Minder loodverlies, meer loodalternatieven gebruikt.

Persbericht: Sportvisserij Nederland

Nieuw onderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat zien dat het loodverlies van sportvissers veel lager uitvalt dan eerder werd becijferd. De jaarlijkse hoeveelheid loodverlies door de sportvisserij wordt geschat op 22,9 ton in het zoute (was 470 ton) en op 7,3 ton in het zoete water (was 54 ton).

Bovendien laat het onderzoek zien dat het percentage sportvissers dat een loodalternatief gebruikt is gestegen van 10% in 2017 naar 17% in 2019.

Bij aanvang van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij – de overeenkomst die Sportvisserij Nederland met diverse ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo heeft gesloten om het gebruik van lood binnen de sportvisserij de komende jaren volledig af te bouwen – werd in het toenmalige onderzoek nog van een zeer hoog loodverlies uitgegaan.

Een forse overschatting, zo blijkt nu. Dat is grotendeels te verklaren doordat de cijfers van het eerste onderzoek zijn gebaseerd op een kleine groep fanatieke sportvissers.

Lastig te vergelijken

Het nieuwe onderzoek naar de cijfers van het geschatte jaarlijkse loodverlies door sportvissers stemt zowel bij Sportvisserij Nederland als de Green Deal partners tot tevredenheid. Het ingeschatte loodverlies ligt aanzienlijk lager en steeds meer sportvissers – vooral degene die fanatiek zijn en vaker vissen – gebruiken loodvervangers.

Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat beide onderzoeken door de verschillen in opzet niet één op één met elkaar te vergelijken zijn. Waar het eerste onderzoek een forse overschatting betrof, kunnen deze nieuwe cijfers mogelijk een beperkte onderschatting zijn.

Daarom wordt momenteel het recente onderzoek herhaald. De resultaten hiervan zullen straks goed te vergelijken zijn met de meest recente uitkomsten ten aanzien van loodverlies, aangezien dezelfde methodiek en werkwijze wordt gehanteerd.

Meer alternatieven

Hopelijk zal dit laten zien dat de dalende trend zich voortzet. Van belang daarbij is dat er ook dit jaar weer veel goed bruikbare loodalternatieven op de markt zijn gekomen. Zo kan iedere sportvisser – ongeacht welke tak van de hengelsport je voorkeur heeft – kiezen uit diverse vervangers voor loodgewichten.


Op www.sportvisserijloodvrij.nl vind je een actueel overzicht van de beschikbare loodalternatieven. Daar staan ook de diverse gepubliceerde onderzoeken en meer informatie over de Green Deal Sportvisserij Loodvrij.

Loodalternatieven voor de roofvisserij

Jigheads of loodkoppen zijn in de roofvisserij zonder twijfel de meestgebruikte verzwaringen. Ze worden gebruikt in combinatie met verschillende soorten softbaits. Daarnaast wordt er met name bij streetfishing veelvuldig gebruik gemaakt van dropshot gewichten, bullet weights en andere gewichten voor finesse technieken.

Een uitstekend alternatief voor deze gewichten is wolfraam, oftewel tungsten. Dit metaal is harder, zwaarder en daarmee ook kleiner dan lood van hetzelfde gewicht. Dit biedt diverse voordelen in je visserij, zoals het beter voelen van de bodemstructuur en betere werpeigenschappen. Ook is tungsten beter zichtbaar op je dieptemeter. Helaas ligt de prijs van tungsten iets hoger dan lood, maar het is zeker de moeite want het zal je meer vis opleveren!

Leer meer info op: www.sportvisserijnederland.nl/loodalternatieven/roofvissen