Hengelsport Outdoor Fair 2013

7 en 8 september 2013 – Recreatiepark Eiland van Maurik

Het grootste en meest spectaculaire outdoor hengelsportevenement van de Benelux!

Beleving, demonstraties, voorlichting, proefvaren en vissen, zie hier de ingrediënten die de afgelopen acht jaar de ‘Fair for Lure & Fly’ tot een uniek evenement hebben gemaakt, rollen we nu uit over alle hengelsportdisciplines, roofvissen, witvissen, karpervissen en zeevissen.

outdoor-fair01

Het werkelijk uniek gelegen Recreatiepark Eiland van Maurik, centraal in het midden van het land en omgeven door één van de topviswateren die Nederland kent, heeft zeker bijgedragen aan haar succes.

outdoor-fair02

Met dit concept wedijvert dit evenement met alle andere beurzen op hengelsportgebied in de Lage Landen. Waar de deelnemende partijen in het begin ogenschijnlijk nog wat moesten wennen aan een dergelijke, gedeeltelijk in de buitenlucht georganiseerde Fair, bespeuren wij als organisatie nu juist een groeiende voorliefde om de binnenaccommodatie te verruilen voor een outdoorpresentatie, met alle extra mogelijkheden om de bezoeker te entertainen en demonstraties te verzorgen, liefst direct aan de waterkant.

outdoor-fair03

Een bezoek aan ons evenement werd een dagje UIT! Voor velen zelfs een weekendje, dankzij de uitstekende overnachtingsmogelijkheden die Recreatiepark Maurik te bieden heeft in de vorm van stacaravans, safaritenten en de vele goed geoutilleerde camper- en kampeerplaatsen. Voor de diverse exposanten die gebruik maakten van de mogelijkheid tot overnachten ontstond buiten de openingsuren om een unieke mogelijkheid tot netwerkcontacten, die zelfs leidde tot complete teambuildingfeestjes…

fair7

Waarom zou dit mooie concept slechts voorbehouden blijven aan de sportvissers die specifiek de roofvis belagen, was de gedachte van de organisatie. Met voldoende extra ruimte moet dit concept ook uitgerold kunnen worden naar de karpervisserij, witvis (wedstrijd) visserij, forel- en vliegvisserij en zeevisserij. Alles omzoomd met productdemonstratie en/of opstellingen, waar net als binnen de roofvis-discipline prominente vissers aan en op het water tips & tricks aan de bezoekers kunnen meegeven.

fair9

Publishing House & Facilities, als marktleidende uitgever van Hét Visblad, Dé Karperwereld, Dé Roofvis, Witvis Totaal en Zeehengelsport, maar zeker ook met haar regionale verenigings-tijdschriften als Vissen Magazine (Amsterdam; oplage 15.000, Fisk&Wetter (Federatie Fryslan; oplage 20.000) en nieuw voor 2013 Haak (het vismagazine van Groot Rotterdam; oplage 12.500), denkt met al haar mediapower deze specialistische doelgroepen te kunnen mobiliseren en met haar 30 jarige ervaring een attractief programma te kunnen presenteren.

fr-fair_151

fair3

Om dit ambitieuze plan vorm te kunnen geven, is een eerste vereiste om voldoende ruimte te kunnen bieden voor demonstraties direct aan de waterkant, met daarnaast aparte exposities waar de deelnemende partijen hun producten en diensten in de juiste ‘vissige’ omgeving kunnen presenteren.

fair2

In goed overleg met Recreatiepark Eiland van Maurik zijn wij overeengekomen komend jaar af te zien van de indoorlocatie en uitsluitend gebruik te maken van het buitenterrein direct aan het water. Dit terrein wordt daartoe met een factor vijf uitgebreid tot 50.000 m2 en strekt zich uit direct vanaf de Jachthaven, het recreatieschapterrein, het oorspronkelijke buitenterrein van de Fair en dan doorlopend, na de botenhelling tot aan het openbare strand 300 meter verderop! Daarmee komt een oeverlijn van rond de 500 meter lengte beschikbaar. Het gehele terrein zal worden afgezet en horeca- en toiletvoorzieningen worden ingebracht.

fair1

Om bij dit alles het ‘buitengevoel’ zoals bekend van festivals en grote Outdoor Fairs verder te versterken, zullen de deelnemende partijen ondergebracht worden in zogenoemde pagodetenten, die desgewenst geschakeld kunnen worden tot het benodigde presentatieoppervlak. Grote partijen bieden we daarnaast de mogelijkheid om een individuele Alu-hal te bouwen, waarin men een eigen bezoekerscentrum kan realiseren en direct aan de waterkant kan demonstreren.

Fr-fair00_471

Bij dit alles is steeds ons uitgangspunt geweest om door scherp in te kopen dit evenement ook kostentechnisch laagdrempelig te houden, voor zowel de deelnemende partijen als de bezoeker.

Dus met het behoud van al het goede van de Fair for Lure & Fly, maar dan méér…

Mocht uw interesse voor deelname zijn gewekt of heeft u nog vragen, neem dan contact op met Peter Timmers, Thijs van Aalst of ondergetekende of Hans te Kloeze, telefoon 0314-340 150 of info@publishinghouse.nl

 

Voorlichtingsdagen Sportvisacademie Zwolle op 21 maart!

Een natuurbeheeropleiding met een sportvisserijsausje. Sportvisacademie Zwolle? Leer je daar vissen? Kun je later alleen maar werken in de sportvisserij? Word je opgeleid tot beroepskarpervisser? Zit je onder schooltijd alleen maar aan de waterkant? Allemaal vragen die zijn opgeroepen sinds Sportvisacademie Zwolle bestaat. Eén ding is duidelijk: het is duidelijk dat de hengelsport een volwaardige plaats heeft verworven in het onderwijs.

Wim Russchen is sinds dit schooljaar ook werkzaam in Zwolle.

De voorlichtingsdagen worden georganiseerd op donderdag 21 maart van 19.00 t/m 21.00 uur. Sportvisacademie Zwolle is gelegen aan Koggelaan 7 te Zwolle. Er is een ruime (gratis) parkeergelegenheid.

Derdejaars studenten hebben in het kader van de opleiding een promotiefilm gemaakt. Check het filmpje!

Voorlichtingsdagen 8 & 9 februari
Om nieuwe studenten, hengelsportbedrijven, waterschappen, hengelsportverenigingen en andere geïnteresseerden in de keuken te laten kijken, organiseert Sportvisacademie Zwolle binnenkort voorlichtingsdagen. Op deze avond wordt door docenten informatie gegeven over de opleiding en kunnen de praktijkruimtes bezichtigd worden waar les wordt gegeven en karpers worden gekweekt.

De voorlichtingsdagen worden georganiseerd op vrijdag 8 februari van 18.00 tot 21.30 uur en op zaterdag 9 februari van 09.30 tot 13.00 uur. Sportvisacademie Zwolle is gelegen aan Koggelaan 7 te Zwolle. Er is een ruime (gratis) parkeergelegenheid.

Sportvisacademie Zwolle is onderdeel van AOC De Groene Welle, e-mail: info@groenewelle.nl. Algemene informatie over de school is te vinden op www.groenewelle.nl.

De opleiding
De sportvisacademie is een volwaardige MBO opleiding die op niveau 3 en 4 wordt gegeven. Van origine is de opleiding Sportvisserij & Aquacultuur – want zo heet de opleiding in Zwolle officieel – een natuurbeheer opleiding. Dat betekent dat er in deze studie erg veel aandacht is voor:

– Plantenkennis

– Natuurbeheer

– Flora- en Faunawet

– Aanleg en onderhoud

– Inrichtings-en onderhoudsplannen

– Veiligheid (VCA)

– Motorkettingzaag

– Bosmaaier

Deze vakken leiden de student op voor werkzaamheden bij bedrijven en organisaties die veel met groen- en natuurbeheer doen. Denk hierbij aan gemeenten, groenbedrijven, natuurorganisaties (landschapsbeheer, Natuurmonumenten, etc.) en hoveniers.

Onder de noemer Sportvisserij vallen de volgende vakken:
– Viskennis

– Visstandbeheer

– Kaderrichtlijn Water

– Waterkwaliteit

– Inrichting viswater

– Monitoring visstand

– Habitateisen

– Vismigratie

– Recreatie en toerisme

– Materiaal en techniek

– Aquacultuur (viskweek)

Met deze vakken wordt de kennis van natuur- en groenbeheer zo gedoceerd, dat ook bedrijven en organisaties als waterschappen, recreatieparken, (ecologische) adviesbureaus en Staatsbosbeheer tot de potentiële werkgevers behoren.

Er is uiteraard ook aandacht voor de sportvisserij. De materiaal- en technieklessen zijn hier een voorbeeld van. Verder zit de sportvisserij verweven in andere lessen om ervoor te zorgen dat de opleiding goed past bij de hobby en ambities van de studenten. Sportvisserijgerelateerde werkvelden waarvoor je wordt opgeleid zijn: recreatie en toerisme (recreatieparken met viswater, visgids, betaalwateren, forellenvijvers, en commerciële wedstrijdputten), detailhandel, groothandel, productontwikkeling en sportvisserijorganisaties.

Met het vak aquacultuur onderscheidt Sportvisacademie Zwolle zich van alle middelbare beroepsopleidingen. Uniek in Nederland in Nederland dus! Deze lessen zijn gericht op het vermeerderen van onder meer karpers, tilapia’s en Afrikaanse meervallen. Hiervoor zijn kweekbakken en aquaria aanwezig op school. Kennis van waterkwaliteit (zuurstof, nitraat, nitriet, zuurgraad, zoutgehalte, hardheid, etc.) en de invloed daarvan op het kweken van vis is daarbij van essentieel belang. Interessante lesstof dus!

Stage
Tijdens stages doet de student werkervaring op. Hij werkt mee bij de dagelijkse werkzaamheden en daarnaast maakt hij een aantal stageopdrachten. De stages worden zowel in de sportvisserij als in het natuurbeheer gelopen. In de sportvisserij kan gedacht worden aan het helpen en adviseren van klanten, het ontvangen van bezoekers, onderzoek doen naar vismigratie en visstand en opstellen inrichtingsplannen van viswater. Ook stages bij grote hengelsportverenigingen, hengelsportfederaties en Sportvisserij Nederland komen voor.

Voor de natuurbeheerstage kan gedacht worden aan aanleggen en onderhouden van groen- en natuurterreinen, uitvoeren van herstelwerkzaamheden en onderhoud aan bedrijfsgebouwen, het opstellen van onderhouds- en inrichtingsplannen en het uitvoeren van snoei-, maai- en zaagwerkzaamheden. Tijdens de stage heeft de student ook alle ruimte om zelf projecten aan te dragen en uit te werken.

Buitenland
Sportvisacademie Zwolle geeft elke student de kans om buitenlandervaring op te doen. Hiervoor worden werkweken georganiseerd naar onder meer Hongarije en Frankrijk. In het buitenland wordt natuurbeheer gecombineerd met sportvisserij en aquacultuur. Meehelpen bij viskwekers en betaalwateren is onderdeel van zo’n werkweek.

Buitenlandse stages zijn ook mogelijk. Hierbij geldt uiteraard dat alleen vissen niet mogelijk is. In nauw overleg met het stagebedrijf (bijvoorbeeld het Franse Abbey Lakes of Lac de Villedon) worden plannen opgesteld waaruit blijkt dat de studenten hun stageopdrachten zullen kunnen uitvoeren. Pas als het werk is gedaan, kan er worden gevist.

Samenhang
De vakken en onderdelen die deel uitmaken van de opleiding staan dus niet op zichzelf. Heel erg belangrijk is de samenhang tussen groen- en natuurbeheer, sportvisserij en al die andere zaken. Hierdoor worden de studenten breed opgeleid.

Sportvisacademie Zwolle is onderdeel van AOC De Groene Welle, e-mail: info@groenewelle.nl.

Algemene informatie over de school is te vinden op www.groenewelle.nl.

Den Haag, Den Helder en Zwolle maken kans op de titel hengelsporthoofdstad 2013!

Grootste en meest complete hengelsportbeurs van Nederland roept hengelsporters op om hun favoriete gemeente van de top 3 te stemmen.

Hengelsporters hebben maar liefst 83 gemeenten uit het hele land genomineerd voor de door Visma georganiseerde verkiezing ‘Hengelsporthoofdstad van het jaar’. Op basis van waardering en het aantal stemmen per gemeente is een top drie samengesteld. In alfabetische volgorde zijn Den Haag, Den Helder en Zwolle de drie steden die kans maken op de titel ‘Hengelsporthoofdstad van het jaar’. Tijdens de eerste beursdag van Visma, 1 maart 2013, wordt de winnaar bekendgemaakt.

Uit de ruim 500 inzendingen blijkt dat hengelsporters de inzet van de gemeenten met betrekking tot hengelsport hoger waarderen in verhouding tot vorig jaar. Zo heeft de visstand in alle gemeenten maar liefst een 8.3 gekregen als gemiddeld cijfer en heeft 60% van de genomineerde gemeenten het afgelopen jaar vis uitgezet in de wateren. Een groot aantal gemeenten organiseert in samenwerking met de hengelsportverenigingen schoonmaakacties om het water leefbaar te houden voor vissen. De diversiteit aan vis in de viswateren wordt beoordeeld met een 8,2. Maar liefst 98% van de stemmers geeft aan dat er voldoende tot veel goede en bereikbare visstekken in de gemeente aanwezig zijn. Bijna 93% van de gemeenten organiseert volgens de stemmers voldoende tot veel hengelsportactiviteiten en in 80% van de gemeenten zijn speciale voorzieningen aanwezig voor gehandicapte vissers. Tot slot organiseert 80% van de gemeenten speciale jeugdwedstrijden, 52% geeft cursussen aan de jeugd en daarnaast worden er ook 50+ wedstrijden, open dagen en jeugdvisdagen georganiseerd.

Strijd om de titel barst los
Visma zet zich in voor bevordering van de samenwerking tussen gemeenten en hengelsportverenigingen. Voor de genomineerde gemeenten en de bijbehorende hengelsportverenigingen gaat het echte werk nu beginnen. Zij moeten nu bewijzen waarom ze de titel verdienen en zorgen dat ze veel stemmen krijgen. Creativiteit zal worden beloond, denk bijvoorbeeld aan aandacht vragen in lokale (of landelijke) media, het geven van visles op basisscholen of een andere ludieke hengelsportactie bedenken. Iedereen kan vanaf vandaag stemmen op één van de drie genomineerden via www.visma.nl/hengelsporthoofdstad.

De publieksstemmen en de inzet van de gemeente bepalen wie de winnaar wordt. De winnaar van 2012, Rotterdam, zal het spreekwoordelijke stokje overdragen, op 1 maart 2013 om 19:00 uur in Ahoy Rotterdam, op de eerste beursdag van Visma.

Wordt het Den Haag, Den Helder of Zwolle? Breng nu je stem uit!

In alfabetische volgorde zijn Den Haag, Den Helder en Zwolle de drie steden die kans maken op de titel ‘Hengelsporthoofdstad van het jaar’. Tijdens de eerste beursdag van Visma, 1 maart 2013, wordt de winnaar bekendgemaakt.

Klik hier om te stemmen op 1 van de 3 genomineerde gemeenten.

Door te stemmen maak jij tevens kans op 2 vrijkaarten voor Visma 2013. Laat hier voor je gegevens achter in de stemmodule!

Rotterdam waren de winnaars van 2012…….wie worden de winnaars van 2013?
Visma 2013……met veel workshops.
Deze 23.000 liter kunstaas demo aquarium is te vinden op Roofvis(web)Plaza tijdens de Visma!

Visma 2013
De 45e editie van de grootste en meest complete hengelsportbeurs van Nederland vindt plaats op 1, 2 en 3 maart in Ahoy Rotterdam. Ruim 80 exposanten in de categorieën groothandel, detailhandel, boten en toerisme presenteren hun nieuwste hengelsportaanbod aan circa 19.000  hengelsporters. Daarnaast vinden er vele activiteiten plaats, voor zowel fanatieke sportvissers als recreatieve vissers. Kaarten zijn met korting te bestellen via www.visma.nl of op beursdagen tegen het normale tarief te koop bij de kassa van Ahoy Rotterdam. Openingstijden: vrijdag 1 maart van 10.00 – 22.00 uur, zaterdag 2 maart en zondag 3 maart van 10.00 – 17.00 uur.

Ook in 2013 het Pure Fishing Theater.

Ga voor meer info naar: www.visma.nl

Doe gratis mee met de Roofvisaas.nl fotowedstrijd op Roofvisweb.

Doe mee aan deze waanzinnige fotowedstrijd en win!

Elke maand kunt u hier op Roofvisweb een fantastisch doodaas pakket winnen van Roofvisaas.nl ter waarde van maar liefst Euro 50,-

Ben jij de winnaar van een schitterend roofvisaas pakket? Stuur je foto nu in.

Meedoen aan ronde februari
Wat moet u doen? Mail uw mooiste, grappigste, leukste of meest memorabele foto van het roofvissen naar ons toe. Dit kan een foto zijn van uw mooiste of grootste vangst, maar wellicht heeft u wel iets hilarisch of bijzonders meegemaakt tijdens het roofvissen. Het maakt niet uit. Behalve de foto vragen we om een kort, leuk verslag van maximaal 100 woorden.

Uiteraard moet het wel een recente foto zijn en in hoge resolutie! U maakt dan kans op een prachtig aaspakket naar keuze van Roofvisaas.nl ter waarde van Euro 50,- !

Inzendingen:
Alle inzendingen die voor de 28e van de maand binnen komen doen mee voor de prijs van die maand. Aan het eind van elke maand wordt er door de redactie van Roofvisweb een winnaar gekozen, welke hier bekend wordt gemaakt.

Stuur uw inzendingen voor vrijdag 28 februari naar: frank@roofvisweb.nl

Ga voor meer informatie naar www.roofvisaas.nl en overtuig uzelf!

Marcraft 4.65 Carp Exclusive is klaar!

Productinformatie door: Marcraft Visboten

Eindelijk is het zover. Na vijf maanden van ontwerpen, plannen, oplossingen bedenken en hard werken, is de nieuwe karperboot van Marcraft Visboten – de Marcraft 4.65 Carp Exclusive – klaar. Vol trots zullen we deze boot dan ook op Carp Zwolle 2013 presenteren.

De Marcraft 4.65 Carp Exclusive – klaar

Voor de echte liefhebbers die niet kunnen wachten organiseren wij een Sneak Preview avond. Onder genot van een hapje en een drankje kun je de complete boot in een rustige setting op je gemak bekijken en André Zwiers en Wijtze Tjoelker vragen stellen over diverse functionaliteiten die deze karperboot heeft.

Datum : Donderdag 31 januari 2013
Tijdstip : 19.00 tot 20.30 uur
Locatie : Marcraft Visboten, Marsweg 8 te Leeuwarden

Wil je graag aanwezig zijn? Meld je dan aan via ons E-mailadres: info@marcraft.nl

Het eerste deel over de nieuwe Marcraft 4,65 Carp Exclusive leest u HIER!

Kijk beslist ook eens op: www.marcraftvisboten.nl

Zeevis Spektakel bij Hengeldiscount Gigant

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari is het weer 2 dagen lang Zeevis Spektakel bij Hengel Discount Gigant in Oldemarkt. Tijdens deze dagen zijn er heel veel actie’s en aanbiedingen die de moeite waard zijn voor een bezoekje aan deze megastore.

Ga meer informatie naar: www.hengeldiscount.nl

Hengel Discount Gigant uit Oldemarkt weet wat de zeevisser nodig heeft. Hun assortiment bevat producten die je niet snel bij een andere detaillist tegenkomt. Het team van specialisten reist met regelmaat af naar Amerika om de laatste noviteiten voor hun klanten in te slaan. Daarbij biedt Hengel Discount Gigant, door eigen rechtstreekse import, de producten aan voor superscherpe prijzen.

Klik op de afbeelding om direct naar de website te gaan!
Blijf ook op de hoogte van het laatste Hengeldiscount nieuws! Meld je nu gratis aan voor de maandelijkse nieuwsbrief! Klik op deze afbeelding en meld je nu aan.

Ga voor meer informatie naar: www.hengeldiscount.nl

 

Voor de 45e keer Visma Ahoy Rotterdam, 1,2 en 3 maart.

Visma vindt voor de 45e keer plaats op 1, 2 en 3 maart 2013 in Ahoy Rotterdam. De beurs biedt drie dagen lang hengelsportplezier voor circa 19.000 bezoekers. Het is dé hengelsportbeurs voor alle visfanaten uit Nederland om nieuwe producten aan te schaffen, op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in de sportvisbranche en om in contact te komen met professionals. De kaartverkoop voor Visma 2013 is vandaag van start gegaan.

Marco Kraal….Visma is TOP!

Bezoekers kunnen traditiegetrouw genieten van tal van activiteiten, zoals het Pure Fishing Theater, de Visvijver, de Ierse Pub, de Castingbaan, de terrassen, productpresentaties, hengelsportdemonstraties en nog veel meer. Naast het vaste aanbod is er dit jaar ook een aantal nieuwe activiteiten op de beursvloer, zoals het vakantiepaviljoen, een demonstratiewaterbak, fotostand en een speciaal uurtje voor kinderen in het theater (inclusief toezicht), zodat ouders ook even zonder hun kinderen stands kunnen bezoeken.

Ook Henk Simonsz zal weer aanwezig zijn tijdens de Visma 2013

Compleet aanbod
Een groot aantal exposanten uit 2012 heeft aangegeven ook in 2013 weer op de beurs te staan. De groothandels Pure Fishing, Shimano en SPRO hebben hun deelname aan de beurs reeds toegezegd en ook Sportvisserij Nederland is weer van de partij. Dankzij het brede aanbod van exposanten is de beurs interessant voor zowel recreant als specialist, voor jong en oud en voor zowel mannen als vrouwen. Ruim 80 exposanten in de categorieën groothandel, detailhandel, boten en toerisme presenteren hun nieuwste hengelsportaanbod aan circa 19.000  hengelsporters. Visma 2013 is een dagje uit in Ahoy Rotterdam en biedt een echte hengelsportbelevenis.

Visma 2013……met veel workshops.

Kaartverkoop
Kaarten zijn te koop via www.ticketservice.nl of tijdens Visma aan de Kassa van Ahoy Rotterdam. Voor tarieven en meer informatie: www.visma.nl. Kinderen t/m jaar 13 hebben gratis toegang (alleen onder begeleiding van een betalende volwassene).

Openingstijden
Visma staat voor drie dagen lang visplezier in Ahoy Rotterdam met extra avondopenstelling op vrijdag.
Vrijdag 1 maart : 10.00 – 22.00 uur
Zaterdag 2 maart : 10.00 – 17.00 uur
Zondag 3 maart : 10.00 – 17.00 uur

Roofvisweb jerkbait workshop Mariahoeve verplaatst i.v.m. slecht weersvoorspellingen!

Jerkbait workshop 27 januari a.s. Mariahoeve afgelast!

Helaas…. We zijn genoodzaakt de jerkbait workshop van 27 januari a.s. te moeten verplaatsen naar een andere datum…. Reden is het weer, we kunnen het er niet op gokken. Veiligheid gaat voor alles en deelnemers geven al terecht aan dat het wel eens lastig zou kunnen worden met de weersomstandigheden. Ook voor Greet Foekema van de Mariahoeve die bestellingen moet doen voor de lunch is het momenteel duidelijk dat het moeizaam zal worden met het weer. En met de grote kans op vorst die dag is het gooien met bevroren ogen van je hengel geen goede leerschool.

Dus bij deze sorry mannen.. Het is niet anders. Spoedig zullen we een nieuwe datum gaan prikken!!!

Excuus voor het ongemak.

Voor meer informatie over deze jerkbait workshop en de nieuwe datum kunt u terecht op ons forum via de volgende link: http://www.roofviswebforum.nl/viewtopic.php?f=28&t=1285

Namens,

De Mariahoeve
BFT Shop
Derkbait

Marcraft 4.65 Carp Exclusive, de volgende fase

Marcraft Visboten ontwikkelt een karperboot voor Groot Water

De laatste weken is bij Marcraft Visboten weer hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwe karperboot voor Groot Water, de Marcraft 4.65 Carp Exclusive. André Zwiers en zijn team van medewerkers hebben onder toeziend oog van de ontwerper  – Wijtze Tjoelker – weer stappen gemaakt om de boot voor Carp Zwolle (2 en 3 februari as) gereed te krijgen.

De boot is in zijn geheel afgelast en zijn de lassen geslepen zodat deze niet meer zichtbaar zijn. Tevens is de boot in zijn geheel gestoffeerd en is de elektra aangelegd. Zowel in de neus van de boot als in de opbergkasten is LED verlichting aangebracht zodat de karpervisser midden in de nacht zijn spullen nog terug kan vinden. Daarnaast zijn diverse RVS producten gemonteerd zoals stootlijsten, de uiteinden van de spiegel alsmede op de neus van de boot.

Omdat de karpervisser geen last wil hebben van hinderlijk geklots tegen de neus van de boot, is de gehele voorzijde tot boven de waterlijn vol geschuimd. Vooral erg prettig voor de karpervisser die tijdens de beetloze periodes wat slaap in wil halen.

De kleur van de boot heeft wat voeten in de aarde gehad. Omdat de gewenste kleuren niet bestaan, zijn deze speciaal voor de Marcraft 4.65 Carp Exclusive gemengd. Deze zijn vervolgens door een professionele spuiter aangebracht en met twee lagen blanke lak afgewerkt.

Binnenkort wordt de cabriokap geheel naar eigen ontwerp  gefabriceerd en worden de laatste puntjes op de bekende “I” gezet. Wat het eindresultaat zal zijn, houden we nog even geheim. Voor diegenen die niet kunnen wachten, raden we aan om naar Carp Zwolle te komen. Daar zal de nieuwe loot aan de boom van Marcraft worden gepresenteerd. JRC zal de Marcraft 4.65 Carp Exclusive compleet inrichten met haar nieuwste producten voor 2013.

Het eerste deel over de nieuwe Marcraft 4,65 Carp Exclusive leest u HIER!

Met vriendelijke groet,

André Zwiers en Wijtze Tjoelker

Kijk beslist ook eens op: www.marcraftvisboten.nl

Verzamelbeurs VHV-ACE.

Verzamelaars en liefhebbers van oud hengelsportmateriaal kunnen de datum 9 maart alvast in hun agenda noteren. Op die dag houdt de Vereniging Hengelsport Verzamelaars-Angling Collectors Europe weer haar bekende voorjaarsbeurs (de 20ste editie!).

De locatie is zoals altijd ‘De Lachende Vis’ aan de Empelsedijk 21 in Oud-Empel, nabij  ‘s-Hertogenbosch. De beurs duurt van 9 tot 13 uur. Toegang en parkeren is gratis.

Voor meer informatie: e-mail: vhv-ace@zeelandnet.nl of bel: 0118615818 of kijk op website: www.vhv-daca.org.