House of Lures – Nieuw in de webshop

De beste handgemaakte baits vanuit Europa blijven toestromen en ook jij kan er nu mee vissen! Meerdere types kunstaas werden deze week alweer toegevoegd aan onze shop van geweldige bouwers zoals Madcowfishing Tackle, Gnarly Baits en Jims Baits.

‘Punnisher/Big Punnisher’ – 14-16cm/70-90g/Traag Zinkend

Madcowfishing Tackle (NL)

De klassieke en originele ‘Punnisher’ en ‘Big Punnisher’ hoeft weinig introductie. Een van de eerste en nog steeds de best vangende searchbaits/jerkbaits uit Nederland, die al decennia snoeken verleiden en nog vele decennia zullen blijven doen, zijn weer terug in stock. Verschillende kleuren van beide modellen verkrijgbaar.

‘Twitch20’ – 20cm/100g/Suspending

Gnarly Baits (NO)

Eindelijk een echte pike-sized twitchbait, helemaal uit Noorwegen. Met 20cm en 100g is deze ‘Twitch20’ de twitchbait voor de vissers die echte grote snoeken willen vangen. Tot op heden staat de grootste snoek op deze bait op 134cm! Ben jij de volgende die het record scherper zet?

‘Christof’s Flatfish’ – 8cm body/21cm total length /100g/Sinking

Jims Baits (SE)

Een unieke handgemaakte type frogbait met magneet voor de froghaak bovenop, dubbele twisterstaart en een willow blad achterop. Groot proiel, heel veel vibratie en zeker weten dat de snoeken in jouw water zoiets nog nooit gezien hebben. De ‘Christof’s Flatfish’ is een killer boven de waterplanten.

‘MFT Jerk’ – 10cm Body/24cm totale lengte/78g/Traag zinkend

Nieuwe Jims Baits jerkbait afgewerkt met spons en borstel. Deze ‘MFT Jerk’ heeft een ratel, een magneet die de voorste haak op zn plaats houdt en 2 oogjes voor 2 dieptes en acties.

Een van de makkelijkst te vissen jerkbaits met twisterstaart die we in lange tijd gezien hebben en de heel traag zinkende uitloding maakt dat deze bait langer in de strike zone kan blijven hangen. Een absolute vanger voor klein en groot water!

Ondertussen….
Meer fantastiche handgemaakte aasjes zitten reeds in de pipeline om naar onze shop te komen. Billow Baits (SE) is bezig aan een nieuwe batch, Fishion Lures (NL) komt deze zomer weer terug met meer modellen en in Duitsland is Brushed Baits bezig aan een allereerste batch voor de shop!

Unieke handgemaakte houten Full Moon Baits (B) komen er weer aan en een limited heel speciale Diver van Dekker Custom Baits (NL). Volg alvast House of Lures op Facebook om niks te missen!

Voor dit alles en zoveel meer, slechts 1 adres…WWW.HOUSEOFLURES.IE

House of Lures – New releases

The best handmade lures from Europe keep coming into the shop and you can also start fishing them! Different types of baits were added to the shop from amazing builders such as Madcowfishing Tackle, Gnarly Baits and Jims Baits.

Madcowfishing Tackle (NL)

‘Punnisher/Big Punnisher’ – 14-16cm/70- 90g/Slow Sinking

The classic and original ‘Punnisher’ and ‘Big Punnisher’ need little introduction. One of the first and still best catching searchbaits/jerkbaits from the Netherlands, that has been seducing pikes since decades and will keep doing this for many more, are back in stock. Different colors available.

Gnarly Baits (NO)

‘Twitch20’ – 20cm/100g/Suspending

Finally a real pike-sized twitchbait, all the way from Norway. With 20cm and 100g this ‘Twitch20’ is the twitchbait for fishermen who want to catch BIG. Up to now the record pike on this lure is 134cm. Are you the next one to break that record?

Jims Baits (SE)

‘MFT Jerk’ – 10cm Body/24cm total length/78g/Slow Sinking

A unique handmade type frogbait with magnet for the froghook on top, double twistertail and a willow blade at the back. Big profile, lots of vibration and for sure the pikes in our lake have not seen anything like it. This ‘Christof’s Flatfish’ is a killer over the waterplants!

‘Christof’s Flatfish’ – 8cm body/21cm totale lengte /100g/Zinkend

New Jims Baits jerkbait, painted with sponge and brush. This ‘MFT Jerk’ has a rattle, a magnet on top to keep the froghook in place and with 2 attachments for 2 depths and actions. One of the easiest to fish jerkbaits with a twistertail we have seen in a while and the very slow sinking weighting makes this bait stay much longer in the strike zone. An absolute catcher on lakes small and big!

In the meanwhile…
More fantastic handmade lures are in the pipeline to come to our shop. Billow Baits (SE) is working on a new batch, Fishion Lures (NL) will be returning during this summer with more models and in Germany Brushed Baits has started his very first batch for the shop!

Unique handmade wooden Full Moon Baits (B) are coming and a limited special diver by Dekker Custom Baits (NL). Soon more. Follow House of Lures on social media Facebook so you don’t miss out!

For all this and so much more, only one address… WWW.HOUSEOFLURES.IE