Verslag van de jeugdactiviteiten van de SNB Regio N-H in 2012


Gisteren is de wintertijd weer ingegaan en dat is een goed moment om terug te kijken naar de verschillende snoekinstructiedagen voor de jeugd die door de SNB Regio N-H in samenwerking met verschillende visclubs georganiseerd zijn.

Tekst en foto’s: Jan Eggers

Hans Koopman met een snoekje langs de Middenweg.

Breezand, 30 september 2012
Ook dit jaar waren we weer te gast in de kantine van zwembad Den Krieck aan het Ceresplein in Breezand en mochten we in het viswater van hsv Den Helder ons kunstaas uitwerpen. Doordat enkele Zondagsbladen het lieten afweten wat betreft plaatsing van het persbericht waren er wat minder aanmeldingen dan in de voorgaande jaren toen er zelfs een wachtlijst van 40 kinderen was. Maar met meer dan 20 kinderen waren we niet ontevreden en ook dank zij het mooie weer was de stemming opperbest. Na de power point presentatie over hoe je met de diverse soorten kunstaas snoek kunt vangen, ze goed onthaken en weer netjes terugzetten, werden de hengels en molens nagekeken. Daar mankeerde nog wel eens wat aan en  alle 6 de reserve hengels werden ter beschikking gesteld. Rond 12.00 uur verdwenen de kroketten, frikadellen en patatjes met in de hongerige magen en daarna kon de jeugd eindelijk in groepjes van 5 met per groep 2 begeleiders de polder in.

De groepen van Jan Eggers en Hans Koopman begonnen ieder aan een kant van de sloot langs de Middenweg en dat bleek een prima keuze te zijn. Er werden in  deze ondiepe sloot met nog veel waterplanten niet minder dan 12 snoeken gevangen en ook nog een behoorlijk aantal  verspeeld. Alex Feller uit Bovenkarspel ving aan een Fatso 10 S jerkbait in een kwartier tijd niet minder dan 4 snoeken die samen 194 cm lang waren. Hans Kaan en William Darschbach vingen mini-snoekjes van 27 en 25 cm, goed voor toch een prijs. Wie de grootste snoek van de dag zou vangen, kreeg een gesigneerd exemplaar van het boek “Poldersnoek”. Nick Bax haakte achter de stuw in het begin van de Molenvaart een dikke snoek en de jeugd dacht al aan een metersnoek. Nee, die droomlengte haalde deze snoek niet maar 79 cm is toch ook een mooie lengte en goed voor een praktijkboek over snoeken in de polder. Er werden op deze mooie zondagmiddag in totaal 19 snoeken gevangen. Iedereen die een vis had gevangen, ook baars telde mee, ging niet alleen met een goed gevoel maar ook met een leuke prijs en een plastic tas met leeswerk van Sportvisserij Nederland, een Midi S plug van Shakespeare en een stalen onderlijn naar huis. Rest me nog de vrijwilligers met Hans Koopman en zijn vrouw voorop te bedanken en we hopen dat we ook in 2013 weer een snoekinstructiedag in Breezand kunnen organiseren.

De jeugd is altijd blij met een prijsje.

De geplande instructiedag met Hengelsport Heerhugowaard van 6 oktober.
Eind 2011 kwam begeleider Nam-Hoon Boots met de mededeling dat Hengelsport Sanders in de Heerhugowaard interesse had om samen met de SNB Regio N-H en hsv “VIOD” een snoekinstructiedag voor de jeugd te organiseren. Ondergetekende is toen met Nam-Hoon naar deze hengelsportzaak gegaan om een en ander door te praten en als datum werd 6-10-2012 vastgesteld. Men was enthousiast, de jeugdcie. van VIOD zou ook meedoen maar het liep toch anders dan gedacht. Zo veranderde de Sanders Hengelsport van eigenaar en werd het Hengelsport Heerhugowaard. Met deze nieuwe eigenaar is er tijdens de SNB Manifestatie een goed gesprek gevoerd en de instructiedag zou volgens de oude afspraken doorgaan. Jan Eggers zou een persbericht maken en dit naar Hengelsport HHW en VIOD sturen die dan voor de verspreiding naar de media, vooral in en rondom de HHW zouden dragen. Men was zelfs van plan dit in combinatie met een advertentie te doen zodat plaatsing min of meer gegarandeerd zou zijn.

Helaas is de verspreiding van het persbericht behoorlijk de mist in gegaan en waren er op 4 oktober slechts 4 aanmeldingen en werd deze instructiedag helaas afgelast. Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel, zei Cruyff ooit eens en dat was ook hier het geval. We konden een paar deelnemers overboeken naar de instructiedag in Onderdijk en de moeder van Jasper en Amber van Baten wilde ook hier wel als begeleidster meedoen. Deze Jacoline van Baten vist zelf ook op snoek, was zeer enthousiast over de instructiedagen en wilde wel helpen om in 2013 de instructiedag in de HHW goed op poten te zetten. Tja, en als er dan   een  vacature is in het bestuur van SNB Regio N-H dan is het niet zo gek als je haar vraagt deze plek in te nemen, hetgeen nu ook gebeurd is. Al met al toch nog een positieve ontwikkeling en vrijwilligers zijn altijd nodig en welkom.

Jasper van Baten probeert altijd meer snoek te vangen dan zijn moeder Jacoline die nu ons nieuwe bestuurslid van de SNB Regio N-H is.

Jeugdvisdag van 14 oktober 2012 in Haarlem.
In 2011 organiseerde onze regio ook een snoekinstructiedag voor senioren en onder de deelnemers waren ook 3 enthousiaste snoekvissers uit Nieuw Vennep. Het toeval wilde dat ze in mijn groep ingedeeld waren en ik al snel hoorde dat ze vooral het vissen met jerkbaits in combinatie met een reel en baitcaster wilde leren. Het eindresultaat was dat Andrew, Michel en Brian op het einde van de dag wisten hoe je met een reel werpt en ook zelf nog diverse snoeken vingen. Ze zouden zeker en vast terugkomen naar de kleipolders van West-Friesland en…. wilden wel vrijwilligerswerk voor de SNB verrichten.

Tja, dat moet je niet tegen Jan Eggers zeggen en zo kon het komen dat het idee om samen met dit drietal een instructiedag voor de jeugd van Hengelsport Vereniging Haarlem op te zetten met als datum 14 oktober. Ook zouden er nog enkele instructie avonden in het clubgebouw van de HvH plaats vinden maar het zwaartepunt lag toch vooral op het snoekvissen in de praktijk. Helaas kon ik als voorzitter van de Regio N-H er niet bij zijn, zat met mijn familie in Center Parcs, maar we hadden vooraf het hele gebeuren goed doorgenomen en het hele draaiboek stond op papier. Van deze dag heeft Michel Molier een verslag gemaakt dat ik hier integraal zal weergeven:

De hele groep uit Haarlem met voorop Andrew, Michel en Brian.

“Op zondag 14 oktober organiseerde de SNB samen met Hengelsport Vereniging Haarlem (HvH) een roofvis instructiedag  voor haar leden van 12 tot 17 jaar. Al vroeg in de morgen druppelde er 13 jonge vissers het clubgebouw  van de HvH binnen. Buiten druppelde het ook flink en dat belooft een nat pak. Maar de kinderen hebben een missie en het laat ze onbewogen. Na een welkomstwoord van jeugdleider Frans Teeuwen verzorgen de 3 SNB leden Michel Molier. Andrew Halliwell en Brian van Kuilen een uitgebreide Power Point presentatie over het vissen op snoek met allerlei kunstaas. Spinners, pluggen en jerkbaits werden uitgebreid besproken en de kinderen stelden vele goede vragen. Ook werd uitgebreid stil gestaan bij de juiste behandeling van de snoek. Ook kregen de kinderen een plastic tas met leesvoer, onderlijn en plug.

Mike met de grootste snoek in Haarlem, 71 cm.

Nu nog even het materiaal in orde maken en dat was nog een pittige klus want ze hebben een bonte verzameling aan niet altijd even geschikt materiaal mee. Gratis dyneema werd er op de spoelen gezet en ook krijgen een paar vissertjes een goede reserve hengel en is het tijd om echt snoek te gaan vangen. De helft van de groep start pal achter het clubgebouw aan het Spaarne en de andere helft begint aan een sloot iets verder op. Het regende en stormde flink maar de kids gaan geconcentreerd achter de snoek aan. Werpen gaat goed en ze vinden het vooral gaaf om met een reel en jerkbait te vissen. Het bleek echter niet eenvoudig een snoekje te vangen en de slootgroep keert zonder snoek terug voor de lunch. De havengroep had meer succes want Max ving een 40 cm snoekbaars op een shadje.

Na de heerlijke lunch we weer snel op pad naar de volgende stek. Nu meer missers en lossers en Mike vangt een snoek van 71 cm en het is zijn eerste snoek op een jerkbait. De tijd vliegt en als ze teruggaan proberen ze het nog even bij het clubgebouw. Jarno vangt hier dan nog een snoek van48 cm aan een plug en de kinderen leren nu de kieuwgreep en wordt dan snel teruggezet. Mike krijgt voor de grootste snoek het boek “Poldersnoek”en ook voor alle andere kinderen is er een prijs. Het is prachtig de jeugd zo enthousiast en leergierig bezig te zien met roofvissen en dank zij de medewerking van de HvH is deze dag een groot succes. Bij de nabeschouwing wordt er unaniem besloten in 2013 weer zo’n dag samen te organiseren. Met dan aan Frans Teeuwen, Rien Boon en Peter van de HvH.”

In Onderdijk is Hero altijd als gids van de partij.

Jeugdinstructiedag Onderdijk, 20 oktober 2012
Hier in Onderdijk zijn deze jeugddagen ooit begonnen en volgend jaar hopen we samen met hsv “Willem Barendsz” de tiende uitgave te organiseren. Dank zij de goede contacten met de regionale media krijgen we meer dan voldoende publiciteit en bestuurslid Joop Kragt had in korte tijd de 30 beschikbare plekken gevuld. Jeugd die nu niet mee kon doen, komt op de wachtlijst voor 2013. Gelukkig werkte ook dit jaar de weergoden weer mee en gingen de 6 groepen na het theoretische ochtenddeel  in stralend weer rond 12.00 uur de polder in. Voor Piet Reintjes kon na de allereerste worp de dag niet meer stuk want een snoek van 88 cm greep meteen zijn kunstaas en het was de grootste van de dag. Echt hongerig waren de snoeken niet en dat resulteerde in veel missers.

Dennis Collette trok zich daar niets van aan en ving 3 mooie snoeken met een totaallengte van 205 cm. Instructeur van de groep van Dennis was Alex Feller die al een aantal keren, en dit jaar ook nog in Breezand, meegedaan had en nu dus als 16 jarige debutant de jeugd van zijn leeftijd mocht vertellen hoe en waar ze vissen moesten en dat lukte hem dus prima. Omdat de snoek weinig trek had, adviseerde ik de jongens en dame van mijn groepje het ook eens met kleine spinners te proberen. Dan werd de kans om een baars te vangen stukken groter en dat lukte want iedere deelnemer ving een of meer baarzen en dat leverde dan ook nog weer een prijs op. Jasper van Baten ving 44 cm baars en miste ook nog 2 keer een snoek, jammer maar dat gebeurt nu eenmaal.  In totaal werden er deze dag 12 snoeken en 9 snoeken gevangen. Op het einde werden alle begeleiders nog eens bedankt met een presentje van Willem Barendsz en bedankte Jan Eggers deze club voor dit goede beleid voor de jeugd en hoopt dat Willem Barendsz en de SNB Regio N-H nog lang mogen samenwerken.

Alex Feller was dit jaar voor het eerst zelf instructeur.

Jan Eggers

Reageer op dit verslag op ons Roofvisweb Forum.

Persbericht dia-avond SNB regio Noord – Holland

Op vrijdagavond 9 november 2012 organiseert de Regio N-H van de Snoekstudiegroep haar jaarlijkse dia-avond voor zowel leden als niet-leden. Deze interessante avond voor snoekvissers zal gehouden worden in  “Het Rijperhuis”, Sloep 1, 1483 HA De Rijp. Aanvang 20.00 uur en zaal open 19.30 uur.

SNB-leden mogen gratis naar binnen, niet-leden dienen 2 euro te betalen.

Presentatie over het vissen op snoek in de Noord-Hollandse wateren met diverse soorten jerkbaits door Jan Eggers.

PROGRAMMA:
1 Opening door voorzitter.
2 Power Point presentatie over het vissen op snoek in de Noord-Hollandse wateren met diverse soorten jerkbaits door Jan Eggers.
3 Korte pauze waarin men loten kan kopen voor de grandioze tombola waarvan de netto opbrengst bestemd is om de kosten van de snoekinstructiedagen voor de jeugd te dekken.
4 Vertoning van een 20 minuten durende video over het vissen met jerkbaits in Noord-Holland.
5 Filmverslag van de vistrip die een aantal SNB leden in juni 2012 naar het hoge noorden van Canada maakten en daar meer dan duizend grote snoeken vingen.
6 Verloting van de mooie prijzen van de tombola.
7 Sluiting door de voorzitter en een gezellige nazit met waarschijnlijk veel visserslatijn.

Polderspecialist Jan Eggers.

Frans Hendriks van de botenverhuur op De Vlietlanden is deze avond aanwezig met een stand met hengelsportmateriaal waaronder de nieuwste jerkbaits. Kortom, een avond die geen enkele snoekvisser mag missen!

De tijd van de dikke Snoeken komt eraan.

Deze interessante avond voor snoekvissers zal gehouden worden in  “Het Rijperhuis”, Sloep 1, 1483 HA De Rijp.

Vrijdagavond 9 november 2012

Aanvang 20.00 uur en zaal open 19.30 uur.

Reageer op dit persbericht in het Roofvisweb Forum

Fotoverslag jeugdtrol middag Bolsward

13 oktober jongstleden werd door Discus A.P. vd Feer uit Bolsward weer de jaarlijkse jeugdtrolmiddag georganiseerd. Doelstelling van deze dag is om de jeugd te leren hoe ze om moeten gaan met gevangen vis om deze weer onbeschadigd terug te zetten in het water.

Ondanks het weer, er viel deze middag veel regen, werden er goede resultaten geboekt. In totaal werden er door 24 vissertjes 35 snoeken gevangen wat een uitstekend resultaat is, en verschillende vissers waren weer een ervaring rijker. De verzorging was uitstekend geregeld, voor iedereen een natje en een droogje en iedereen kreeg van de verschillende sponsors van deze dag een gevulde goody bag mee naar huis.

Hier de foto’s van deze zeer geslaagde dag!

Uitleg van de middag door Jurjen de Boer.
12 boten met begeleiders aanwezig deze dag.
Bern en Wessel onderweg naar de snoek!
Hebbes, de eerste is binnen.
Gemiddelde grote van de gevangen snoeken deze dag.
Eerste snoekbaars van de dag.
Zo trots als een pauw!
Er werd goed gevangen.
Een geslaagde middag!

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor deze schitterende jeugdtrol middag, sponsoren, begeleiders en natuurlijk de kinderen die zich hebben opgegeven. Tot de volgende keer, Willem Zijlstra.

Reageer op dit fotoverslag in het roofvisweb forum.

 

 

 

Hengelsport- en Visbotenbeurs volgeboekt!

Met nog ruim zes weken te gaan is er geen stand meer te krijgen voor de elfde editie van de Hengelsport- en Visbotenbeurs die op 30 november, 1 december en 2 december in de Utrechtse Jaarbeurshallen zal plaatsvinden. De animo onder de ruim 130 standhouders is groot en ook het publiek raakt steeds meer in de stemming voor de gezelligste en meest complete hengelsportbeurs van heel Europa!

Hengelspeurtocht, 300 gratis hengels!
Ook dit jaar geeft beursorganisator DRT events in samenwerking met Berkley iedere beursdag 300 gratis hengels weg aan de eerste bezoekers onder de 16 jaar. Om kans te maken op een gratis hengel zullen de jonge bezoekers aan de hand van een leuke hengelspeurtocht over het gehele beursterrein geleid worden.

Win mooie prijzen tijdens loterij van Stichting Peuterfonds.

Win mooie prijzen tijdens loterij van Stichting Peuterfonds
Na het succes van vorig jaar en de enthousiaste reacties van de bezoekers heeft de Stichting PeuterFonds ook dit jaar weer een Enveloppenloterij georganiseerd. Bezoekers van de hengelsportbeurs kunnen rekenen op een rijk gevulde prijzentafel met vele grote en kleine prijzen. De opbrengst van de loterij komt in zijn geheel ten goede aan kinderen met gezondheidsproblemen. Stichting PeuterFonds organiseert sportvisevenementen voor deze kinderen door heel Nederland.

Veelzijdig aanbod
Met een grote diversiteit aan standhouders als groothandels, winkeliers, reisbureaus, verenigingen én het nieuwe Karperplein van ruim 4000 m2 wordt bezoekers veel fraais voorgeschoteld. Er zal veel te zien zijn op het gebied van karpervissen, vliegvissen, zeevissen, roofvissen en witvissen, voer- en visboten,  buitenboordmotoren, fishfinders, visvakanties, vakbladen en veel meer. De mooiste materialen en nieuwste snufjes op hengelsportgebied kunnen worden bewonderd en aangeschaft.

Veel te doen tijdens de beurs voor de kinderen.

Verenigingen geven informatie over interessante visgebieden, er zullen diverse lezingen door deskundigen worden gegeven, er zijn voerbotendemonstraties en er kan een hengeltje worden uitgegooid op de castingbaan onder leiding van ervaren vliegvissers. Momenteel wordt er nog hard gewerkt om een daverend programma op te zetten. Er worden veel gerenommeerde vissers en gastsprekers van grote merken uitgenodigd. Naast de gastsprekers zijn er diverse (voerboten) demonstraties bij de stands te zien. Meer informatie over het programma volgt volgende week.

Veel bekende groothandels.
Onder de standhouders vinden we bekende groothandels als Pure Fishing, Shimano, Fox, Leonard Sports, Sensas, Nash, JRC, Primo Distributions, Verpa Lokvoeders, HT-Baits, Invincible Products, Pike Master lures, Yaris, Bens Fishing Tackle, Marine Depth Sounders, Mac Fishing en Evezet. Wie de nieuwste producten van 2013 al wil zien, zit op 30 november, 1 december en 2 december op de eerste rang.

Winkeliers goed vertegenwoordig.
Zoals gebruikelijk zijn al veel nieuwe producten te koop bij de deelnemende winkeliers De Sportvisser Den Haag, Ahoy Hengelsport, Lahr, Rentenaar, Van der Kolk, Hengelsport de Kock, Hengelsportzaak Van de Ven, Hertog Hengelsport, Paddy Hengelsport, Hafviske, Hooked on the Fly en Raven Fishing & Outdoor. Havfiske Nederland is gespecialiseerd in vismateriaal voor fjord- en zeevissen en komt met haar kunstaas uit de USA van Hogy Lures. Marc Van Roie van Sørøya Fishing en Eric de Keuster van Zeevissport.com zullen aanwezig zijn om bezoekers te informeren over de nieuwe producten van Hafviske.

Reisbureaus en viswateren.
De reisbureaus en viswateren zullen dit jaar ook stevig uitpakken met hun stands. Tight Lines Visreizen informeert bezoekers over groepsreizen en viswateren zoals de Himalaya, Pirarara in de Braziliaanse Amazone, tijgervis in Gambia, Zeilvis in Costa Rica en Mexico, Blauwe Marlijn en Haai in St. Maarten, Kaap Verdië en de dikke gullen in de Noorse fjorden om er slechts enkele te noemen.

Let op! Al het nieuws met betrekking tot de Hengelsport- en Visbotenbeurs 2012 is dagelijks te volgen via Facebook en Twitter. Via Facebook & Twitter zijn ook wekelijks vrijkaarten te winnen.

Voor meer informatie over de Hengelsport en Visbotenbeurs 2012, klik hier

Reageer op dit artikel in het Roofvisweb Forum

HSV Den Helder organiseert een jeugd-snoek-instructiedag

Hengelsportvereniging Den Helder organiseert een jeugd-snoek-instructiedag.  Om de jeugd vertrouwt te maken met het vissen op snoek en het zorgvuldige behandeling daarvan na een vangst wordt op donderdag 25 oktober (Herfstvakantie) een speciale instructie gegeven door medewerkers van de hengelsportvereniging.

Aanwezigheid van roofvis waaronder de snoek is essentieel voor een gezonde biotoop in de wateren van Den Helder en omstreken. Het is de vereniging er dan ook alles aangelegen om de snoek stand op een goed niveau te houden. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan benodigde materialen, vergunningen en veiligheid.

De doelgroep zijn kinderen van 10 tot 14 jaar en de inschrijving is gratis. Verwacht wordt dat kinderen een eigen werphengel meenemen.

Na afloop volgt er een prijsuitreiking in gebouw de Jutter aan de Bassingracht te Den Helder.

Het programma ziet er als volgt uit:
12:00    Verzamelen in gebouw de Jutter Presentatie snoekvissen;
13:00   Controle hengels;
14:00   Praktijk instructie;
16:15   Prijsuitreiking gebouw de Jutter.

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Faunaland Julianadorp, Faunaland Den Helder, Zorg Hengelsport, en Pets place Julianadorp. Er kunnen maximaal 30 kinderen mee.

Voor verdere informatie en inschrijvingen: Dhr Hans Koopman. Telefonisch bereikbaar na 18:00 op nummer 06-53359181.

Reageer op dit artikel in het Roofvisweb Forum

DoodAas-wedstrijd Dutch Fishing

Op zondag 4 november a.s. wordt in de haven van Maassluis weer de bekende DoodAas-wedstrijd gehouden van Dutch Fishing. Deze wedstrijd staat altijd garant voor de nodige spanning en mooie verrassingen. Er mag slechts met 1 hengel worden gevist, voorzien van doodaas, dat men zelf dient mee te nemen. Dankzij diverse sponsors en het inschrijfgeld van € 30,- per persoon, is er een mooie prijzentafel beschikbaar.

Er kunnen maximaal 40 liefhebbers van het vissen met dode aasvissen meedoen, dus schrijf je snel in via rm@dutchfishing.nl of kijk op de zeer informatieve website van dit clubje enthousiaste roofvisspecialisten op: www.dutchfishing.nl

Reageer op dit artikel in het Roofvisweb Forum.

Geslaagde SNB snoekinstructiedag voor de jeugd in Breezand

Op zondag 30 september 2012 organiseerde de Regio N-H van de Snoekstudiegroep Nederland – België samen met hsv De Helder wederom een snoekinstructiedag voor de  jeugd. Er werd verzameld in de ochtend om 09.00 uur bij de kantine van zwembad Den Krieck, Ceresplein 2, 1764 HD Breezand!

21 kinderen deden mee aan deze snoek instructiedag van de SNB (Snoek Studiegroep). De dag begon met een dia projectie van niemand minder dan Jan Eggers, gevolg door een controle van de hengels, molens en lijnen op functionaliteit. Alle kinderen kregen een goodybag  met onder andere een plugje, een spinner een onderlijntje en een informatie pakket. Na deze leerzame ochtend werd er gezamenlijk een bord patat, frikandel (of kroket) gegeten en kreeg iedereen gratis drinken. Toen de magen gevuld waren was het tijd geworden om het geleerde in de praktijk te brengen. Iedere groep had een instructeur die de kinderen hielp bij het vangen, onthaken en terugzetten van de vis. Er werden in totaal 19 snoeken gevangen. De grootste gevangen snoek was 76cm centimeter, en de kleinste gevangen 25 cm. Gelukkig was het droog deze zondag en hebben de kinderen weer veel geleerd.

Tijd voor een fotoverslag van deze SNB snoekinstructiedag in Breezand.

Na de uitleg, materiaal controle en een hapje op pad met de SNB instructeurs.
Jan Eggers met een volle auto op pad.
De Breezandse polders in.
Het groepje met Jan Eggers.
De vele bruggen in de polder waar je altijd een snoek kan verwachten.
De eerste snoeken werden gevangen.
Concentratie!
Veel kleine snoekjes.
Na de vangst weer snel verder.
Instructeur in aktie.
Met z’n allen op de foto.
Wat een rovertje, vol op de plug.
En het kleinste snoek-je van de dag, 25 cm.
Even vastleggen op de gevoelige plaat.
Tijd voor een……
Vana snack.
Een betere snoek voor Martijn.
We hadden het naar ons zin in Breezand.
Hans de meteropnemer op zoek naar zijn…..
Ja hoor, z’n streamer.
Waar het water in beweging is maak je kans op snoek.
Ook voor Hans een snoek.
Weer terug in de kantine van Zwembad Den Krieck.
Even doorgeven van de gevangen snoeken van de groep Koopman.
Iedereen met een snoek had prijs.
Effe bij Jan Eggers langs om de prijs in ontvangst te nemen.

Veel prijsjes vandaag.
Dit is een goed plugje voor de polder hoor vertelde Jan Eggers.
Ook het kleine snoekje van 25cm leverde een plug op.

De dag werd afgesloten met een prijsuitreiking. Iedereen die wat had gevangen, ging met een mooie prijs naar huis. Wil je ook een keer meedoen? Men kan zich opgeven voor volgend jaar 2013 bij Jan Eggers, per e-mail the.pike.ferret@hetnet.nl

Iedereen bedankt voor deze schitterende dag en op naar 2013.

Kijk ook eens op de website van de Snoek Studie Groep op: http://www.snoekstudiegroep.nl

Reageer op dit artikel in het Roofvisweb Forum.

Grootschalig aanbod reisbureaus en viswateren tijdens grootste hengelsportbeurs van Europa!

De Jaarbeurs Utrecht is op vrijdag 30 november t/m zondag 2 december 2012 hét hengelsport- en visbotendomein van Europa. Kijkend naar de aanmeldingen zijn er reeds 130 exposanten waarvan er bijna 30 reisbureaus of viswateren zijn.

De reisbureaus en viswateren zullen dit jaar stevig uitpakken met hun stands. Bij deze categorie noemen we namen Big Game Ebro, Fishing bungalow, Watersportpark De Pharshoeke, Bungalowpark Zuiderzee, the Carp Specialist, Catfish Camp Caspe, Cordes Travel, De Vluchtende Visser, De Vissende Hollander, Flexible Carpfishing,  Ierland Toerisme, L.A. Norwegain Club vzw, Leka motell & camping, Maascentrum de Wissen, P & S visreizen, Resort de Arendshorst, Roned Sportfishing Spanje, SKV Karpertrips, Sportviscentrum Plashuis, SwedenFishing.com, Tight Lines Visreizen, Tir na Spideoga, Vågan Feriegård, Vakantiepartner Denemarken, Visreis.nl, Visservice International en VVPverhuur Vinkeveen.

Maak kans op een (vis)vakantie!
Tijdens de beursdagen worden er ook dit jaar weer (vis)reizen verloot onder bezoekers. SKV-Karpertrip biedt een 7-daagse karpertrip aan bij de ‘De Ronde Bleek’. Deze zandafgraving van 2,5 hectare heeft veel hotspots zoals; rietkragen, zandbanken, taluds en eilandjes. Tezamen met een mooi karperbestand tot 32 pond, maakt dit tot een bijzondere parel in Brabant.

Resort de Arendshorst is dit jaar voor het eerst te vinden op de hengelsportbeurs. Resort de Arendshorst (direct aan de rivier de Vecht te Ommen) is de visstek bij uitstek voor een heerlijke visvakantie in een chalet direct aan het water of voor kampeerplaatsen aan de Vecht. Ook is er een speciaal veld voor nachtvissers. Bezoekers maken iedere beursdag kans op een (vis)vakantie van Resort de Arendhorst.

Viswateren
De moderne sportvisser benut elke mogelijkheid om vis te vangen, maar ook om vissoorten te vangen die in het dagelijkse leven niet in de buurt zwemmen. Waar men tot voor enkele jaren geleden op snoek viste, karper ving en de reguliere vissoorten als voorns, brasem, baars, snoekbaars en paling, daar kent de huidige sportvisser veel meer mogelijkheden om ook andere vissoorten te vangen. In Nederland komen in het wild soorten als barbeel, winde en roofblei onder ieders handbereik, en zoeken ook zoetwatervissers meer de kust op om zeebaars, makreel en kabeljauw te vangen. Daarnaast zijn er veel visvijvers om op forel en andere soorten te vissen, terwijl het buitenland nog altijd blijft trekken met tot de verbeelding sprekende grote vissen.

Forelvijvers
De laatste tijd zit de groei vooral in de binnenlandse vijvers die naast forel ook vissoorten als karper, steur en meerval aanbieden. Deze viswateren kennen een steeds groter aanbod en bieden zelfs voor wedstrijdvissers grote uitdagingen en competities, waar –met name in koude maanden- altijd vis te vangen is en comfortabel vissen of trainen mogelijk is tegen betaling. Diverse forelvijvercomplexen hebben karpervijvers waarop competities op karper plaatsvinden, met de vaste stok, matchhengel of (method)feeder.

Voor het spektakel zetten deze vijvercomplexen steeds vaker grote sterke soorten uit voor het avontuurlijke vissen. Een (niet inheemse) steur vangen van anderhalve meter of een (niet Europese) meerval van een meter, behoort steeds vaker tot de mogelijkheden.

Het vissen op forel blijft echter de hoofdmoot op forelvijvers. Ook hier vinden steeds meer ontwikkelingen plaats, zoals het tremarellavissen dat via Italië uit Duitsland kwam overwaaien, met bijbehorende technieken, producten en (kunst)aassoorten.

Voor het legioen aan karpervissers dat comfortabel en bijna met vangstgarantie grote karper wil vangen, is er niet alleen het karpermekka Frankrijk dat onder handbereik ligt voor een spannende visvakantie, maar ook meer en meer ons eigen land waar karper in speciale wateren wordt uitgezet. Een visvakantie op karper in eigen land is dan ook zeer goed mogelijk, en meestal niet ver uit de buurt. Ideaal voor een lang weekend, of zomaar een dagje tussendoor.

Buitenland
Uiteraard zijn die karpers in Frankrijk vaak het grootst en zwaarst, en zal de meerderheid van de reizende karpervissers dit land verkiezen voor een visvakantie, al dan niet op vijvercomplexen met uitgezette vissen. Het aanbod aan karpervakanties is dan ook zeer groot en dat zal op de beurs zeker niemand ontgaan. Dat dezelfde reisbureaus tegelijk ook steeds vaker het vissen op meerval en snoekbaars aanbieden, heeft zeker te maken met de uitbreiding van het aanbod in Spanje, waar je deze soorten naast elkaar kunt aantreffen in onder meer het Ebro-stroomgebied. Hier zijn momenteel veel reisbureaus actief en hier kun je voor relatief weinig geld een mooie vakantie boeken!

Anno 2012 staan buitenlandse visreizen naar exclusieve soorten als marlijn, dorade, barracuda of groupers nog altijd jaarlijks als vaste prik op de agenda van menige sportvisser. Populaire bestemmingen als Scandinavië en Ierland zijn de meesten bekend, maar velen zijn nieuwsgierig naar exotische landen als Mexico, Alaska, Australië, Suriname, Kenia of Ghana. De kans op veel vis en grote vangsten is hier nog altijd groter dan in eigen land. Eens in je leven een marlijn vangen, een zalm, tonijn of flinke haai, staat nog altijd hoog op de droomlijst van elke sportvisser. Laat je informeren op de diverse stand van aanbieders van dergelijke (buitenlandse) visreizen, want dromen hoeft tegenwoordig niet meer; alles is mogelijk!

Voor meer informatie over de Hengelsport en Visbotenbeurs 2012, klik hier

Reageer op dit artikel in het Roofvisweb Forum

 

Groot aanbod boten en visboten tijdens Hengelsport- en Visbotenbeurs.

De Jaarbeurs Utrecht is op vrijdag 30 november t/m zondag 2 december 2012 hét hengelsport- en visbotendomein van Europa. Kijkend naar de aanmeldingen zijn er reeds 120 exposanten. Het boten- en visbotengedeelte is op deze nieuwe locatie groter dan ooit te voren.

Tussen de vele hengelsportmaterialen op de beurs nemen de visboten en buitenboordmotoren een speciale plaats in. Organisator DRT Events heeft dit jaar meer inschrijvingen dan ooit ontvangen van botendealers, leveranciers, importeurs en zelfbouwers. Het aanbod is groot in zowel aluminium boten als polyester boten, zowel voor de zeevisserij als voor de zoetwatervisserij. Overigens zijn ook de kajaks en bellyboten op de beurs te bewonderen. Diverse merken en leveranciers hebben dit jaar nieuwe modellen uitgebracht en willen deze maar wat graag laten zien. De Jaarbeurshallen lenen zich uitstekend voor de presentatie van de visboten.

Een visboot is de droom van elke visser, deze staat voor ‘absolute vrijheid’ en brengt de grote vissen en mooiste stekken dichterbij. Op de beurs staan boten vanaf enkele honderden euro’s tot enige tienduizenden euro’s. Hoewel elke discipline binnen de sportvisserij wel gebruik maakt van boten, zijn het vooral de roof- en zeevisboten voor de roofvis- en zeevissers waar de grootste vraag naar is. Behalve boten is het ook van belang om een goede buitenboordmotor, elektromotor en/of fishfinder uit aan te schaffen. Keuze genoeg op de beurs, want voor deze ‘aanverwante’ zaken zijn er eveneens veel (toe)leveranciers aanwezig die hun ‘toys for boys’ etaleren in de Jaarbeurs.

De vele botenleveranciers, importeurs en zelfbouwers zullen dit jaar stevig uitpakken met hun stands en demonstratieruimte. Bij deze categorie noemen we namen  als Ribbink Nautic, Watersport Vonk, Kewi.nl, Hobim Boats, J.B Boten, Ijsselsport, Marcraft, Mateijsen Watersport, Nautische Unie, Alumacraft Nederland, Van Zelst Watersport, Nion Hobie Viskayaks, Honda Nederland, Predatorcraft Fishingboats, Vulpen Boats, Poelgeest Fishingboats, Technautic B.V, Aluminiumjon en JMsails.

Standhouders uitgelicht

Marcraft
Bootvissende roofvissers zijn al jarenlang vertrouwd met deze topproducten. Heel begrijpelijk want Marcraft levert voor iedere discipline het juiste maatwerk.

De mooiste en compleetste uitvoeringen te bewonderen tijdens de hengelsport en visbotenbeurs in Utrecht!

Het leuke van Marcraft is uiteraard het feit dat elke boot uniek is, volledig afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Elke boot wordt volledig gebouwd en afgebouwd in de eigen werkplaats zodat zij u een uniek product kunnen garanderen. En mochten zich problemen voordoen of mocht de klant nog andere wensen hebben kunnen zij hem direct persoonlijk van dienst zijn. Het gebeurt dan ook regelmatig dat een klant terugkomt om nog een nieuw snufje aan de boot te laten toevoegen, zoals een GPS systeem of een fronttroller.

Tijdens de hengelsportbeurs en visbotenbeurs is de Marcraft 535 te bewonderen met de laatste technische snufjes.

Dit puur Nederlandse product gooit ook internationaal hoge ogen. Na België heeft Marcraft tegenwoordig ook verdelers in Zweden, Frankrijk, Hongarije én Duitsland.

Alumacraft Nederland
Alumacraft Nederland presenteert tijdens de beurs haar modellen vanaf de Lunker standaard voorzien van de Aluma-Trac Accessoirerails. Dankzij het systeem kunnen hengelsteunen, fishfinders, bekerhouders etc. eenvoudig aan de railing van de boot worden bevestigd en traploos over de gehele lengte van de boot worden geschoven.

Hierdoor zijn uw hengelsteunen en accessoires altijd op de juiste locatie te bevestigen zonder het boren van gaten of ander bevestiging werk. In navolging van de Alumacraft V16 is nu ook de Alumacraft V14 heel compleet uitgevoerd met een vloer en is de middenbank vervangen door een split seat. Dit maakt de boot zeer aantrekkelijk voor de veeleisende visser.

Poelgeestfishingboats
Poelgeestfishingboats showt tijdens de beurs twee zeewaardige boten welke ook worden gebruikt op het grote binnenwater voor o.a. snoekbaars vissen. Het betreft de de Warrior 165 (afmeting 5,05×2,15 m.) en de Warrior 175 (afmeting  5,35×2,30 m.) De Warrior 175 is zelflozend.

De Warrior boten worden in Engeland nog steeds handmatig gebouwd. Er wordt op de bootconstructie maarliefst vijf jaar garantie gegeven. De Warriors zijn door het hoge vrijboord zeer veilig en onzinkbaar.

Watersport Vonk
Watersport Vonk komt met haar Rhea Gipsy visboten. De Rhea Gipsy visboten zijn van polyester en uniek in kwaliteit, indeling, drift en vaareigenschappen. 100 % Nederlands kwaliteitsbouw. Te verkrijgen in drie verschillende uitvoeringen, namelijk de V430, V430 LX en de V480.

Alle uitvoering zijn te verkrijgen in stuurknuppel of console uitvoering en zijn voorzien van een bankuitsparing voor het verticalen / slepen met bevestiging voor de standaard elektromotor.

Mateijsen Watersport
Mateijsen Watersport komt ook dit jaar weer met twee zeevisboten, de Raider 18 Cuddy en de Predator 165 Sea Angler.

Beide boten zijn ontworpen in Engeland. De boten worden uitgevoerd met een 90 pk Honda voor de Raider 18 Cuddy, en een 75 pk Honda voor de Predator 165 Sea Angler.

Hobim Boats
Hobim Boats presenteert ‘Killer Whale’, een samenwerking tussen ‘Predaguide’ en ‘Orkaboten’ Killer Whale is een revelatie in de wereld van de roofvisboten. Deze boot is ontworpen door Steven Mets in samenwerking met de firma ‘Orkaboten’. Kwaliteiten gebundeld in één concept resulteert in een uniek ontwerp.

‘Orkaboten’ is al jaren een begrip op het gebied van zeewaardige polyesterboten. De kennis van Orkaboten  gebundeld met de ervaring van een roofvisexpert maken dat de ‘Killer Whale’ op maat van de Europese visser is gemaakt.

 

Naast een oersterke polyester romp heeft de boot een hengel opbergruim voor negen hengels, doordachte opbergruimtes, groot voor- en achterdek, een bun enz.

Voor meer informatie over de Hengelsport en Visbotenbeurs 2012, klik hier

Reageer op dit artikel in het Roofvisweb Forum

KANS OP GOUDEN KALF VOOR DOCU V.I.S.S.E.N.!

Persbericht van Sportvisserij Nederland.

Op het Nederlands Film Festival 2012 – dat van 26 september tot vrijdag 5 oktober in Utrecht wordt gehouden – maakt de documentaire V.I.S.S.E.N. een serieuze kans in de strijd om het Gouden Kalf. Dit is de hoogste Nederlandse filmonderscheiding. In de categorie Beste Lange Documentaire staat de docu van de gebroeders en filmmakers Pieter-Rim en Maarten de Kroon voorlopig op de derde plaats, van de in totaal 41 documentaires die er op het festival draaien.

Bron: Sportvisserijnederland

V.I.S.S.E.N. en de overige films zijn nog tot aanstaande vrijdag 5 oktober te zien op het festival in Utrecht. Bezoekers krijgen na afloop van de film een stemkaart waarmee ze hun stem uit kunnen brengen. Sportvissers die de documentaire – die 28 mei j.l. op Nederland 2 werd uitgezonden – op tv hebben gemist, krijgen hiermee een mooie kans om de docu te bekijken én meteen op deze sportvisdocumentaire te stemmen. V.I.S.S.E.N. draait op het Film Festival deze week nog op:

* Dinsdag 02-10 – 14:00 uur – Louis Hardloper
* Donderdag 04-10 – 14:00 uur – Wolf City 1

Tickets zijn te bestellen via www.filmfestival.nl/publiek/films/vissen en aan de kassa van het Festival paviljoen. Kortom: als sportvisser ga je snel naar het Nederlands Film Festival in Utrecht en stem je op V.I.S.S.E.N. als beste documentaire!

DOCU V.I.S.S.E.N.
V.I.S.S.E.N toont de Nederlandse sportvisser en de vissen in hun eigen habitat. Boven en onder water, op het IJ, aan de kust, op de Noordzee, midden in de stad, in de polders en langs meren en rivieren. Daarmee geeft de film een verrassend beeld van de parallelle wereld van de sportvisser. Onthullend en komisch voor de niet-visser. V.I.S.S.E.N gaat over de vraag wat de visser beweegt. Waarom vissen mensen? Wie zijn dat, die vissers? Is vissen een hobby, een sport, een vlucht, of is vissen als jagen, een onontkoombaar oeroud instinct? Wat gaat er door je heen als je een vis vangt, of als je níets vangt?

IN DE BIOSCOOP
V.I.S.S.E.N is een film van regisseur Pieter-Rim de Kroon en scenarioschrijver Maarten de Kroon. Na de veelbekeken televisie uitzending van V.I.S.S.E.N op Nederland 2 eind mei, is de film – uitgebracht door Amstelfilm – vanaf 30 augustus ook op het grote doek in de Nederlandse bioscopen te bewonderen. Over een herhaling op televisie is nog niets bekend. De gebroeders De Kroon maakten samen ook de documentaire HOLLANDS LICHT, welke eerder bekroond is met het Gouden Kalf voor Beste Lange Documentaire.