Rechtszaak Biesbosch gestrand bij Raad van State!

Haagse instantiesDe Raad van State oordeelt in hoger beroep dat de toestemmingen om met de zegen in de Biesbosch op schubvis te mogen vissen terecht zijn goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij. Hiermee wordt een eerdere uitspraak van de rechtbank bevestigd. De uitspraak van de Raad van State is een bittere pil voor de sportvisserij in haar acties om duurzaam een gezonde natuurlijke visstand te waarborgen en te bevorderen.

Persbericht Sportvisserij Nederland.
Persbericht Sportvisserij Nederland.

Sportvisserij Zuidwest Nederland – daarbij ondersteund door de juristen van Sportvisserij Nederland – had hoger beroep ingesteld bij de hoogste bestuursrechter tegen het verlenen van toestemmingen aan beroepsvissers waarmee onbeperkt schubvis (uitgezonderd snoek en baars) in de Brabantse Biesbosch mag worden onttrokken.

Aldus worden volgens de sportvisserij onvoldoende waarborgen gegeven voor een duurzame visserij en natuurlijke visstand, te meer daar de hoeveelheid vis door minder voedingstoffen in de wateren aan het afnemen is.

Oordeel
De Raad van State oordeelt echter dat de Kamer voor de Binnenvisserij binnen de huidige regelgeving correct heeft besloten en dat op basis van de beschikbare visstandonderzoeken er geen sprake lijkt te zijn van een te hoge visserijdruk of overbevissing. ‘Ten tijde van het besluit viel niet zodanig te vrezen dat de visstand in het gebied door de voorgenomen bevissing onaanvaardbaar wordt aangetast’, aldus de Raad van State. Vanuit visserijkundig oogpunt was er dus geen beletsel voor het afgeven van deze vergunningen.

Bescherming visstand
De uitspraak in deze zaak is definitief, maar wel teleurstellend voor de sportvisserij. De hengelsportorganisaties gaan zich nu beraden welke andere stappen genomen kunnen en moeten worden om tot meer bescherming voor de visstand in de Nederlandse wateren te komen.

Klik op deze afbeelding voor de uitspraak van de rechters!

Klik op de link voor de uitspraak: Uitspraak Raad van State d.d. 30 augustus 2017

Meer info over deze kwestie vindt u op: www.sportvisserijnederland.nl/rechtszaak-biesbosch