle binnenkort voorlichtingsdagen. Op deze avond wordt door docenten informatie gegeven over de opleiding en kunnen de praktijkruimtes bezichtigd worden waar les wordt gegeven en karpers worden gekweekt.

De voorlichtingsdagen worden georganiseerd op vrijdag 8 februari van 18.00 tot 21.30 uur en op zaterdag 9 februari van 09.30 tot 13.00 uur. Sportvisacademie Zwolle is gelegen aan Koggelaan 7 te Zwolle. Er is een ruime (gratis) parkeergelegenheid.

Sportvisacademie Zwolle is onderdeel van AOC De Groene Welle, e-mail: info@groenewelle.nl. Algemene informatie over de school is te vinden op www.groenewelle.nl.

De opleiding
De sportvisacademie is een volwaardige MBO opleiding die op niveau 3 en 4 wordt gegeven. Van origine is de opleiding Sportvisserij & Aquacultuur – want zo heet de opleiding in Zwolle officieel – een natuurbeheer opleiding. Dat betekent dat er in deze studie erg veel aandacht is voor:

– Plantenkennis
– Natuurbeheer
– Flora- en Faunawet
– Aanleg en onderhoud
– Inrichtings-en onderhoudsplannen
– Veiligheid (VCA)
– Motorkettingzaag
– Bosmaaier

Deze vakken leiden de student op voor werkzaamheden bij bedrijven en organisaties die veel met groen- en natuurbeheer doen. Denk hierbij aan gemeenten, groenbedrijven, natuurorganisaties (landschapsbeheer, Natuurmonumenten, etc.) en hoveniers.

Onder de noemer Sportvisserij vallen de volgende vakken:
– Viskennis
– Visstandbeheer
– Kaderrichtlijn Water
– Waterkwaliteit
– Inrichting viswater
– Monitoring visstand
– Habitateisen
– Vismigratie
– Recreatie en toerisme
– Materiaal en techniek
– Aquacultuur (viskweek)

Met deze vakken wordt de kennis van natuur- en groenbeheer zo gedoceerd, dat ook bedrijven en organisaties als waterschappen, recreatieparken, (ecologische) adviesbureaus en Staatsbosbeheer tot de potentiële werkgevers behoren.

Er is uiteraard ook aandacht voor de sportvisserij. De materiaal- en technieklessen zijn hier een voorbeeld van. Verder zit de sportvisserij verweven in andere lessen om ervoor te zorgen dat de opleiding goed past bij de hobby en ambities van de studenten. Sportvisserijgerelateerde werkvelden waarvoor je wordt opgeleid zijn: recreatie en toerisme (recreatieparken met viswater, visgids, betaalwateren, forellenvijvers, en commerciële wedstrijdputten), detailhandel, groothandel, productontwikkeling en sportvisserijorganisaties.

Met het vak aquacultuur onderscheidt Sportvisacademie Zwolle zich van alle middelbare beroepsopleidingen. Uniek in Nederland in Nederland dus! Deze lessen zijn gericht op het vermeerderen van onder meer karpers, tilapia’s en Afrikaanse meervallen. Hiervoor zijn kweekbakken en aquaria aanwezig op school. Kennis van waterkwaliteit (zuurstof, nitraat, nitriet, zuurgraad, zoutgehalte, hardheid, etc.) en de invloed daarvan op het kweken van vis is daarbij van essentieel belang. Interessante lesstof dus!

Stage
Tijdens stages doet de student werkervaring op. Hij werkt mee bij de dagelijkse werkzaamheden en daarnaast maakt hij een aantal stageopdrachten. De stages worden zowel in de sportvisserij als in het natuurbeheer gelopen. In de sportvisserij kan gedacht worden aan het helpen en adviseren van klanten, het ontvangen van bezoekers, onderzoek doen naar vismigratie en visstand en opstellen inrichtingsplannen van viswater. Ook stages bij grote hengelsportverenigingen, hengelsportfederaties en Sportvisserij Nederland komen voor.

Voor de natuurbeheerstage kan gedacht worden aan aanleggen en onderhouden van groen- en natuurterreinen, uitvoeren van herstelwerkzaamheden en onderhoud aan bedrijfsgebouwen, het opstellen van onderhouds- en inrichtingsplannen en het uitvoeren van snoei-, maai- en zaagwerkzaamheden. Tijdens de stage heeft de student ook alle ruimte om zelf projecten aan te dragen en uit te werken.

Buitenland
Sportvisacademie Zwolle geeft elke student de kans om buitenlandervaring op te doen. Hiervoor worden werkweken georganiseerd naar onder meer Hongarije en Frankrijk. In het buitenland wordt natuurbeheer gecombineerd met sportvisserij en aquacultuur. Meehelpen bij viskwekers en betaalwateren is onderdeel van zo’n werkweek.

Buitenlandse stages zijn ook mogelijk. Hierbij geldt uiteraard dat alleen vissen niet mogelijk is. In nauw overleg met het stagebedrijf (bijvoorbeeld het Franse Abbey Lakes of Lac de Villedon) worden plannen opgesteld waaruit blijkt dat de studenten hun stageopdrachten zullen kunnen uitvoeren. Pas als het werk is gedaan, kan er worden gevist.

Samenhang
De vakken en onderdelen die deel uitmaken van de opleiding staan dus niet op zichzelf. Heel erg belangrijk is de samenhang tussen groen- en natuurbeheer, sportvisserij en al die andere zaken. Hierdoor worden de studenten breed opgeleid.

Sportvisacademie Zwolle is onderdeel van AOC De Groene Welle, e-mail: info@groenewelle.nl.

Algemene informatie over de school is te vinden op www.groenewelle.nl.

Nieuwe bestemming bij PML Travel, Papua Nieuw Guinea

Naast de bekende snoek bestemmingen naar Scandinavië heeft PML Travel nu ook een zoutwater bestemming in het pakket opgenomen. Deze bestemming is in Papua Nieuw Guinea.

0001

Deze reis bestaat uit 2 delen. In het eerste deel zal er gevist worden op de rivier die uitmondt op de zee. Op deze rivier kan er gevist worden op de Papuan Black Bass. Deze Papuan Black Bass is een vechter van de bovenste plank. De vissen op deze rivier bereiken een gemiddeld gewicht van tussen de 5 en 10 kg. Ook worden er vissen gevangen van wel 20kg. Naast de Papuan Black Bass maakt u ook hier kans op grote Baramundi.

DSC_00681111

3

Het tweede gedeelte van deze trip vindt plaatst op de zee. Nu kunt u hier vissen met bijvoorbeeld Poppers en grote pluggen. Daar dit water vrijwel maagdelijk is, is het vissen hier bijzonder spectaculair. U hebt hier geen last van dressuur of hengeldruk waardoor vele vissoorten op een dag geen uitzondering zijn. Tijdens het verkennen van deze locatie werden er meerdere GT (Giant Trevally) gevangen van boven de 50 kg. Ook Spanish Mackerel en Barracuda van rond de 1.50 meter werden er gevangen.

papua_nieuw_guinea_19

222

Deze bestemming is uitvoerig getest door PML Travel. Indien u deze reis wilt gaan maken krijgt u een uitgebreide voorlichting over deze bestemming t.a.v. de reis, bestemming, vismethodes, hengelsportuitrusting, etc. U zult dus goed voorbereid op reis gaan. Advies op maat zoals u gewent bent van PML Travel.

2

Voor meer informatie over deze bestemming.
http://www.pml-travel.com/index.php/papua-nieuw-guinea

Marco Kraal is dé Ambassadeur van de Stichting PeuterFonds!

130315-logo1

Een mededeling die staat als een huis. De Stichting is zeer verheugd om Marco bij deze te presenteren als de man die het PeuterFonds zal vertegenwoordigen bij media evenementen, de kwaliteit van de Stichting zal helpen waarborgen en zich in algemene zin zal inzetten om het PeuterFonds nog beter te maken!

Persbericht:  Stichting Peuterfonds

PF - evenement aan de Berenkuil in Putten 2010. Marco spreek de kids toe zoals alleen hij dat kan. De kinderen vinden het GE-WEL-DIG!
Peuter Fonds – evenement aan de Berenkuil in Putten 2010. Marco spreek de kids toe zoals alleen hij dat kan. De kinderen vinden het GE-WEL-DIG!

Marco Kraal aan het woord:
Een paar jaar geleden werd ik gevraagd om voor VisTv een kort item over het PeuterFonds te maken. Eerlijk gezegd wist ik op dat moment nauwelijks wat deze club deed. Dat veranderde snel toen ik met een cameraploeg arriveerde bij het Fort Abcoude waar het PeuterFonds in samenwerking met de Stichting Viscentrum Gehandicapten één van haar evenementen organiseerde. Het betrof een vis-evenement voor meervoudige gehandicapte kinderen.

Putten 2010. Marco geniet zichtbaar van het vissen en de blije kinderen.
Putten 2010. Marco geniet zichtbaar van het vissen en de blije kinderen.

Eerlijk gezegd leek het me schier onmogelijk om deze groep kinderen te laten vissen. Leek, want dankzij de inzet van een compleet peloton enthousiaste vrijwilligers was ik getuige van een grote groep kinderen die de dag van hun leven meemaakten. Niet alleen de kinderen zelf, maar ook de ouders zagen dat hun kids intens plezier hadden. Een dag zonder zorgen; een dag waar de aanwezige kinderen echt even kind konden zijn. Waar het vangen van een blankvoorn of baars iets bijzonders teweeg bracht. Met verbazing en bewondering was ik getuige van een unieke happening waar de combinatie van vissen, clowns en taart eten, de kinderen een onvergetelijke dag bezorgde. Als enthousiast sportvisser, maar ook als vader ben ik daarom blij, maar ook vereerd, dat ik als ambassadeur voor het PeuterFonds nu een bescheiden bijdrage mag leveren aan het werk van deze geweldige organisatie.

Lure&Fly 2012. Natuurlijk komt Marco de menigte toespreken.
Lure&Fly 2012. Natuurlijk komt Marco de menigte toespreken.

Het Bestuur en de Commissie Ondersteuning Peuterfonds wensen Marco heel veel plezier toe bij het vervullen van zijn functie als Ambassadeur en zien de komende tijd met heel veel positiviteit tegemoet. DANK Marco!

Ga voor meer informatie naar: www.peuterfonds.nl

‘Net even wat anders.’

Als je vandaag de dag ‘kunstaas’ op Google intypt krijg je honderden, al dan niet, duizenden resultaten. Maar welk type kunstaas moet je nu echt in je viskoffer hebben? En hoe weet je of dat kunstaas dat aangeboden wordt wel echt vangt?

Tekst en foto’s: Corné Ouwehand

Kunstaaskeuze.
Het is vanzelfsprekend belangrijk dat je weet op welk water je vist. Je moet jezelf afvragen wat het voor water is, is het diep of ondiep? Groeien er veel waterplanten of niet? Zwemmen er ook veel andere vissoorten? Al deze vragen zijn belangrijk voor het kiezen van je kunstaas. Vis je op water dat net de 1,5 meter haalt, dan moet je niet met een plug gaan vissen die 5 meter diep loopt. Als er extreem veel waterplanten staan is het verstandig om met kunstaas te vissen dat niet al teveel waterplanten meeneemt, bijvoorbeeld een toad of iets dergelijks. Ook een belangrijke factor is de aanwezigheid van andere vissoorten, als je op water vist waar het barst van de voorn, dan zou een goede keuze kunnen zijn om te kiezen voor kunstaas met een voorn print, omdat de snoek dit als natuurlijk aas ziet. Zo zijn er nog een tal van factoren waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van je kunstaas.

Dit snoekje vergiste zich in mijn ‘Pike Fighter’ met een natuurlijk print.
Dit snoekje vergiste zich in mijn ‘Pike Fighter’ met een natuurlijk print.

Geen teken van leven.
Daar sta je dan, je hebt goed het water bekeken, er staan niet al te veel waterplanten, het water staat bekend om z’n goede baars stand, dus aan je hengel hangt een plug met een baars print. Je begint met vissen, maar na 2 uur heb je nog geen teken van leven gezien. Wat doe je verkeerd? Vraag je jezelf af. Meerdere dingen kunnen hier de oorzaak van zijn, het kan simpelweg zijn dat je nét op het verkeerde moment, op de verkeerde plek staat te vissen, of dat je je kunstaas niet op de juiste manier presenteert aan de vis. Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat het water waar je vist ‘overbevist’ is, dat is ook een belangrijke factor voor je stekkeuze.

Ook deze vis zag een lekkere hap in mijn ‘Screaming Devil’ met voorn print.
Ook deze vis zag een lekkere hap in mijn ‘Screaming Devil’ met voorn print.

Net even wat anders.
Het is handig om te weten of er veel gevist wordt op de stek waar je staat te vissen, want als er veel gevist wordt betekend dat vaak dat snoek die daar zwemt al verschillende soorten kunstaas heeft gezien, en wellicht al een of meerdere keren gevangen is. Op zo’n moment is het goed om voor kunstaas te kiezen dat uniek is, een stuk kunstaas dat voor de snoek ook nieuw is. Ik zal een voorbeeld geven, ik stond laatst te vissen in een slootje waar veel gevist wordt, ik was aan het vissen met een simpele plug, ik had al meerdere keren in een bepaalde richting gegooid, maar het leek alsof er geen snoek aanwezig was, ik besloot mijn plug te verwisselen voor een jerkbait, ik gooide opnieuw in, dezelfde richting op waar mijn plug ook al meerdere keren was geweest, opeens knalt er een snoek op mijn jerkbait! Voor die snoek was de plug waar ik eerst mee viste niets nieuws, mijn jerkbait daarentegen was toch een heel ander soort kunstaas wat die snoek waarschijnlijk nog niet of niet vaak voorbij heeft zien komen, en besloot die wel te pakken!

Deze mooie 90-er reageerde niet op verschillende soorten jerkbaits, totdat ik een jerkbait met een staartje aan m’n lijn hing, zo zie je maar dat een kleine verandering het verschil kan maken.
Deze mooie 90-er reageerde niet op verschillende soorten jerkbaits, totdat ik een jerkbait met een staartje aan m’n lijn hing, zo zie je maar dat een kleine verandering het verschil kan maken.

Niet altijd.
Natuurlijk hoeft het niet altijd zo te zijn dat je iets ‘unieks’ aan je lijn moet hangen en pakt de snoek gewoon jouw simpele plug of spinner. Maar mocht je nou al een aantal keren achter elkaar niets vangen dan is dit zeker iets om in je achterhoofd te houden.

Om even terug te komen op de inleiding, er bestaat in mijn ogen geen ‘goed’ kunstaas, iedereen heeft zijn eigen favorieten, en vist misschien graag met een plug waar jij nog nooit iets mee hebt gevangen. Het is gewoon een kwestie van uitproberen, het kunstaas dat jou het meest aanspreekt is goed kunstaas.

Hier wordt duidelijk dat je niet altijd iets ‘unieks’ aan je lijn hoeft te hangen, want deze mooie snoek heb ik zoals je ziet gevangen op een ‘simpele’ plug.
Hier wordt duidelijk dat je niet altijd iets ‘unieks’ aan je lijn hoeft te hangen, want deze mooie snoek heb ik zoals je ziet gevangen op een ‘simpele’ plug.

Corné Ouwehand

IJsvissen & Sneeuwscooter rijden in Zweden.

Rechtstreeks met de KLM van Amsterdam naar Stockholm voor nog geen 150,- euro pp retour!

7 tm 11 Maart 2013
IJsvissen in Zweden, dat is leuk om eens in het programma van Cordes Travel op te nemen, maar niet zonder dat we er eerst zelf geweest zijn en het zelf ervaren hebben. Op de beurs sprak ik Marco Kraal (bekend van Vis TV op RTL7) en hem leek het ook wel leuk om dat eens te ervaren, dus wilde graag met ons mee, Maurits onze vaste beurs-medewerker ging ook mee.

En na wat telefoontjes en e-mails naar Zweden, hebben we alles gepland en geboekt. We gaan met het vliegtuig en hebben ter plaatse een huurauto en vliegen op Stockholm. Rechtstreeks met de KLM van Amsterdam naar Stockholm voor nog geen 150,- euro pp retour, dat zijn nog eens leuke prijzen, incl. 23kg bagage.

Donderdag 07-03-13
Om 09:00 hadden we afgesproken bij Departure-1 en we konden al snel alle drie inchecken. We hebben ter plaatse een visgids geboekt, dus deze keer nemen we geen hengels en molens mee, alleen een warmtepak en winterkleding. Na een korte vlucht van 1,5 uur landen we in Stockholm Zweden, waar het in Brabant nog +20 was, was het in Zweden bij aankomst -10, was even wennen. Snel ons gemeld bij de autoverhuur en daar onze Volvo V70 station opgehaald.

Het huisje “Dromstuga” in Arsunda.
Het huisje “Dromstuga” in Arsunda.

We sliepen 1 nacht in het huisje “Dromstuga” in Arsunda, direct aan het beste snoekbaarsmeer van Zweden en de andere dagen slapen we in “Villa Sunside” bij Orbaden. Deze huisjes worden voor de Nederlandse en Belgische markt exclusief aan ons verhuurd.

 “Villa Sunside” bij Orbaden.
“Villa Sunside” bij Orbaden.

Het weer is koud, volle zon en de omgeving is prachtig ! Na een korte rit van 1,5u treffen we Mikael onze visgids bij ons huisje. Na even kennis te hebben gemaakt werden we meteen uitgenodigd door de eigenaresse Helena om te komen dineren. Lars, de eigenaar van het huisje “Sjosunda”, wat op 20m afstand ligt van “Dromstuga”, visgids Mikael, visgids Dennis, Maurits, Marco en ik (Raffie), zaten gezellig aan het tafel te genieten van een heerlijke Zweedse maaltijd. Uiteraard werd er van alles besproken en kwamen we er al snel achter dat er in dit meer echt veel dikke Snoekbaarzen zwemmen, vorig jaar was de zwaarste snoekbaars 9.4 kg. Na een avond vol viskennis delen, stekken bespreken en praten over het vissen op snoek en snoekbaars was het tijd om te gaan slapen. Tot mijn persoonlijk verbazing kwam ik er achter dat er in Zweden weinig rust is, althans in ons huisje, want om 01:00 werd ik gewekt door een zware drilboor (Maurits) en een zware kettingzaag (Marco), waardoor ik besloot maar op de slaapbank in de kamer mijn nacht verder door te brengen.

We gaan ijsvissen in Zweden!
We gaan ijsvissen in Zweden!

Vrijdag 08-03-13
Om 05:00 ging de wekker, want we worden om 07:00 op het ijs verwacht. Douchen, ontbijten en daarna alle kleding aantrekken. Wij hebben gewerkt met het 3 lagen systeem, speciaal warmte-ondergoed op de huid, wat het vocht afvoert (t-shirts is uit den boze), dus echt professionele onderkleding, daarover een dunne fleece en bij extreme kou een 2e fleece (trui of vest) en daarna ons pak. Alle drie hadden we een Sundridge pak aan, simpel omdat dit voor ons de beste pakken zijn.

Sundridge Entec pakken, SUPER!
Sundridge Entec pakken, SUPER!

Maurits en ik hebben de nieuwste modellen, waarmee we ook op de boot vissen in Noorwegen en IJsland, daar dit warmte/drijfpakken zijn. Het voordeel van deze Sundridge Entec pakken is, dat ze heel soepel zijn, dus een zeer hoog draagcomfort hebben (net een gewone jas) en dat ze lichtgewicht zijn, ons pak weegt “maar” 2.5kg terwijl andere pakken al snel 5kg wegen en dat scheelt weer in het gewicht in je koffer. Tevens zijn ze erg warm en redelijk ademend, wij hebben het de hele week niet koud gehad en toch op sommige dagen een temperatuur hadden van -22 !! Ook bij -16 op de sneeuwscooter met een vaart van 80 km/pu geen kou gehad. Wel moet je het pak in de avond even binnenste buiten draaien ivm het vocht, de binnenkant kan wat klam worden, dus even laten ademen.

Een goede warme muts is erg belangrijk uiteraard, de meeste warmte verdwijnt via het hoofd. Dan had ik 2 paar handschoenen aan, hele dunne handschoenen en daarover normale wanten, ook zo met de sokken, deze zijn van “Woolpower” en worden in Zweden gemaakt van “merino” wol. Ook hier een dunne sok en daarover een 400 woolpower sok. Dan de laarzen, deze moeten waterdicht zijn en warm, ik had de Kinetic “Move Mountains Vibran” gekocht bij Robby Fish in Wommelgem, met deze laarzen en sokken geen koude voeten gehad, soms heel even maar na 10m lopen waren ze weer warm. Goed genoeg over al deze kleding, alhoewel het uiteraard wel belangrijk is om op zo’n trip goed voorbereid te zijn.

Om 07:00 werden we opgehaald en reden we met de auto het ijs op, dat was toch wel even spannend, dikke Volvo, 4 grote mannen en vol met spullen, zo het ijs op, maar het ging allemaal goed. Met 50 km/pu reden we naar het midden vh meer, waar de visgidsen Lars, Mikael en Andy al klaar stonden om ons te helpen.

Raffie met de ijsboor.
Raffie met de ijsboor.

Eerst moeten er gaten geboord worden, met een motor-boor en met de hand, wat eigenlijk niet eens zwaar was. IJsdikte op die stekken was ongeveer 1m, dus we konden gerust naast de auto staan ;-) Na alle gaten te hebben geboord, was het 1e gat alweer voorzien van een dunne laag bevroren ijs, logisch bij -15!

Speciaal materiaal voor het ijsvissen.
Als je beet hebt, gaat er door een geniaal systeem een soort vlaggetje en een belletje omhoog en ren je naar dat gat.

We vissen met korte hengel, die boven het gat in een standaard staan en voorzien zijn van een lijn met daaraan een visje als aas. Om ervoor te zorgen dat het gat niet dichtvriest kun je 2 dingen doen, elke 15 minuten het gat weer op scheppen of door een soort buisje, de lijn gaat door het buisje en in dit buisje doet men een paar druppels antivries, waardoor de lijn niet bevriest, zie film en foto’s. Om de 20/30m is het volgende gat en zo vis je soms met 10 hengels. Als je beet hebt, gaat er door een geniaal systeem een soort vlaggetje en een belletje omhoog en ren je naar dat gat.

Bekijk hieronder het filmpje met uitleg over het ijsvissen in Zweden!

Als je beet hebt, gaat er door een geniaal systeem een soort vlaggetje en een belletje omhoog en ren je naar dat gat.
Aangepast materiaal voor het ijsvissen.

Er werd op het ijs goed voor ons gezorgd, Mikael onze visgids had warme koffie en chocolademelk bij zich, want ik drink geen koffie. Rond de lunch kwam er een grote wok op de BBQ en werd er “Pytte in Panne” voor ons gemaakt, dit gerecht kende ik nog uit Noorwegen, ga je naar Scandinavia, dan moet je dat eens eten, in het vriesvak van de supermarkt. Dat zijn blokjes aardappel, ui, groente, vlees en kruiden, allemaal bij elkaar in de wok, zalig! Na een koude ochtend, ging deze lunch er wel in, wat gaaf!

Mikael de visgids kookt voor ons.
Mikael de visgids kookt voor ons.

Uiteraard hebben we ook vis gevangen, zelf ving ik een prachtige Snoekbaars van 4.8kg en heeft (zwemt weer) lengte van 77cm, Marco was helemaal door dolle heen, zo een “hoge” snoekbaars, zoals hij hem noemde, was echt een hele hele prachtige vis. Nu zul je denken dat de vis in dit koude water het snel opgeeft, maar deze snoekbaars is een echte vechter, nam telkens toch een run naar het diepe (8m). Nu is het van zeeeeeer groot belang dat men er voor zorgt dat de ogen vd snoek en de snoekbaars niet bevriezen, dus haast met onthaken, foto’s en film is geboden, duurt het wat langer dan moet de kop vd vis even in het water om de ogen weer nat te maken, bevriezen deze, dan is de vis blind en dat willen we niet. Na wat film en prachtige foto’s gaat deze mooie snoekbaars weer het water in en ben ik dolgelukkig met deze geweldige snoekbaars!

Raffie met een snoekbaars van 77cm en 4.8kg
Raffie met een snoekbaars van 77cm en 4.8kg
Schitterend getekende Zweedse snoek!
Schitterend getekende Zweedse snoek!

Even verderop had Lars ook een mooie vis aan de haak, hij ving een slanke snoek van 1m. Ook Marco ving nog een leuke snoek van 65cm en Maurits ving er eentje van 85cm, verder nog wat kleine snoek gevangen op de speciale ijsvis-jigs van Strikepro. Wel veel aanbeten gehad en een paar gemist, maar je kan ook niet alles hebben hè. Mikael, Dennis en Lars zijn professionele visgidsen, die ons veel geleerd hebben over het ijsvissen en veel verteld hebben over het vissen op snoek en snoekbaars op dit geweldige meer Storsjon. De visserij had veel beter gekund, maar het was iets te koud, beste temperatuur is -10 en hoger, maar niet lager, toch zijn wij zeer tevreden!

Maurits met een 85cm snoek.
Maurits met een 85cm snoek.

Om 14:00 zijn we terug naar ons huisje gegaan, even douchen, inpakken en door naar het volgende huisje, waar de rest vd tijd zullen blijven. We bedanken Helena, Lars, Dennis en Mikael en vertrekken richting Villa Sunside bij Orbaden op 2.45u rijden van Stockholm.

Om 19:00 komen we aan bij Villa Sunside, waar de huiseigenaar Lars, visgids Andy, Per en Stefan (organisator) al op staan te wachten. Eerst krijgen we een rondleiding door het huis, 4 slaapkamers met goede bedden, 2 douches, 2 wc’s en een lekker sauna, wat een prachtig en modern huis is dit op maar 75m vh water !

Wederom hebben de heren lekker gekookt voor ons en kunnen we zo aanschuiven, al snel gaat het over vissen en hebben we de smaak te pakken, Andy heeft ontzettend veel kennis en Per is de eigenaar van de sneeuwscooters, die ons verteld over de beren in de zomer. Maurits verteld over het zeevissen in Noorwegen en IJsland en Marco is zeer geïnteresseerd in de zomervisserij, Marco gaat nog eens terug in Juni dit jaar, uiteraard met Cordes Travel. Het wordt al snel 23:00, tijd om te slapen, ieder een eigen slaapkamer, dus rust… hahahaha. om 04:00 gaat de wekker, want we moeten om 05:30 vertrekken en om 06:00 op het ijs staan.

Zaterdag 09-03-2013

Pffff korte nacht en als ik even mijn neus buiten de voordeur steek en op de thermometer kijk, voel en zie ik kou, -21 en dat is best “fris”.

Cordes-Travel-Roofvisweb 1

Snel douchen, ontbijten en ons klaar maken, Marco en Maurits hebben goed geslapen, dus de stemming zit er goed in, wat kun je lachen met die 2 mannen ! Erg leuk om zoveel kennis met elkaar te delen, Marco weet als bioloog natuurlijk heel veel over het vissen, dus we luisteren aandachtig naar zijn verhalen.

Eenmaal op het ijs, heeft Andy en zijn “crew” alle gaten al geboord, dus dat scheelt, wel merken we dat het kouder is als de dag ervoor, dus we ritsen de jas nog iets hoger dicht. Ook komt er een beetje wind, wat het gevoelsmatig nog kouder maakt (windchill). Maar ook nu wederom geen kou gehad, dus daar zijn we al heel blij mee. Stefan verteld ons alles over het ijsvissen en Andy vult hem aan, we hebben er zin in. Langzaam komt de zon op en dat merk je meteen, door de zon op je pak, voel je iets meer warmte, in de middag stijgt de temp. ook iets tot wel -10, ohhh lekker warm.

Al snel volgt de eerste run, Maurits vangt een prachtige snoek en kort daarna zijn ook Marco en ik aan beurt. Ook hadden we verschillende aanbeten en missen we er 3, door de afstand die we moeten rennen, duurde het aanslaan te lang. Maurits vangt nog een mini-baars en daar blijft het bij. Toch wist ik nog een prachtige snoek van 98cm te drillen, dus de dag was goed.

Raffie met een 98cm snoek.
Raffie met een 98cm snoek.

Om 12:00 zijn al we gestopt, want we gaan sneeuwscooter rijden, dat is echt gaaaaaf. Per van www.scandinavianwildwatch.com heeft voor ons een geweldige tour in zijn gedacht, door het bos met wat leuke afdalingen.

Aangekomen bij Per staan er 3 sneeuwscooters en 2 sneeuwtrikes op ons te wachten, korte uitleg over veiligheid en een helm uitkiezen en het “feest” kan beginnen. Anders (huiseigenaar) en Stefan (organisator) waren er ook bij, Per ging voorop om de weg te wijzen. Daar gingen we dan, wowwww wat een kracht wat een power en wat een snelheid. Wij hebben op het rechte stuk maximaal 85 km/pu kunnen halen, maar bij navraag bleken onze machines makkelijk de 180 km/pu te kunnen halen…wauw.

Marco op de sneeuwscooter.
Marco op de sneeuwscooter.

Dit is gaaf, vet, cool, geweldig, spannend, kicku en spectaculair, dit moet je 1x in je leven gedaan hebben, dit is echt een geweldige ervaring! Door de bossen, over het spoor, over de weg en over de grote sneeuwvlaktes, soms waren de bochten, afdaling en de weg over de smalle bruggetjes, best spannend, maar alles is goed gegaan.

Na een rit van 1,5 uur kwamen we uit bij de berenhut, dit is een plek waar men in de zomer 80% kans heeft om een beer te zien. Je verblijft een paar uur in een hut, voorzien van kleine raampjes, tot dat de beer afkomt op het voedsel wat Per dan aan ze voert. Recht voor de hut staat een boom en daar hangt hij het voedsel op, deze kleine bruine beren die wel 300kg kunnen wegen, komen dan op het voedsel af. Door de speciale gaten onder het raam kun je je fototoestel of camera bedienen en kun je zo foto’s maken. In de winter slapen de beren, dus we hoeven niet zachtjes te zijn, is ook wat lastig in een sneeuwscooter. In de zomer kun je tot op 600m vd hut komen met de auto, de rest sluip je dan naar de hut.

Cordes-Travel-Roofvisweb 13

Bij de hut maakt Per samen met Stefan het eten klaar op een skottelbraai op gas, we eten rendier met rijst en verse groente, dat smaakt werkelijk geweldig ! Na de maaltijd wordt het snel donker, de bedoeling is dan ook dat we in het pikkedonker terug door het bos rijden, voor nog een extra spannende ervaring. Nou dat was het ook, gelukkig zitten er goede lampen op de scooters, anders was het wel heel donker geweest en zo reden we in het donker over de sneeuw, door de bossen en over de heuvels weer terug naar de auto. Koud hebben we het wederom niet gehad, handen al helemaal niet want de handvaten op de sneeuwscooters zijn verwarmd net als de gashendel, die met de duim geregeld wordt, is verwarmd en dat scheelt enorm.

Tjongejonge wat een ervaring, dit was echt een belevenis, wat een kracht hebben die machines, wat een power en wat een snelheid. Moeilijk, nee dat valt reuze mee, lijkt moeilijker dan het is, als je kunt autorijden, kun je ook op een sneeuwscooter rijden. Eenmaal weer thuis gingen we om 22:00 naar bed, we waren doodmoe.

Zondag 10-03-2013
Vandaag wederom vroeg op het ijs, vandaag de keuze om “groot” te vangen of meerdere … In een ander meer konden we meer snoeken vangen, wel kleiner met kans op een grote of, we vissen weer op hetzelfde meer en gaan proberen de meters te vangen, we kozen voor de laatste optie, minder en groter.

En zo stonden we om 06:00 weer op het ijs, deze keer iets warmer, het was maar 20 graden onder nul, dus viel reuze mee …ahum. De hengels in orde gemaakt en wachten op een geweldige aanbeet. Even na de zon was opgekomen kreeg Marco een flinke tik op zijn hengel, na een kort gevecht zat de snoek, klem onder het ijs en was er geen beweging meer in te krijgen, Andy bedacht zich moment, deed zijn jas uit, mouwen omhoog in ging met zijn hele arm tot onder het ijs, hij kon net de snoek raken. Even rammelen aan de lijn en de snoek weer vrij geven en de hengel dook het gat in, Marco had alles prima onder controle en drilde de vis met geduld naar binnen en jawel een prachtige snoek van 102cm kwam boven, vol in kleur met een prachtige tekening.

Marco met een snoek van 102cm
Marco met een snoek van 102cm

Even later was ook Maurits aan de beurt, hij had ook een stevige dril en ook hij wist de vis op de juiste manier te drillen en had de slip goed onder controle, zijn snoek had een lengte van 100cm, zelf ving ik nog een kleine snoek. Dit waren dan ook de laatste snoeken van deze dag en gingen we om 13:00 richting ons huisje, al met al tijdens deze vistrip toch 3 dikke snoeken rond de meter binnen gehaald en een dikke snoekbaars van 4.8kg en 77cm en nog een aantal kleinere vissen gevangen.

Cordes-Travel-Roofvisweb 11

Eenmaal in het huisje de spullen gepakt en alles klaar gemaakt voor de maandag. In de avond kwamen Stefan, Andy en Anders bij ons eten, wel fijn, want ze namen zelf eten mee, dus hoefde we weer niet te koken, al zijn Maurits en Marco hele goede koks, maar mannen jullie kans komt wel weer, ik laat me graag bedienen.

Maandag 11-03-2013

De terugreis, helaas veel te snel voorbij, maar dat is altijd zo. Maar er staat nog een “flits-bezoek” op ons programma, we gaan nog even naar het huisje kijken waar Marco in Juni zal verblijven met zijn vismaat. Door de prachtige Zweedse natuur rijden we naar de accommodatie “Flottarvillan-Kungsholmen” eenmaal daar aangekomen werd het stil in de auto….wwaaaauuuwwwww wat is dat mooi!

Flottarvillan
Flottarvillan, schitterend.

Billan, stond ons al op te wachten, zij heeft tientallen medailles gewonnen in de skisport en is zelfs wereldkampioen geweest, haar man Erik ook trouwens. Deze lieve mensen zijn dus echte sporters die veel af weten van schaatsen en skiën.

Een beetje uitleg over deze geweldige accommodatie is wel op zijn plaats. Kungsholmen is een soort groot hotel met 43 bedden en 21 slaapkamers, waarvan 3 slaapkamers een eigen badkamer hebben, de andere kamers hebben een hele grote gemeenschappelijke douche, waar je uiteraard alleen douchet en elk uur wordt schoongemaakt. Dit prachtige historische gebouw ligt op een klein eiland, waar het gebouw net op past en men alleen over de kleine brug kan komen. Het hele gebouw heeft een hele historie en dat straalt het dan ook uit, Kungsholmen heeft zijn oude stijl behouden, gecombineerd met de moderne tijd. Er is een restaurant, men kan er ontbijten en heel goed dineren, men kan er vissen, zwemmen, kanoën en gebruik maken vd sauna-boot. Dat is een boot die men dan naar het midden vh meer sleept en daar kun je in alle stilte genieten vd sauna en dompelen in het meer, een geweldig unieke ervaring.

In het hoofdgebouw van Kungsholmen is ook een grote vergaderzaal met beamers en TV, dus ook voor bedrijven een unieke kans om eens naar Zweden te komen, men kan zelfs trouwen in en rond Kungsholmen. Wij hebben al heel veel gezien en Marco Kraal ook, maar zoiets moois hadden we beide nog nooit gezien, dit is echt uniek echt speciaal echt geweldig.

Auto's op het ijs
Auto’s op het ijs

De sportvissers kunnen op het kleine eiland verblijven, in het hoofdgebouw “Kungsholmen” of op het vaste land, op 100m vh eiland/hoofdgebouw. Hier staan namelijk het grote prachtige huis “Flottarvillan” met 5 slaapkamers en een geweldig uitzicht over het meer en geheel vrijstaand, met p-plaats voor de deur. Door de grote vh huis, de ruimte, de vele bedden en slaapkamers is het uniek voor sportvisser met familie, of alleen familie, want er is in de omgeving veel te doen. (zie Flottarvillan) Leuk is ook dat men vanaf het eiland Kungsholmen, dus zonder bootje, leuke snoekbaars kan vangen. Zowel bij Kungsholmen als bij Flottarvillan zijn bootjes te huur en komt Andy een dag vissen met de groepen, dus visgids is incl. in de prijs. Het gebied is voor de vissers echt geweldig, snoek, snoekbaars en baars zijn hier volop te vangen, Marco en Maurits hadden meteen al zin om te vissen en hebben beide besloten om eens een week met hun gezin terug te komen.

100cm snoek.
100cm snoek.

Dat men er heel goed kan eten, bleek wel om 11:00 want toen was er speciaal voor ons lunch gemaakt en die smaakte heerlijk. Na veel gezelligheid en de nodige ohhh’s en wauw’s was het tijd om te vertrekken. We namen afscheid van Stefan en Billan en vertrokken naar Stockholm, waar we 3u later aankwamen. We hebben de auto vol getankt met ethanol, ja je leest het goed, deze V70 reed hierop en we melden ons bij de balie.

Na een korte vlucht lande we weer veilig op Schiphol waar Linda ons stond op te wachten.

Het waren een paar grandioze dagen, we hebben veel geleerd, gezien en ontdekt en zijn er trots op dat we dit maagdelijke visgebied in ons programma mogen opnemen. Roofvissen in Zweden, vissen op Snoek en Snoekbaars in Zweden staat dan ook vanaf nu op onze website. Het ijsvissen is uiteraard voor een kleine groep, maar in Juni gaan we terug als het ijs verdwenen is en de zon schijnt. We hebben namelijk nog een afspraak met een paar dikke snoekbaarzen en snoeken, die willen wel eens een Nederlands kunstaasje proeven, dus dat komt goed.

Jouke Timmer, Marco Kraal en Jack van Mortel zullen in Mei/Juni, via Cordes Travel naar Zweden trekken om deze nieuwe bestemmingen te bevissen. Zelf zullen we in Juni alle huisjes zelf bezoeken en vissen waar we kunnen, zodat we zelf goed op de hoogte zijn vd accommodaties die we daar aanbieden, de experts zullen ons hun feedback geven over hun ervaringen, zeker is dat hun een geweldig nieuw visgebied te wachten staat, met heel veel nieuwe mogelijkheden. Vanaf Amsterdam in 1,5 uur vliegen naar Zweden, voor nog geen 150 euro pp retour en een huurauto voor onder de 500 euro pw, dat is nog eens leuk om een weekje te gaan roofvissen in Zweden.

Wil je alvast eens kijken wat we op dit moment in ons programma hebben, kijk dan hier: www.cordestravel.nl/zweden

Hier nog de link naar ons Youtube-kanaal: www.youtube.com/user/CordesTravel

Marco en Maurits, bedankt voor deze gezellige trip, tot de volgende !

Raffie Cordes
www.cordestravel.nl

Cordes-lo (1)

Fotoverslag minibeurs Rien de Wolf. It’s more than a store!

Een schitterend pand aan de Papaverweg 43 in Amsterdam
Een schitterend pand aan de Papaverweg 43 in Amsterdam

Afgelopen zaterdag 16 maart was het media team van Roofvisweb aanwezig tijdens de minibeurs van Rien de Wolf in Amsterdam. Ik was er zelf nog nooit geweest en keek mijn ogen uit. In een grote circustent waren verschillende groothandels aanwezig om hun producten te demonstreren. Hier een fotoverslag van een zeer geslaagde minibeurs.

Ook een bezoek brengen aan Rien de Wolf?
Papaverweg 43
1032 KE Amsterdam-Noord
Tel: 020-6361996

De ruime parkeerplaats vulde al aardig.
De ruime parkeerplaats vulde al aardig.
Klaar voor de storm Evert?
Iedereen was op tijd om zijn stand te vullen. Strike Pro – Evert Oostdam
Pike XL
Pike XL
New Eastfishing
New East Fishing

IMG_6687_resize

SNB
SNB
Roofvisweb
Roofvisweb
Kacheltje erbij want het was best wel fris.
Kacheltje erbij want het was best wel fris.
De nieuwe Marcraft Carp exclusive van Piet Vogel
De nieuwe Marcraft Carp exclusive van Piet Vogel
Piet Vogel en Andre Zwiers
Piet Vogel en Andre Zwiers
Spro
Spro
Genoeg materialen voor de karpervissers
Genoeg materialen voor de karpervissers, of niet Sander?
IMG_6681_resize
De voerboot specialist
Veel interesse voor de producten van Pike XL
Veel interesse voor de producten van Pike XL
Ook Hans knutselde er flink op los.
Ook Hans knutselde er flink op los.
Gerard De Boer had zijn kraam klaar met de SNB spullen.
Gerard De Boer had zijn kraam klaar met de SNB spullen.
De dames met de lekkerste ballen gehakt van Amsterdam!
De dames met de lekkerste ballen gehakt van Amsterdam!
Uitleg bij New East Fishing met o.a. Michel Oostdijk
Uitleg bij New East Fishing met o.a. Michel Oostdijk
Piet Vogel met zijn dochter
Piet Vogel met zijn dochter in de nieuwe Marcraft.
Een rondje door de winkel
Een rondje door de winkel
Een zeer ruime sortering.
Een zeer ruime sortering.

IMG_6691_resize

IMG_6694_resize

Met heel veel bekende merken.
Met heel veel bekende merken.

IMG_6696_resize

IMG_6697_resize

Mooi pakket kunstaas
Mooi pakket kunstaas
Gezellig koffie hoekje
Gezellig koffie hoekje

IMG_6702_resize

IMG_6708_resize

IMG_6713_resize

Grote outdoor afdeling
Grote outdoor afdeling

IMG_6707_resize

IMG_6712_resize

Alles voor de karpervisser.
Alles voor de karpervisser.

IMG_6740_resize

De service is super volgens deze vaste klanten en de keuze is enorm!
De service is super volgens deze vaste klanten en de keuze is enorm!

IMG_6744_resize

IMG_6715_resize

Ook voor onderhoud van je buitenboord motor de beste service.
Ook voor onderhoud van je buitenboord motor de beste service.
Maar ook alle merken elektromotoren te zien en te testen.
Maar ook alle merken elektromotoren te zien en te testen.
Andre Ziers en Rik Hartgers op de onderhouds- afdeling
Andre Ziers en Rik Hartgers op de onderhouds- afdeling

IMG_6754_resize

Altijd een glimlach bij Rien de Wolf bij de dames
Altijd een glimlach bij Rien de Wolf bij de dames
Herman Sentrop,wie kent hem niet!
Herman Sentrop,wie kent hem niet!

Ook een bezoek brengen aan Rien de Wolf?
Papaverweg 43
1032 KE Amsterdam-Noord
Tel: 020-6361996

Website: www.riendewolf.nl

top

Pike Master Lure’s visweekend.

Een aantal weken geleden kreeg ik van Jeroen van Wolst een uitnodiging om deel te gaan nemen aan het PML visweekend.. Motto: Jerken, verticalen, bier drinken en kut roepen!!

Tekst en foto’s: Derk vd Molen

Nou dat sprak mij wel aan en dus zet ik hem via facebook op ‘aanwezig’. De zin en meer de onzin van dit weekend werd vrij snel duidelijk want de grappen vlogen over het scherm. Na een paar weken kwam er een serieuze wending want wie gaat er met wie in de boot en wie neemt zijn boot mee. Koen Lemmens wilde graag dat ik bij hem op de Tinn Silver zou komen opstappen en zelf was ik ook heel erg benieuwd naar deze visgids met bakken aan ervaring met een schitterende boot!!

Ik denk dat dat meer was om de jerkbaits die ik mee moest nemen, hij wilde er namelijk erg graag eens mee vissen en met een 106 op de 3-D hybride heeft hij mij even feilloos naar huis gevist!! Om 8 uur zou ik bij de trailerhelling verschijnen van het Volkerak. 3 uur en een kwartier gaf de tom tom aan dus ik had een beste reis voor de boeg. In de vroege ochtend een bakkie gedaan waarna ik de hond heb uitgelaten. Rond half vijf gooi ik de laatste spullen in de auto en ga op pad, radio er bij aan en eigenlijk is het wel lekker rijden in de vroege uren van een weekend. Exact 8 uur zie ik de trailerhelling en niet veel later komt Koen ook aan. De meeste mannen hadden de marcraft’s of Lund’s er al ingegooid dus was het eerste kwartier zwaaien vanaf de Tin Silver om iedereen te begroeten. Via facebook konden we mooi in de gaten houden wat de concurrentie deed want de plaatjes werden hier en daar gepost. Het was koud…….. echt koud en de regen bleef ook maar vallen.

Helaas maar zelfs Jeroen Wolst die alles tot in de puntjes had geregeld kon ook dit niet plannen. Rond 12 uur was de afspraak om te verzamelen voor de lunch dus we hadden mooi nog wat tijd om te vissen. Het werd uiteraard Jerkbaiten en niet ver van de helling gingen we dat maar doen. Na anderhalf/twee uur zien we actie achter een 3-D hybride. Een dikke kolk verraad dat er een vis zit. En even later raakt ze mijn haken aan en ik sla een gat in de lucht… Ik Let bij de aanbeet even niet op en dat word streng bestraft. We onthouden de plek even want de lunch is er vlak bij in de buurt. We gaan niks zeggen want we hopen dat iedereen na de lunch er weer met hun zwaar gemotoriseerde boten vandoor stuiven en dan pakken wij mooi die plek weer!!


De lunch bestaat uit eieren, snert en broodjes. Allemaal meegenomen door diverse leden en klaargemaakt op de branders. Heerlijk, en na wat slap ouwehoeren en een prachtige foto van Beumer met een pruik waar je u tegen zegt gaan de mannen er weer vandoor. Er was toch vis gevangen in de morgen. Evert had wat busters laten beschadigen op twee snoeken en Hans had ook een snoek. En een roofbrasem op Reins. Er zijn door de anderen ook nog een paar visjes gevangen maar er is ook geblankt in de morgen.


Iedereen heeft gegeten en het gas gaat vol open bij de anderen, Koen en Ik wachten nog even…..
We gaan weer naar de plek waar de aanbeet kwam. Er komt een bootje bij liggen en ze vragen hoe het gaat. Ik klets terug maar krijg op dat moment een flinke aanbeet. Weer mis ik want ben weer met andere dingen bezig. Het aasje word hard gepakt maar helaas. Ik zeg tegen Koen dat het wel een beste vis was en Koen smijt de jerk eroverheen en niet veel later staat hij een hele dikke vis te drillen. 106 centimeter blijkt na meting!!!

Ik geniet net als Koen van de vis en even later spurt ze er weer vandoor. We schudden de handen en lachen er nog een poosje om. De rest van de middag levert niets meer op. Als we als 1 van de laatste het water afgaan en drie kwartier later bij de loods aankomen pakken we de spullen uit de auto en maken ons klaar voor een heerlijk Wokavond.

2,5 uur mogen we ons uitleven op de gril, wok of warm buffet. We maken die tijd ook helemaal vol en worden op een gegeven moment vriendelijk verzocht te vertrekken. Er word een toad getest in een glas bier en de actie blijkt zelfs daar nog steeds prima te zijn. In de loods gaan er een paar kratjes uit de auto’s en een flesje Jutter. We zitten nog even na tot1 uur en gaan allemaal slapen. Het was erg gezellig in de avond.

Rond 6 uur beginnen de eerste mannen weer rond te spoken in de donkere loods op zoek naar koffie. In het kantoor staat een machine en die vind gretig aftrek. Tanden worden gepoetst en de spullen worden ingepakt om toch nog redelijk op tijd aan het water te verschijnen. Er is sneeuw en vorst voorspeld, niet ideaal dus. Maar naar huis gaan was ook geen optie!! We gaan naar het Biesbos en zien wel wat de dag gaat brengen. Onze verwachtingen blijken erg goed te kloppen. Verder dan een losser en twee aanbeten komen we niet en in de middag begint de warmte ook wat uit onze lijven te stromen. De andere boten vangen nog wel wat vissen lees ik later op facebook maar zei zaten ook op ander water. Ik ben net voor het donker thuis en pak mijn spullen weer uit, weekend om maar een ervaring rijker!! Ik slaap die nacht als een roos………

Mannen, bedankt voor het mooie weekendje en ik heb nu al zin in volgend jaar!!!! Locatie is bekend en dat word genieten met een grote G.

Derk van der Molen.

Nog meer vreemde snoe(k)shanen deel 7. Groot aas.

Wat heeft deze snoek zojuist gegeten?
Wat heeft deze snoek zojuist gegeten?

De hagelstenen kletteren tegen de ramen van mijn kantoor en voor vanavond/vannacht verwacht het KNMI sneeuw. Prima weer om achter de computer te vissen en dat doe ik dit keer met groot aas. Ik heb in de loop der jaren nogal wat foto’s binnen gekregen van snoeken die zich vergrepen aan grote, soms te grote, prooivissen en andere wezens en vind dit zelf een van de leukste en ook meest interessante onderwerpen in deze serie.

Ik zag hoe de grote snoek de kleine dode soortgenoot net naast de boot pakte en vlot naar binnen werkte.
Ik zag hoe de grote snoek de kleine dode soortgenoot net naast de boot pakte en vlot naar binnen werkte.

Ik heb er ook het nodige van geleerd op het gebied van aas en kunstaas voor grote snoek. Vroeger, een kleine 60 jaar geleden toen ik mijn zakgeld verdiende met het vangen van aasvisjes, gooide ik de voorns en kleine brasems boven de 15 cm weer terug. Ik had heilig het idee dat ze veel te groot waren voor vriend Esox. En dat je met baars als aasvis ook kon scoren, om maar eens een moderne uitdrukking te gebruiken, kwam in mijn hoofd totaal niet op. Na mijn verhuizing van de veenpolders rondom Graft-De Rijp naar de kleipolders bij Bovenkarspel werden de aasvissen wel iets groter maar nooit groter dan 20 cm.

Ieder jaar worden dit soort snoeken dood gevonden.
Ieder jaar worden dit soort snoeken dood gevonden.

Mijn grootste en meest gebruikte kunstaas was toen de Rapala J-11. Door de boeken van Fred Buller, het verzamelen van gegevens over 18 kg plus snoeken en niet te vergeten de uitwisseling met leden van de PAC, Pike Anglers Club of Great Britain en onze eigen SNB, kwam al meer het besef dat aasvissen en kunstaas niet snel te groot zijn voor snoek. In de 80er jaren begon ik te snoeken met voorns en windes boven de 30 cm en ving er veel metersnoeken mee. Ook had ik het geluk kunstaas in allerlei maten en vormen te mogen testen in het Grote Slavenmeer en de Taltson rivier.

Onder deze stinkende rat zit mijn spinner.
Onder deze stinkende rat zit mijn spinner.

Ruim 100 metersnoeken vangen in 6 dagen vissen vond je dan niet uitzonderlijk maar het was het wel. Ik heb op deze super stekken in Canada ook heel wat foto’s gemaakt van snoeken met verhoudingsgewijs grote prooivissen in maag en bek. En ook al hing de staart van een 70 cm kwabaal of 60 cm whitefish of andere snoek nog buiten de bek, zonder aarzelen werd ook het aangeboden stuk kunstaas gepakt.

Ad Kluiters met een vrij verse rat die in de bek zat.
Ad Kluiters met een vrij verse rat die in de bek zat.

De vuistregel van Fred
In een van de boeken van Fred Buller vond ik een vuistregel die gebaseerd was op heel veel praktijkvoorbeelden en die luidde: een snoek kan zonder problemen een prooivis tot 1/3 van zijn eigen lichaamsgewicht consumeren. Vooral als de vorm van de prooivis cilindrisch is, denk aan een grote forel, winde of andere snoek is dat geen probleem. Bij grote brasem, kolblei en karpers wordt het slikken al stukken moeilijker. Maar toch is het mogelijk dat een metersnoek een brasem van 50 cm naar binnen werkt en dan toch nog een dode 20 cm plus kolblei als toetje neemt. Ik zal de visdag waarop dit gebeurde op het Kanaal Alkmaar-Kolhorn niet snel vergeten. Dat geldt nog meer voor de vismaat van die dag, Pieter Storms, want het was zijn eerste metersnoek. Ik denk dat vooral door de beelden van dit soort gebeurtenissen het imago van de snoek als alles verslindende waterwolf waarvoor geen vis veilig is en die per week of zelfs per dag zijn gewicht aan prooivis moet eten, ontstaan is.

De aasvis waarmee Pieter Storms deze eerste metersnoek ving, is nog duidelijk te zien.
De aasvis waarmee Pieter Storms deze eerste metersnoek ving, is nog duidelijk te zien.
Op deze foto zie je de staart van de grote brasem goed.
Op deze foto zie je de staart van de grote brasem goed.
De 50 cm brasem was al grotendeels verteerd.

De realiteit is stukken minder. Biologen hebben vastgesteld dat een snoek per jaar ongeveer 4,5 keer zijn lichaamsgewicht moet verorberen om normaal te groeien en zich voort te planten. Een snoek van 10 kilo moet dus per jaar ca.45 kg vis en andere prooidieren naar binnen werken. Ik heb het diverse keren meegemaakt dat ik een snoek ving die kort daarvoor een rat gepakt had. Ik vond dat vooral leuk als ik Duitse gastvissers mee had want die verklaarden dan vaak dat ze in het vervolg geen snoek meer zouden eten.

Snoek stikt in snoekbaars, NOS nieuws.
Snoek stikt in snoekbaars, NOS nieuws.

Dodelijke vergissingen
Ieder jaar opnieuw krijg ik foto’s toegestuurd van snoeken die gestikt zijn in een te grote prooivis of een aal die in de kieuwen is blijven steken. Een paar weken geleden kwam er nog een berichtje op de televisie van een metersnoek die bij de Noorderplassen bij Almere gestikt was in een snoekbaars van 75 cm. Zelf heb ik een dode snoek van 111 cm uit een sloot in een plantsoen in Medemblik gehaald waarbij een klein puntje van de staart van een snoekbaars uit de bek stak. Die snoekbaars ook nauwkeurig gemeten en die was 77 cm lang. Dat moet toch een gigantisch gevecht geweest zijn onder water.

Deze 77 cm snoekbaars kwam uit de 111 cm snoek.
Deze 77 cm snoekbaars kwam uit de 111 cm snoek.

Dril zelf maar eens een snoekbaars van dit formaat, dan ben je mooi even zoet. Dat snoek een soortgenoot van dezelfde lengte zonder aarzelen aanvalt, wordt ook ieder jaar gemeld en ook daar komen regelmatig beelden van binnen. Zowel van snoeken die nog leven en waarvan de een de ander niet wil loslaten en ik heb ze zelf wel eens uit elkaar getrokken. Maar ook loopt dit gebeuren vaak uit op de dood van beide snoeken en ik heb dan deze snoeken, die dan een uur in de wind stinken, wel eens op de kant getrokken. Kwam je dan een paar maanden later op deze stek, vond je meestal alleen nog botten en meestal nam ik de kaken en het cleithrum, waarmee je de leeftijd kunt bepalen, mee naar huis.

Twee maanden later alleen nog botjes over.
Twee maanden later alleen nog botjes over.

Zeelt staat wel degelijk op het menu
Het is me ook al diverse keren gebeurd, vooral in Canada, dat tijdens het drillen van een snoek tussen de 60 tot 80 cm een veel grotere snoek op de kleinere snoek dook en echt geen zin om deze los te laten. Soms voorzagen we een beschadigde snoek of walleye van 40-50 cm van een takel en vingen zo de grootmoeders. Een soortgelijk moment dat ik me nu herinner en waarvan ik foto’s heb was het haken van een niet te zware vis, bleek een ca. 40 cm zeelt te zijn, onder een duiker. De verzwaarde tandenspinner zat op zijn kop vast en tijdens het binnen draaien dook er een dikke snoek op. Ik gaf mijn hengel aan Blinker hoofdredacteur Karl Koch, pakte mijn camera en vroeg Karl de snoek langzaam omhoog te tillen en toen kon ik een foto maken. Even later liet de snoek los en kon ik toch nog de zeelt landen.

Karl Koch houdt hengel hoog en ik maak de foto.
Karl Koch houdt hengel hoog en ik maak de foto.
De hele zeelt zat kort hiervoor nog in de snoek.
De hele zeelt zat kort hiervoor nog in de snoek.

Omdat grote snoeken in de polder vaak in de buurt van de duiker blijven, probeerde ik het een week later weer op die stek. En reeds bij de eerste worp met de tandemspinner was het bingo, een mooie poldersnoek van 110 cm! Vroeger ging het verhaal dat snoek geen zeelt op het menu had staan omdat de zeelt de geneesheer van de vissen was. Flauwe kul want ik heb in de Ossiachersee in Oostenrijk met een zeelt als levend aas, gedacht voor meerval, een snoek van bijna een meter gevangen. Ook de voormalige Duitse recordsnoek van Friedrich Witzany die 23,7 kilo woog werd met een levende zeelt gevangen. Ach, wat vreet een snoek nu niet? Jonge eenden, meerkoeten en ganzen worden zonder aarzelen van het wateroppervlak geplukt en daarom is het vissen met een grote streamer, model halve kip, in het begin van het snoekseizoen vaak productief.

Puntje staart is nog zichtbaar.
Puntje staart is nog zichtbaar.

Geen angst meer voor groot aas
Ik heb zojuist even mogelijke foto’s bij dit artikel uitgezocht en ik kom tot ruim 30 stuks. Dat zijn er gewoon veel te veel voor een artikel en daarom zal ik over groot aas en ook vreemd aas voor snoek in een volgend artikel het een en ander vertellen. Door al deze verhalen met foto’s heb ik geleerd dat een aasvis of kunstaas niet snel te groot is. Ik vermoed zelfs dat de verhoudingen bij kleine snoek die vaak zonder aarzelen een 25 cm Grandma plug of een nog langere shad pakt, de verhoudingen nog extremer zijn.

Maar toch, toch hebben vooral de beginnende kunstaas vissers angst om pluggen, jerkbaits, shads en grote bucktail spinners aan de onderlijn te hangen. Eerst als ze zien, of wat nog beter is, zelf daarmee vangen, komt het vertrouwen. Groot aas is geen garantie om meteen metersnoeken te vangen maar het selecteert wel zodanig dat het aantal aanbeten van kleinere snoek vermindert. Met deze 1360 woorden moet men het voor dit keer doen. Ik zal nu kijken of ik een stuk of 14 bijpassende foto’s kan vinden en van een onderschrift voorzien.

Tot de volgende aflevering
Jan Eggers

 

Beursvloer Dé Noordelijke Hengelsportbeurs bijna vol!

Martiniplaza Groningen staat op zaterdag 13 en zondag 14 april bomvol hengelsport, wanneer de 9e editie van Dé Noordelijke Hengelsportbeurs plaatsvindt. Op deze twee dagen worden enkele duizenden hengelsportliefhebbers verwacht. De afgelopen weken hebben vele deelnemers zich aangemeld. De beursvloer is bijna volgeboekt.

Aftrap nieuw hengelsportseizoen
Een half miljoen Noorderlingen pakken eind maart, begin april de hengels weer op om naar de waterkant te trekken. De hengelsport wordt beoefend als hobby, maar tevens als professionele sport en zowel mannen, vrouwen als kinderen beleven er veel plezier van. De beurs vormt een mooie aftrap voor het ‘hengelsportseizoen’.

Ruim aanbod
Tientallen stands tonen het beste en meest actuele op het gebied van zeevissen, karpervissen, roofvissen, witvissen en vliegvissen. Het publiek ziet niet alleen de mooiste hengels, werpmolens, visboten en kleding, maar wordt ook voorgelicht over visstekken, vergunningen, visreizen, het roken van vis en kunstvliegen binden.

Lezingen
De beurs kent een interessant lezingenprogramma met bekende experts, waar iedere hengelsporter wat van kan opsteken, verdeeld over diverse disciplines.

Uitstekende mix
De afwisseling van gezelligheid, lezingen, koopjes, eten, drinken en voorlichting vormen de ideale start van een nieuw hengelsportseizoen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.hengelsportbeurzen.nl. Volg ons ook via Facebook en maak iedere week kans op vrijkaarten en leuke prijzen.

Facebook
Volg ons ook via Facebook en maak iedere week kans op vrijkaarten en leuke prijzen.

Samengevat
Data: zaterdag 13 en zondag 14 april 2013
Entreeprijs: € 7,50 per persoon. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis entree
Kortingsbon: Download de kortingsbon op onze website en ontvang € 1,50 op de entree
Openingstijden: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Martiniplaza Groningen, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen
Website: www.hengelsportbeurzen.nl